Yeni torba kanunla hacizli mal satışı ve açık artırmalara düzenleme geliyor!

Hükümetin hazırladığı torba teklifle haciz satışlarına çekidüzen verilecek. Açık arttırmalara katılmak için teminat alınacak, elektronik ortamda yapılabilecek. Hile karıştıranlar cezalandırılacak. Öte Yandan, vergi borcu olanlara akaryakıt dağıtım lisansı verilmeyecek. Ödeme kaydedici cihazlarda hile yapanlara hapis cezası verilecek.
Takip et
Yeni torba kanunla hacizli mal satışı ve açık artırmalara düzenleme geliyor!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Hükümet, vergi sisteminden, hacize, akaryakıt satışından, ödeme kaydedici cihazlara kadar çok sayıda ekonomide düzenleyici başlığın bulunduğu yeni bir torba teklifi hazırlıyor. Taslakta, çok sayıda bakanlığı ilgilendiren düzenleme olacak. Buna göre, haciz satışlarına çekidüzen verilecek. Açık artırmalara katılmak için teminat alınacak ve elektronik ortamda yapılabilecek. Hile karıştıranlar cezalandırılacak. Öte Yandan, vergi borcu olanlara akaryakıt dağıtım lisansı verilmeyecek. Ödeme kaydedici cihazlarda hile yapanlara hapis cezası verilecek. TBMM’de hazırlıkları süren ve bir çok bakanlığı ilgilendiren torba teklif üstündeki çalışmalar sürüyor. Taslak metinde yer verilen bazı düzenlemeler şu şekilde:

HACİZLİ SATIŞA YENİ DÜZEN

Hacizli malların açık artırma yolu ile satılması esnasında, açık artırmaya katılacaklardan mala biçilen değerin yüzde 5’i oranında teminat alınması düşünülüyor. Taslak ile muhafazası tehlikeli yahut masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkan sağlanıyor.

Hacizli malı almaktan vazgeçen yahut malın bedelini söylenen süre içinde vermeyen müşteri,leye ilişkin zararları karşılamak mecburiyetinde olacak. Ayrıcale bedeli üstünden hesaplanacak yüzde 15 tutarında tecil faizi ödeyecek.

Hacze konu olan menkul ve gayrimenkuller de açık artırma ile elektronik ortamda satılabilecek. Bu düzenleme ile satıştan daha fazla kişinin haberdar olması, açık artırmaya katılımın en üst düzeye çıkarılması, malın gerçek değerinde satılması, alıcıların satış mahalline gelmeksizin elektronik ortamda teklif vererek satışın kısa zamanda sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Bu satışlardale bedelinin hepsini ödememek suretiylelenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonrakile bedeli arasındaki farktan ve zarardan sorumlu olacak. Öte Yandan ikile arasındaki fark üstünden hesaplanacak tecil faizi ödemek mecburiyetinde kalacak.

AKARYAKIT SATIŞINA YENİ KURALLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen akaryakıt dağıtıcısı ve bayisi gibi şirketlerden; kayıt dışılığa sebep olacak biçimde belgesiz olarak akaryakıt alım satımı yapanlar, sattıkları akaryakıtların belgelerini başka şirketler yahut kişiler ismine düzenleyenler ile bu belgeleri kullananların fiilleri kaçakçılık suçları kapsamına alınıyor.

Öte Yandan akaryakıt dağıtıcılarının, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacakları hükme bağlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek lisanslar ise bundan sonra ‘Vergi borcu olmaması’ şartına bağlı olacak. Vergi borcu olanların lisans istekleri kabul edilemeyecek.

LPG dağıtıcı ve bayilik lisanslarının süre uzatılması istekleri de geçmiş dönem vergi borcu olmaması şartına bağlanacak. Öte Yandan, söz konusu lisans sahiplerinin her senenin nisan ayının son günü itibarıyla vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belgeyi EPDK’ya vermesi mecburi olacak.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA YENİ KONTROL SİSTEMİ

Vergi güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir biçimde mücadele edilmesi amaçlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım yahut yazılımını değiştiren, satışlara ait mali bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını önleyen kişilere 3 seneden 5 seneye kadar hapis cezası verilecek.

Yeni torba kanunla hacizli mal satışı ve açık artırmalara düzenleme geliyor!

Cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren yahut silen, Hazine ve Maliye Bakanlığı yahut öbür kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi yahut verilerin iletilmesini engelleyen yahut bunların gerçeğe uygun olmayan biçimde iletilmesine sebebiyet verenlerin de 5 seneye kadar hapisle cezalandırılması düşünülüyor.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.