Yeşil Pasaport-Hususi Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil pasaportun avantajları nelerdir?

Yeşil pasaport veya hususi pasaport olarak bilinen ve devlet adına çalışan memurların sahip olabileceği yeşil pasaport nedir ve ne işe yarar? Yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir? Aile sebebiyle kimler yeşil pasaport alabilir? Eşler ayrılırsa çocuklar yine de yeşil pasaport alabilir mi? İşte yeşil pasaport ile gidilen ülkeler ve yeşil pasaport hakkında tüm merak edilenler
Takip et
Yeşil Pasaport-Hususi Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil pasaportun avantajları nelerdir?
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

160 ülkeye seyahat edebilme kolaylığı sağlayan hususi pasaport yani yeşil pasaport nedir ve ne işe yarar sorularıyla araştırılmaya başlandı. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport adını alan hususi pasaportun avantajları oldukça fazla ve birçok ayrıcalığı bulunuyor. Bilindiği üzere pek çok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlıyor.

Yeşil pasaport, bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türüdür.   “Yeşil pasaport devlet memurlarına verilir” diye bilinir ama bu fazla geniş bir açıklamadır. Aslında kamu görevlilerinin sadece %4’lük bir bölümü yeşil pasaporta adaydır. Bunların kimler olduğunu ve nasıl yeşil pasaport çıkartabileceklerini aşağıda detaylıca anlattık.

Yeşil pasaport nedir ve ne işe yarar?

Sık sık seyahat edenlerin en temel ihtiyacı olan pasaport birçok ülkenin kapılarını açıyor. Ancak pasaportların da türleri ve bu türler için geçerli koşulları bulunuyor. Birçok kişinin sahip olmak istediği yeşil pasaport ise sayısız avantajı da beraberinde getiriyor. Alması biraz zor olan bu pasaport türünde yerine getirmeniz gereken şartlar var elbette. Her isteyen bu pasaporta sahip olamıyor.

Yeşil pasaport sayesinde oldukça meşakkatli işlemlere sahip olan Schengen vizesine gerek kalmıyor.

Bu pasaport sayesinde Avrupa’ya giriş çıkışlarınız da oldukça kolaylaşıyor.

İstediğiniz zaman birçok ülkeye giriş çıkış yapma şansı tanıyan yeşil pasaportta yaklaşık 160 ülkeye vize almadan rahatlıkla girmeniz mümkün.

5 yıl süresi olan yeşil pasaport diğer pasaport türlerine göre seyahatlerinizde daha pratik bir yol izlemenizi sağlıyor.

Temelde devlet memurlarının aldığı bir pasaport türü olan yeşil pasaportu alabilmenin ilk şartı elbette devlet memuru olmak.

Yeşil pasaport kimler yararlanabilir?

Yeşil pasaport, bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri farklı), eski bürokratlara veriliyor. Bunlar:

– 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurlarına,
Yeşil pasaporta başvurabilmek için önce devlet memurlarının belli bir kıdeme ermesi gerekiyor. Bu kıdemin “derece ve kademe olarak” bir hesabı var. En yüksek derece 1’dir, en düşük ise 13. Ama mesleğe başlayan tüm memurlar 13 dereceden başlamaz. Kişilerin askerlik durumuna, kaç sene okuduğuna, vb faktörlere göre başlangıç derecesi değişir. Mesela lisans mezunları mesleğe 9 derece 1 kademe olarak başlar, bu da 9/1 olarak ifade edilir. 1. senesinin sonunda kişi 1 kıdem ilerler ve 9 derece 2 kıdem, yani 9/2 olur. Derece ise, sicilinde bir olumsuzluk olmaması halinde 3 yılda bir ilerler. Bu hesaba göre 1., 2. ve 3. dereceden kadrolu memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır.

– TBMM eski üyelerine,
Yani görevini tamamlamış millet vekilleri (görev sürelerinde siyah pasaport kullanıyorlar).

– Eski bakanlar,
Görevlerine devam ederken siyah pasaport kullanıyorlar. Görevlerinin bitiminde yeşil pasaporta geçiyorlar.

– 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlilerine,
Devlet memuru ve kamu personeli farklı şeyler mi derseniz, bu madde, devlette kadrolu olmayan, ancak sözleşmeli çalışan personeli ifade ediyor. Bu personel içinden 1,2 ve 3. derece kadro karşılığı olanlar da yeşil pasaporta hak kazanır.

– Kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına,
Yukarıda bahsi geçenler emekli olduktan sonra da yeşil pasaport ayrıcalıklarını korurlar. Aynı şekilde görevlerinden kurum tarafından çekirlerse de yeşil pasaport haklarını korurlar.

– Görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına,
Aktif olarak başkanlık yaptıkları süre boyunca, bu belediye başkanlarına da yeşil pasaport verilir.

– 1. derece kadro ile emekli olan belediye başkanlarına,
Yukarıda saydığımız belediye başkanları görevden ayrıldıklarında pasaportları bordo pasaporta döner. Ancak 1. derece kadroyken emekliliğe ayrılan belediye başkanları yeşil pasaportlarını korurlar.

– Devlet sporcusu ünvanını taşıyan atletlere,
Hangi spor branşı olduğu fark etmez, ülkeye başarı getirdiği için devlet sporcusu statüsü verilen sporculara hem aylık bağlanıyor, hem de yeşil pasaport veriliyor.

– Eskiden devlet bankaları olup, sonradan özelleştirilen Halk Bank, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından şu kişilere;
Özelleştirmeden önce yeşil pasaport hakkını elde etmiş olanlar,
Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olanlar,
Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak, Kamu görevlisi olanlar,
4603 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar.

– Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp, emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurlarına veriliyor.

İhracat ile uğraşan iş adamlarına verilmesi için de bir yasa var
Bakanlar Kurulu 22.03.2017 tarihinde “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar”a dair aşağıdaki yasayı çıkarmış:

Son üç takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan ihracat yapan firma temsilcilerine yeşil pasaport veriliyor.

NOT: Son üç takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasında olan firmalara 1,
10-25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
25-50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
50-100 milyon dolar arasında olan firmalara 4,
100 milyon doların üstünde olan firmalara ise 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport veriliyor.

-Bu yasa devlete karşı şu suçlardan birisinden hüküm giymemesi durumunda geçerli:
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık.
-Diğer suçlardan hüküm giyenler, Bakanlar Kurulu’nun belirlediği miktarı tutturuyorsa yeşil pasaport alabilecek.

Hususi damgalı pasaporta başvurmak için, Ekonomi Bakanlığı’nın Talep Formu ‘nu doldurup, üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği’ne gitmelisiniz.

Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.

Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,

2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,

• Yeşil pasaport almaya hak kazanmış kişilerin belirli şartları sağlaması kaydıyla aile fertleri de yeşil pasaport alabilir.

Aile fertlerinin yeşil pasaport alabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Hususi pasaport alabilecek aile fertleri şöyledir:

• Yeşil pasaport sahibinin eşi

• 18 yaşını doldurmamış reşit olmayan çocukları

• Evli olmayan ve çalışmayan, öğrenimine devam eden, 25 yaşını doldurmamış çocukları

• Reşit olsa bile evli olmayan ve çalışmayan, bedensel, zihinsel veya ruhsal bir engeli bulunan çocukları( yaş sınırı yoktur) Yukarıdaki koşullardan herhangi birini sağlamayan kişiler hiçbir koşulda yeşil pasaport alamaz.

Yeşil Pasaport-Hususi Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil pasaportun avantajları nelerdir?

Yeşil pasaport almak için kaç yıl çalışmak lazım?

Yeşil pasaportu bulunan bir kişi tam olarak 160 ülkeye vizesiz, kapıda vize ya da online vize alarak seyahat edebilir. Bu pasaport türü dünyada çok az ülkede verilmektedir. Bordo pasaportu olan bir kişi 102 ülkeye giriş sağlayabilirken Amerikan pasaportu bulunan biri ise 174 ülkeye giriş sağlayabilir. Bir yeşil pasaportu bulunan kişi ise 160 ülkeye seyahat edebilme kolaylığına sahiptir. Devlet memurunun yeşil pasaporta hak kazanması, kadro derecesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Kadro derecesi bakımından ilk 3 dereceye yükselemeyen memurlar yeşil pasaport alamamaktadır.

Yeşil pasaport kimlere verilmez?

Yeşil pasaport yalnızca devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip kişilere verilebiliyor. Ailenizde yeşil pasaport alabilecek kişiler bulunuyorsa sizler de yararlanabilirsiniz.

Eş, 18 yaş altı çocuklar, 25 yaşın altındaki, hak sahibi ebeveyn ile ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimine devam eden (öğrenci olduklarını belgelemek suretiyle) çocuklarınız veya yaşı kaç olursa olsun, zihinsel, ruhsal ya da bedensel engelli çocuklarını eğer sizinle ikamet ediyor, bekar ve işsiz ise sizin yeşil pasaport hakkınızdan faydalanabiliyor.

Ancak engellerini tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte.

Fakat memur statüsüne sahip olmayan kişiler yeşil pasaporta sahip olamazlar.

Pasaport Kimlere Verilemez

Normal şartlarda doğumundan itibaren her Türk vatandaşının seyahat hakkı olduğu gibi pasaport hakkı da vardır. Ancak mahkemelerce, hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuş olanlar ve yine ilgili kurumlarca hakkında arama ve yakalama kararları olanlar, pasaport alamamaktadır.

Yine tutuk evlerinde bulunanlar burada kaldıkları süre zarfında, tahliye olana kadar pasaport alamamaktadır.

Yurtdışı çıkış yasakları mahkemeler tarafından koyulmakta ve emniyet birimlerince uygulanmaktadır. Yurt dışı çıkış yasağı devam eden kişiler bu çıkış yasağı süresince pasaport alamamaktadır. Eğer bu yasak pasaport aldıktan sonra konulmuş ise hudut kapılarından çıkışlarını yapamamaktadır. Dolayısıyla yurt dışı çıkış yasağınız varsa seyahatinizi yapamazsınız.

Yurtdışı çıkış yasağı, yargılaması tutuklu olarak devam etmeyen ama tutuksuz olarak yargılanırken de yurt dışına çıkması istenmeyenler hakkında mahkemelerin koymuş olduğu çıkış yasaklarıdır.

Yine aynı şekilde, boşanma aşamasında olan ailelerde ; mahkemeler çocuğun, anne ya da baba tarafından yurt dışına çıkartılmasını istemiyorsa, çocuklar için de bu duruşmalar süresince ilgili mahkemelerce yurtdışına çıkış yasağı uygulanmaktadır.

Bunun yanında, kimlerin pasaport alamayacağı hakkında yanlış bilinen bazı bilgiler vardır. Örnek vermek gerekirse; bir insanın akli veya bedeni bir özrünün olması, pasaport almasına engel değildir. Sadece alması için gerekli bazı ekstra şartlar gerekmektedir. Bu şartlar yerine geldiğinde ister bedeni ister akli özrü olsun, her vatandaşımız pasaport alabilmektedir.

Ve yine sağlıkla ilgili herhangi bir problemde pasaport almaya engel değildir. Tekrar örnek verecek olursak ; bir insan yoğun bakımda olabilir, yatalak tedavi görüyor olabilir, yurt dışına tedavi için gideceklerse mutlaka pasaport almaları gerekmektedir. O durumlarda yine pasaport almalarına engel değildir.

Aile Sebebiyle Kimler Yeşil Pasaport Alabilir ?

Yeşil Pasaport Avantajları öylesine çoktur ki, özellikle Bordo Pasaportun zorluklarını gören herkesin aklında “Öğrenciyim. Annem-Babam sayesinde yeşil pasaport alabilir miyim ? Yeşil Pasaport Kimlere Verilir ? Anne-Baba Üzerinden Yeşil Pasaportu Nasıl Alabilirim ?” soruları aniden beliriverir.

Yeşil pasaport sahibi, aynı zamanda bu hakkından eşini ve çocuklarını da faydalandırabilir. Fakat eşte herhangi bir yaş sınırı olmamakla birlikte çocukta ne yazık ki belirli yaş sınırları vardır.

Yeşil pasaport sahibinin 18 yaşından küçük çocukları, 18 yaşına kadar bu hakkından faydalanır. Ancak çocuklar 18 yaşından büyük ise bu haktan faydalanmak için belirli şartlara bağlıdır. Ama temel bir şart vardır: 25 yaşından büyük çocuklar, anne veya babasının üzerinden yeşil pasaport hakkından faydalanamaz.

Yeşil pasaport yaş sınırı : 25 Yaşından büyük çocuklar, aileden gelen yeşil pasaport hakkından faydalanamaz.

18 yaşından büyük çocukların bu haktan faydalanabilmesi için 4 temel şart vardır. Bunların tamamının kendilerinde olması gerekir. Bu şartlar ise ;

Çocukların öğrenci olmaları gerekmektedir.

Anne veya baba, hak sahibi kim ise onunla birlikte ikamet ediyor olmalıdır.

Çocuğun, gelir getiren bir işte çalışmıyor ve aynı zamanda SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında herhangi bir ödeme kayıtlarının olmaması gerekir.
Son olarak ise bekar olmaları gerekir.

Eğer çocuklar, bu 4 şartı taşıyorlarsa, anne veya babalarının yeşil pasaport hakkından yaş sınırları içerisinde faydalanabilirler.

Annesinin ya da babasının hakkıyla yeşil pasaport alan çocuklar, bu belirteceğim şartlardan herhangi birini yitirmeleri halinde, çocukların yeşil pasaport hakları biter ve yeşil pasaportu iade etmeleri gerekir.

Ebeveynin 18 yaşından büyük çocuğu evlenmesi durumunda, çocuk yeşil pasaport hakkını kaybeder ve bu durumda pasaportu kullanmaması ve teslim etmesi gerekir.

Öğrenciliği devam eden bir öğrencinin okulu bitirmesi ve öğrenciliği sonuçlanması durumunda, yeşil pasaport hakkı biter ve iade etmesi gerekir

Eğer çocuk, aile ile beraber oturma şartı veya herhangi bir yerde çalışmama şartı ortadan kalmış, çalışıyor veya aileden ayrı oturuyor ise bu durumda yeşil pasaport hakkı biter ve iade etmesi gerekir.

İngiltere yeşil pasaporta vize istiyor mu?

Avrupa ülkelerine yeşil pasaportla seyahat edebilen başvuru sahipleri İngiltere seyahatleri için vize almak durumundadır. İngiltere vize başvuru evrakları, başvuru adımları ve vize ücretleri yeşil pasaport sahipleri ve bordo pasaport sahipleri için aynıdır. Yeşil pasaport İngiltere vizesi prosedüründe herhangi bir kolaylık sağlamaz. Başvuru formları elektronik ortamda doldurulduktan sonra vize ücreti ödenir. Yeşil pasaport sahiplerinin İngiltere vize ücreti ödememesi, vize harcından muaf olması bir durum söz konusu değildir.

Yeşil Pasaportun Faydaları Avantajları Nelerdir?

Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

Hususi pasaport ayrıca pasaport harcından da muaf tutulur.

Yeşil pasaportun dolaşım gücü oldukça yüksektir. Yeşil pasaport sahibi kişiler dünyada resmi olarak tanınan 195 ülkeden 160’ına vizesiz ya da kapıda vize veya online vize ile giriş yapabilmektedir. Schengen ülkelerine vizesiz giriş yapmayı sağlayan yeşil pasaportun, ülkelere giriş-çıkış yapabilmek için en az 3 ay daha geçerliliğinin olması gerektiği hatta Bulgaristan gibi bazı ülkelerin bu süreyi 1 yıl olacak şekilde istediği de unutulmamalıdır.

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

Hususi pasaport başvurusu yapacak kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak ve gerekli ödemeleri yaparak il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yeşil pasaport başvurusu için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından online olarak alınabilir.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar

1.İçişleri Bakanlığı’na hitaben yazılmış yeşil pasaport talep yazısı.
Eğer çalışan iseniz, yeşil pasaport talep yazısını, önce çalıştığınız kurumdaki yetkili kişiye onaylatıyorsunuz. Emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevden ayrılmış iseniz, talep yazısını yine emekli olduğunuz veya çekildiğiniz kurumdan onaylatmanız gerekiyor.
2. Nüfus Cüzdanı aslı (fotokopisini de bulundurmakta yarar var)
3. Varsa daha önceden alınmış pasaportlarınızın aslı
4. 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf
5. Reşit olmayan veya engelli vatandaşların kanuni temsilcilerinden muvafakatname
6. Defter bedeli dekontu

Çalışanlar için: Memurun çalıştığı kurumun il, bölge veya genel müdürlüğünce hazırlanmış imza sirküleri
Emekliler için: Emekli oldukları tarihte verilen kadro bilgisini gösteren belge
İstifa etmiş kişiler için: Çalıştığı dönemdeki kadrosunu gösteren belge
Hak sahibi vefat edenler için: Hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kadro bilgisini gösteren belge
18 yaşından küçükler için: Velilerden alınmış muvafakatname

Yeşil Pasaport Ne Kadar Süre İle Verilir?

Yeşil pasaport en az 6 ay en fazla ise beş yıl süre ile İçişleri Bakanlığı tarafından başvuru yapan kişilere verilir. Ayrıca diğer pasaport türlerine göre daha fazla dolaşım gücüne de sahiptir.

Yeşil pasaport süresi bitince, yeşil pasaport yenileme işlemi için yeni bir yeşil pasaport alınır. Yani, yeşil pasaport süre uzatımı diye bir şey yoktur.

Yeşil Pasaport Nasıl Çıkarılır?

Yeşil pasaport almak için yapılacak işlemler temel bazda bordo pasaport almak için yapılan işlemlerle aynıdır ancak yeşil pasaport alırken ek olarak İç İşleri Bakanlığı’na talep yazısı da yazılmalıdır. Buna ek olarak yeşil pasaport alacak olanlar pasaport harcından muaftır, dolayısıyla harç bedelinin ödendiğini gösteren dekonta da haliyle gerek olmayacaktır.

Yeşil pasaport almak için hazırlanması gereken evraklar şu şekildedir:

• Son 6 ayda çekilmiş 1 adet standartlara uygun biometrik fotoğraf

• Nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

• Pasaport defter bedelinin ödendiğini gösteren dekont (Pasaport defter bedeli Maliye Bakanlığı’nca her yıl yeniden belirlenmektedir. 2021 yılı için yeşil pasaport defter bedeli 174,05 TL’dir. Defter bedeli; PTT şubelerine, vergi dairelerine ve anlaşmalı bankalara direkt olarak veya Gelir İdaresi Başkanlığı’na https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak ödenebilir. )

• Çalışmakta olan kişilerin Hususi Pasaport Talep Formu doldurması gerekmektedir. Kişinin kendisi için veya aile fertlerinden birisi için yeşil pasaport talep etmesi halinde talep formunun, çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde imza sirküsü bulunan yetkili kişi tarafından onaylanması gerekmektedir. ( Talep formunun 60 gün geçerliliği bulunmaktadır. Başvuru esnasında bu sürenin aşılmamış olması gerekmektedir.)

• Emekli olmuş kişilerin, emekli olduğu kurumdan emekli olduğu tarihteki görev ünvanını ve derecesini gösteren emeklilik yazısı alması gerekmektedir.

• İstifa eden ya da kurum tarafından görevden çekilen kişilerin, çalışmış olduğu kurumdan istifa/çekilme zamanındaki unvan ve derecesini gösteren istifa/çekilme yazısı alması gerekmektedir.

• Yeşil pasaport hak sahibi vefat etmişse, eşinin veya çocuklarının hususi pasaporta başvurabilmesi için kişinin çalışmış olduğu kurumdan vefat ettiği tarihteki ünvanını ve derecesini gösteren yazıyı talep etmesi gerekmektedir.

• Hak sahibinin çocukları için pasaport düzenlenecekse; 18 yaşından küçük olanlar için hak sahibinin noterce düzenlenmiş muvaffakatnamesi ve vekâleti, 18 yaşından büyük çocukları için yalnızca vekâleti talep edilmektedir.

• Hak sahibi kişi emekli, görevden çekilmiş veya istifa etmiş ise eşi ve çocukları için yapılacak başvuru anında bizzat bulunması, bulunamıyor ise de vekâlet vermesi gerekmektedir.

• Eşlerin boşanmış olması durumunda çocukların pasaport işlemleri için velayet sahibi ebeveynin verdiği muvaffakatname gerekirken, dava sürecinin devam etmesi halinde mahkeme kararına göre hareket edilmektedir.

• Hak sahibinin vefat etmesi durumunda ise reşit olmayan çocuklar için yaşayan ebeveynin verdiği muvaffakatname istenmektedir.

• Öğrenimi devam eden 18 yaşını aşmış çocukların öğrenci oldukları sistem tarafından doğrulanamazsa Öğrenci Belgesi talep edilmektedir. 18 yaşın altında öğrenci olmasa da pasaport başvurusu yapılabilmektedir.

• 18 yaşını geçmiş ve engeli olan çocuklar için pasaport talep edilirken Sağlık Kurulu Raporu da verilmelidir.

Yeşil pasaport almak için gerekli evraklar tamamlandıktan ve ödemeleri yaptıktan sonra İl Nüfus Müdürlüğü’nden randevu alınması gerekmektedir. Randevu için epasaport.gov.tr internet adresine giriş yaparak bilgilerinizi doldurup size uygun olan tarihi ve saati seçerek randevunuzu kaydedebilirsiniz. Randevu gününüz geldiğinde randevu saatinizden en az 15 dakika öncesinden Nüfus Müdürlüğü’nde bulunarak ve evraklarınızı eksiksiz bir şekilde yanınızda bulundurarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Pasaport başvurusu yapıldıktan sonra, onaylanması halinde başvuru esnasında verilen adrese 10 iş günü içerisinde teslimatı yapılmaktadır. Yeşil pasaportun geçerlilik süresi en az 6 ay en fazla 5 yıldır. Bu süre İç İşleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Süresi dolan yeşil pasaportların yenileme işlemleri için yeniden pasaport başvurusu yapılmalıdır, eskiden olduğu gibi süre uzatma işlemi yapılmamaktadır.

Yeşil Pasaport Ücreti Nedir?

Yeşil pasaportta herhangi bir harç bedeli bulunmuyor. Yeşil pasaport için ödemeniz gereken tutar defter bedeli olarak karşınıza çıkıyor. 2020 yılında 160 TL olarak karşınıza çıkan bu tutar dışında başka bir masrafınız bulunmuyor.

2021 yılı için yeşil pasaport defter bedeli 174,05 TL’dir.

Aşağıda listelenen bankalardan pasaport defter bedeli ödemek istediğiniz belirterek işlem yapmanız mümkün. İşlem sırasında nüfus cüzdanınızı yanınıza almayı unutmayın. Çünkü dekontlar TC numaranız üzerinden kesiliyor.

Defter Bedeli Ödeyebileceğiniz Bankalar:
Akbank
Aktifbank
Albaraka Türk Katılım Bankası
Alternatif Bank
Anadolubank
Arap Türk Bankası
Citibank
Denizbank
BurganBank
FibaBanka

Finansbank
Garanti Bankası
HSBC Bank
ING Bank
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Odeabank
Şekerbank
T.C. Ziraat Bankası
ICBC Turkey Bank A.Ş.
TurkishBank

Turkland Bank
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
Türkiye Finans Katılım Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye İş Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Yapı ve Kredi Bankası
Ziraat Katılım Bankası

Yeşil Pasaport Nereden Alınır?

2018 yılının haziran ayına kadar emniyet müdürlüklerinden yapılan pasaport işlemleri artık nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinden ya da ALO 195 numaralı telefondan randevu alındıktan sonra uygun belgelerle birlikte nüfus dairesine gidilmelidir. Hususi ve hizmet damgalı pasaport sahibi olmak için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma pasaport çıkarmak için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat etmek gerekir.

Yeşil Pasaport-Hususi Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil pasaportun avantajları nelerdir?

Yeşil Pasaport Teslimat Süresi

Yeşil pasaport için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra sıra pasaportunuzun çıkışını beklemeye geliyor. Emniyet Müdürlüğü’nde beyan etmiş adrese 10 gün içerisinde yeşil pasaportunuz ulaştırılıyor.

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

Yeşil pasaport almanın bordo pasaport almaktan farklı tek yanı harç ücreti ödememek ve İçişleri Bakanlığı’na hitaben yazılmış talep yazısıdır. Bu talep yazısı ile beraber aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak İlçe İl Nüfus Müdürülüğü’ne başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak randevu almanız gerekecektir. İl Nüfus Müdürlüğü’nün resmi sitesinden aldığınız randevunuzun ardından evraklarınızı hazırlayarak randevu saatinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Pasaportunuz belirttiğiniz adrese 10 iş günü içerisinde gelecektir.

Yeşil Pasaport-Hususi Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil pasaportun avantajları nelerdir?

Yeşil Pasaport İle Gidilen Ülkeler

Yeşil pasaportu bulunan bir kişi tam olarak 160 ülkeye vizesiz, kapıda vize ya da online vize alarak seyahat edebilir. Bu pasaport türü dünyada çok az ülkede verilmektedir. Bordo pasaportu olan bir kişi 102 ülkeye giriş sağlayabilirken Amerikan pasaportu bulunan biri ise 174 ülkeye giriş sağlayabilir. Bir yeşil pasaportu bulunan kişi ise 160 ülkeye seyahat edebilme kolaylığına sahiptir. Bordo pasaport sahiplerinin vizesiz gidemediği schengen ülkelerine yeşil pasaport sahipleri vizesiz olarak seyahat edebilirler.

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz veya kapıda ya da online vizeli olarak girebileceği pek çok ülke bulunmaktadır. Ancak bu ülkelerde vizesiz bulunma süresi ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu nedenle gidilecek ülkenin vize koşulları iyice incelenmelidir. Yeşil pasaportla gidilebilecek vizesiz, kapıda ya da online vizeli ülkeler şu şekildedir:

Yeşil Pasaport-Hususi Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil pasaportun avantajları nelerdir? Yeşil Pasaport-Hususi Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil pasaportun avantajları nelerdir? Yeşil Pasaport-Hususi Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil pasaportun avantajları nelerdir?

Bu ülkeleri şöyle sıralayabiliriz:

Asya Kıtası

Yeşil pasaport sahipleri; Bahreyn, Bangladeş, Vietnam, Yemen, Çin, İsrail, Kuveyt, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Umman ülkelerine diğer pasaport sahiplerinin aksine vizesiz seyahat edebilirler. Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Doğu Timur, Ermenistan, Endonezya, Filipinler, Gürcistan, Hong Kong, Irak, İran, Japonya, Kamboçya, Katar, Kazakistan, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Maldivler, Malezya, Moğolistan, Singapur, Sri Lanka, Suriye, Tayland, Tayvan, Ürdün’e; bordo pasaporta sahip vatandaşlar gibi vize istenmeksizin girebilirler. Sadece Ermenistan için özel bir durum bulunur. Bordo pasaport sahiplerinin sınırda vize alması mümkünken, yeşil ve gri pasaport kullanan vatandaşların konsolosluğa başvurmaları gerekir.

Afrika Kıtası

Botsvana, Cezayir, Cibuti, Kamerun, Gana, Moritanya, Tanzanya, Mısır hususi pasaport sahiplerine vize istemeyen; Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Libya, Mauritius, Şeyseller, Sudan, Svaziland, Tunus, Zambiya ise hem hususi hem umuma pasaport sahiplerinden vize istemez.

Avrupa Kıtası

Schengen ülkelerine ek olarak; Beyaz Rusya, Bulgaristan, Hırvatistan, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Monako, Romanya, San Marino’ya da vizesiz girebilme hakkına sahip hususi pasaport sahiplerinin avantajları arasındadır. Tüm vatandaşlar gibi vize sahibi olmaksızın; Balkan ülkeleri, Andora ve Kıbrıs’a seyahat edebilirler.

Güney Amerika Kıtası

Bordo ve yeşil pasaport sahipleri Güney Amerika ülkeleri olan Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Trinidad Tobago, Uruguay, Venezuella’ya vize almaksızın ziyaretlerini gerçekleştirebilirler.

Orta Amerika Kıtası

Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kosta Rika, Meksika, Nikaragua, Panama, Christopher ve Nevis, St Lucia; Orta Amerika Kıtası’nda umuma ve hususi pasaportlara vize istemeyen ülkelerdir. Küba ve Grenada da yeşil pasaporta vizesiz geçiş imkanı bulunduran ülkelerdir.

Okyanusya

Okyanusya ülkelerinden Fiji, Palau Cumhuriyeti, Mikronezya, Tuvala, Vanuatu’ya da bordo ve yeşil pasaport sahibi vatandaşlara vizesiz geçiş imkanı sunar.

Not: Her ne kadar birçok ülke vize istemese de her ülkenin kendi içerisinde bazı şartları bulunuyor. Bu nedenle bu şartlara dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca tatiliniz 1 yıl içerisinde 30 günü aşacaksa vize almanız şart. Bazı ülkelerde de pasaport geçerlilik tarihinin 6 aydan fazla olma şartı aranıyor.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.