adplus-dvertising

Zam talebi geri çevrilen işçiye kötü haber

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin ücretine zam yapılmamış olması ya da mailine yanıt verilmemesi gibi nedenlerin ayrımcılık yasağının ihlali olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla beraber zam talebi geri çevrilen işçiler, tazminat talebinde bulunamayacak.
Takip et
Zam talebi geri çevrilen işçiye kötü haber
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Özel bir eğitim kurumunda çalışan işçi, mazeretli olmasına karşın devamsızlık yaptığı gerekçesiyle işten atıldı. Mağdur işçi, işe iade davası açtı. Dava sürerken, kurum işçiyi mesaiye tekrardan davet etti. Ücretin eksik yatırıldığını iddia eden işçi istifa etti. Tazminat talebi geri çevrilen işçi, İş Mahkemesi’ne dava açarak baskı altında tutulduğunu, maillerine yanıt verilmediğini, arkadaşlarına zam yapılmasına karşın kendisine zam yapılmadığını öne sürdü.

Ayrımcılığa maruz kaldığını, bu nedenlerle iş sözleşmesine haklı olarak son verdiğini ileri süren işçi, kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı kurum avukatı ise davacının devamsızlık yaptığını, geriye dönük sağlık raporları ibraz ettiğini dile getirdi. Davacı ile aynı işi yapan personelin ücretini gösteren ücret pusulalarında görüleceği üzere ücret konusunda kendisine karşı yapılmış bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını ve davacının ödenmeyen alacağının bulunmadığını savunan kurum avukatı, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, özellikle öbür işçilere verilen zammın davacıya verilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı kurum kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, İş Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmetti. Bu karar da temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme, zam talebi kabul görmeyen işçiye ayrımcılık tazminatı ödenemeyeceğine hükmetti.

Kararda, “Eşit davranma ilkesi bütün hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Bu bakımdan işverenin yönetim hakkı sınırlandırılmış vaziyettedir. Başka bir ifadeyle işverenin ayrım yapma yasağı işyerinde çalışan işçiler arasında keyfi şekilde ayrım yapılmasını yasaklamaktadır. Bununla beraber eşit davranma borcu bütün işçilerin hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı vaziyete getirilmesini gerektirmeyip, eşit vaziyetteki işçilerin farklı işleme tabi tutulmasını engellemeyi maksat edinmiştir.

Somut uyuşmazlıkta davacı işçi, açmış olduğu işe iade davasından feragat etmemesi nedeniyle işverence kendisine farklı muamele yapıldığını, bu bağlamda örneğin çalışan öbür işçilerin hepsinin ücretlerine zam yapılmasına karşın kendi ücretine zam yapılmadığını, maillerine yanıt verilmediğini, baskı altında tutulduğunu, bu nedenlerle dava açarak hakkını araması nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığı kanısının oluştuğunu ileri sürerek İş Yasası’nun 5. maddesinde öngörülen tazminatın hüküm altına alınmasını istemiştir. İlk derece mahkemesince öbür işçilere verilen zammın davacıya verilmemesi gerekçe gösterilerek davacının bu isteği kabul edilmiştir. Ne var ki varılan netice dosya içeriği ile örtüşmemektedir. Yerleşik hale gelen içtihatlar uyarınca 4857 sayılı İş Yasası’nun 5. maddesinde gerçekleştirilen ayrımcılık tazminatı şartlarının oluşması için öncelikle işverence yapılan farklı muamelenin ırk, dil, siyasi düşünce, inanç gibi nedenlere dayalı olması gerekmekte olup, madde dar yorumlanmalıdır.

Davacı işçi bu madde kapsamında değerlendirilebilecek bir nedene dayalı olarak kendisine ayrımcılık yapıldığını yöntemince ve yeterli delillerle ispatlayamamıştır. Dolayısıyla salt davacının ücretine zam yapılmamış olması ya da mailine yanıt verilmemesi gibi nedenlerin ayrımcılık yasağının ihlali olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Hal bu şekilde olunca tazminata karar verilmesi yasaya açık aykırılık hali oluşturduğundan temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir” dendi.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.