adplus-dvertising

Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilir mi 2022? Yoklama kaçağı nedir? Askerlikte bakaya kalmak nedir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Yoklama kaçağı ve bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarının ardından Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilir mi merak konusu oldu.
Takip et
Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilir mi 2022? Yoklama kaçağı nedir? Askerlikte bakaya kalmak nedir?
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilir mi? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada sayısı 550 bini bulan yoklama kaçağına müjdeli bir haber verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz” ifadelerini kullandı. Peki, Bakaya kalmak ne demek? TDK’ya göre Bakaya nedir, ne demek? Askerlikte bakaya kalmak nedir?

Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilir mi 2022? Yoklama kaçağı nedir? Askerlikte bakaya kalmak nedir?

BAKAYA TDK’YA GÖRE NEDİR?

TDK’ya göre dilimize Arapça’dan geçen bakaya kelimesi “Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar.” , “Ait olduğu yıl içinde toplanamayıp ertesi yıla kalan vergiler.” ve “Kalıntılar” anlamlarına gelmektedir.

Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilir mi 2022? Yoklama kaçağı nedir? Askerlikte bakaya kalmak nedir?

ASKERLİKTE BAKAYA KALMAK NE DEMEK?

Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar.

Bakaya kalmak, askerlik döneminin gelmesine karşılık, görevi yapmak için girişim gerçekleştirmemiş kişileri ifade etmektedir. Özellikle son zamanlarda birçok kişi bunun ne olduğunu sıkça incelemektedir.

Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilir mi 2022? Yoklama kaçağı nedir? Askerlikte bakaya kalmak nedir?

YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada sayısı 550 bini bulan yoklama kaçağına müjdeli bir haber verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Detaylar daha sonra haberimizde yer alacaktır.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

1. Kanunda yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden;

a. Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı,

b. Yirmi yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar saklı,

c. Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya,

ç. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası, olarak kabul edilir.

Bu durumda bulunan yükümlüler hakkında Askeralma Yönetmeliğinin 101’inci madde hükümleri uygulanır.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYALARIN TAKİPLERİ

1. Yoklama kaçağı ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilir mi 2022? Yoklama kaçağı nedir? Askerlikte bakaya kalmak nedir?

2. Kolluk kuvvetlerince yakalanarak muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilir. Mesai saatleri dışında veya askerlik şubesinin bulunmadığı yerlerde yakalananlar ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılır.

3. Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan tutanakların bir nüshası yükümlüye verilir, diğer nüshası ise en geç üç işgünü içerisinde en yakın askerlik şubesine teslim edilir.

4. Yoklama kaçağı ve bakaya olarak arananlardan yurt dışında yaşadığı tespit edilenlere ilgili Türk Konsoloslukları aracılığıyla işlemlerini tamamlatması tebliğ edilir ve tebellüğ belgeleri askerlik şubesine iade edilir.

YOKLAMA KAÇAĞI, SAKLI VE BAKAYALARIN CEZALANDIRMA İŞLEMLERİ

1. Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

2. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilir mi 2022? Yoklama kaçağı nedir? Askerlikte bakaya kalmak nedir?

3. Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar, askerlikten muafiyet hakkı olanlar ile Kanunda belirtilen nedenlerle erteleme hakkı olduğu halde süresi içerisinde işlem yaptırmayanlara erteleme sürelerine denk gelen günler için idari para cezası uygulanmaz. Uygulandıktan sonra bu madde kapsamında olduğu anlaşılanlar iptal edilir ve iptal edilen para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil için gönderildiği vergi dairelerine bildirilir. Askeralma Yönetmeliğinin 54’üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında ertelemesi yapılanların, yoklama kaçağı veya bakaya olarak geçen süreleri için Askeralma Kanununun 24’üncü maddesi esasları uygulanır.

4. İdari para cezası vermeye yetkili makam; askerlik şubesine bizzat müracaat eden yükümlüler için müracaat ettiği, kolluk kuvvetleri tarafından getirilen yükümlüler için ise getirildiği askerlik şubesi başkanı; kolluk kuvvetleri tarafından haklarında tutanak tutulma işlemi de dâhil diğer durumlar için nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanıdır. Yükümlünün bizzat müracaat ettiği veya getirildiği askerlik şubesi başkanınca uygulanan idari para cezası derhâl yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanlığına bildirilir.

5. Barışta, Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra bu eylemlerden herhangi birini işleyenler ile bu eylemleri seferberlik ve savaş hâlinde işleyenler hakkında nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesince suç dosyaları hazırlanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı oldukları yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

6. Yükümlülere verilen idari para cezaları 7201 sayılı Kanun ile 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik esaslarına göre tebliğ edilir.

7. Verilen idari para cezaları hakkında 5326 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.