Yargılamada 20222 şahit ve bilirkişi ücretleri beli oldu!

Yargılama sürecinde bilirkişi tanıklar için ödenmesi gereken ücret 2022 yılı için yeniden düzenlendi. Yeni ücretler 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Takip et
Yargılamada 20222 şahit ve bilirkişi ücretleri beli oldu!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Adalet Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Senesi Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi” ile “2022 Senesi Tanıklık Ücret Tarifesi” 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar 1290 lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 290 lira alacak.

Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle alakalı 480 lira alacak bilirkişilere, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 385 lira ücret verilecek.

Bilirkişilere, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira ödeme yapılacak.

Kamuoyunda “istinaf” olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 610 lira ücret verilecek olan bilirkişilere, Yargıtay ile Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 770 lira ödeme yapılacak.

Görevlendirmeyi yapan merci, yaşamın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, bilirkişinin vasfı yahut alakalı uzmanlık alanında bilirkişi teminde meydana gelen güçlüğü, uyuşmazlığın niteliğini, dosya ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek.

Öte yandan, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek. Ayrı bir inceleme ve incelemeyi gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılabilecek.

Ek rapor için bilirkişi ücreti

Görevlendirme kararında tespit edilen sorular dışında öte yandan bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilecek.

Bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını temin etmek için ek rapor istenmesi halinde öte yandan bir ücret ödenmeyecek.

Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir yahut birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması sebebiyle ek rapor istenmesi halinde de öte yandan bir ücret ödemesi yapılmayacak.

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan mercinin uygun görmesi halinde, ileride ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek.

Yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret yahut gider isimi altında ödeme yapılmamasına yahut aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilecek.

Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve öbür mutat giderlerine ilişkin ödemeler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden yapılacak. Ücretler, vergi kesintisi yapıldıktan sonra bilirkişilere ödenecek.

Tanıklık ücreti günlük 25 ila 63 lira olarak tespit edildi

Ceza muhakemesi esnasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı yahut hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanığa tanıklık sebebiyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25 ila 63 lirasına kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek mecburiyetinde kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.