adplus-dvertising

Yalan haber yapan hapse girecek! Yeni sosyal medya düzenlemesi TBMM’de

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Takip et
Yalan haber yapan hapse girecek! Yeni sosyal medya düzenlemesi TBMM’de
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Teklifin gerekçesinde, teknolojinin mühim neticelerinden birinin de internet olduğu, internet üstünden geliştirilen ve her geçen gün artan kolay erişim ve iletişim taktiklerinin, “sosyal medya” kavramını toplumsal hayatın merkezine taşıdığı söylendi.

Yalan haber yapan hapse girecek! Yeni sosyal medya düzenlemesi TBMM’de

İnternetin, haber ve bilgiye erişimi kolaylaştırdıkça ve hızlandırdıkça, buna bağlı olarak sosyal medyanın kullanımının da arttığı vurgulanan gerekçede, bu artışın, yeni ve farklı temalı sosyal medya platformlarının oluşmasına, kişilerin zamanının büyük bölümünü bu platformlarda geçirmesine neden olduğuna işaret edildi.

Gerekçede, “Öyle ki dijitalleşme ortamıyla bağlantılı olarak yeni sosyal sorunların, kişilik bozukluklarının ya da psikolojik hastalıkların tartışıldığı bir dünyaya doğru gidildiği uzmanlarınca dile getirilmektedir. Öbür taraftan dijital dünyanın insan yaşamında fazlasıyla etkili olması ve sosyal medya platformlarının bu denli çeşitlenmesi, kişilerin gerek sosyolojik gerek hukuki birçok sorunla yahut kişisel haklarının ihlaliyle karşılaşmasını beraberinde getirmiştir.” ifadelerine yer verildi.

“Düzenleyici bir rol üstlenmesidir”
Sosyal ağ sağlayıcılarının ya da dijital dünyanın arka planında rol alan öbür aktörlerin, geniş çaplı kullanıcı sayıları ile kullanıcı verilerinden faydalanarak elde ettikleri gelire ya da özel bilgiye karşın, kişilerin haklarının korunması noktasında ihtiyaç duyulan engelleyici ve koruyucu mekanizmaları geliştirmediklerinin gözlemlendiği ifade edilen gerekçede, bu aktörlerin etkin önlemler almadıklarına, kullanıcıların ve devletlerin haklı isteklerine direnç gösterdiklerinin görüldüğüne dikkati çekildi.

Yalan haber yapan hapse girecek! Yeni sosyal medya düzenlemesi TBMM’de

İnternet ortamının; ulusal sınır tanımayan olgusunun, kötü niyetli kullanıcıların kimliklerini gizleyerek kanun dışı iş ve eylemlerini yaşama geçirmesine fırsat tanıdığının altı çizilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

“Sahte isim ve hesaplarla kanun dışı içerik yaratıp paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere yahut milletlere yönelik küfür, iftira yahut hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin yaratmak maksadıyla kullanıldığı vaziyetlerde internet, düzenleme yapılması lüzumlu alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vaziyette kişilik hakları ihlal edilen bireyler, anayasal güvence altında olan haklarının korunması noktasında devletten beklenti içine girmektedirler. Devletin bu alanda ki yükümlülüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunacağı ve aynı zamanda ifade özgürlüğünün de güvence altına alınacağı düzenleyici bir rol üstlenmesidir. Bunun neticesinde devletlerin vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini hem öbür kullanıcılara hem de sosyal medya platformlarına karşı koruması gerekmektedir.”

Yalan haber yapan hapse girecek! Yeni sosyal medya düzenlemesi TBMM’de

“Dezenformasyonun vardığı nokta mücadeleyi mecburi kılmıştır”
Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD’nin, dijital dönüşümün küresel ölçekte ve toplumun bütün kesimlerinde hissedilir hale gelmesiyle, bu alanda yeni regülasyonlar yaptığı söylenen gerekçede, AB’nin de Dijital Hizmetler Kanunu ile Genel Veri Koruma Tüzüğünde öncü regülatör olarak lüzumlu adımları attığı anımsatıldı.

Türkiye’nin de dijital dünyada vatandaşlarının karşılaştığı problemleri, gerçek dünyada olduğu gibi çözebilmek ismine, söz konusu öbür ülke ve uluslararası kuruluş düzenlemelerini dikkate alarak lüzumlu adımları atmayı hedeflediği bildirilen gerekçede, bu adımların zemininde, özellikle ifade özgürlüğüne temas eden noktalarda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer verilen hükümlerin yer aldığı aktarıldı.

Anayasanın alakalı hükümleri ile tanınarak koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerin, gerçek dünyada olduğu gibi, dijital dünyada da korunmasının amaçlandığı vurgulanan gerekçede, dijital dünyada da insanların onur, şeref ve saygınlığının, kişisel haklarının, özel hayatlarının dokunulmazlığının ve kişisel verilerinin korunması gerekliliğine işaret edildi.

Yalan haber yapan hapse girecek! Yeni sosyal medya düzenlemesi TBMM’de

Bu bağlamda, yalan haberi kasıtlı olarak üretme ve yayma eyleminin, birey ve toplum iradesini ipotek altına alan, vatandaşların gerçek bilgiye ulaşma hakkını önleyen ciddi bir tehdit haline geldiğinin açık olduğu kaydedilen gerekçede, “Bu tehdit, başta ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını önlemeye yöneliktir. Gelişen teknoloji ile beraber dezenformasyonun vardığı nokta, temel hak ve özgürlükleri korumak ismine bu tehditle mücadele etmeyi mecburi kılmıştır. Bu çerçevede mevzuatımızda ki mevcut düzenlemeleri yeni vaziyete uygun hale getirmeye yönelik ilave düzenlemeler yapılması mecburiyeti ortaya çıkmıştır.” değerlendirilmesinde bulunuldu.

İnternet haber sitelerinde çalışanlar için getirilen haklar
Teklifin gerekçesinde, bilgiye ulaşabilme kolaylığının, interneti öbür iletişim araçlarının önüne geçirdiğine fakat internet haber siteleri ve çalışanlarının, gazetelere ve basın mensuplarına tanınan haklardan yararlanamadıklarına işaret edildi.

Bu vaziyeti ortadan kaldırabilmek maksadıyla teklifle, internet haber siteleri çalışanlarının, yazılı medyada çalışan gazeteciler ile eşit koşullara sahip hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulanan gerekçede, internet haber sitelerinde fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanların da basın mensubu tanımına dahil edileceği, bu sayede ifade özgürlüğü ve doğru haber alma hakkının kuvvetlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Teklifin gerekçesinde, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Yasada, internet haber sitelerini de kapsayacak biçimde değişiklik yapılması, resmi ilan ve reklamların bu mecralarda belirli kurallar çerçevesinde yayınlanmasının sağlanmasının öngörüldüğü söylendi.

Resmi ilanlar
AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Basın Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklife göre, resmi ilanlar, koşulları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca tespit edilecek internet haber sitelerinde de yayınlanacak.

Maliyeti ortalama 30 milyar lira olan mal yahut hizmet alımları ile 60 milyar lira kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde, maliyeti ortalama 30 milyar ile 60 milyar lira arasında olan mal yahut hizmet alımları ile 60 milyar ile 500 milyar lira arasındaki yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 14 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde ilan edilecek.

Maliyeti ortalama 60 milyar lira üstünde ve eşik değerin altında olan mal yahut hizmet alımları ile 500 milyar lira üstünde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 21 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde, en az birer kez yayınlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulacak.

İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, öte yandan Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir internet sitesi ve Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edileceğini tespit etmeye kurum yetkili olacak. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması yahut internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ise ilan, aynı süreler içinde Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayınlanacak.

Basın Yasası’nun “Cezai ve Hukuki Sorumluluklar” ile alakalı düzenlemeleri içeren bölümlerine “İnternet Haber Siteleri” de eklenecek.

Gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayanlara hapis cezası
Halk arasında endişe, korku yahut panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile alakalı gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli biçimde alenen yayan kimse, 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle yahut bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, söz konusu ceza yarı oranında artırılacak.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu sebebiyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin görev alanı, erişimin önlenmesi kararları ile beraber içeriğin çıkarılması kararlarının uygulanmasına yönelik öbür yasalarda yer verilen düzenlemeleri de kapsayacak biçimde tekrardan tespit ediliyor.

Birlik ile erişim sağlayıcılar arasında kararların bildirimi noktasında doğru ve hızlı bir biçimde veri akışının sağlanmasını teminen lüzumlu yazılım ve donanımın, erişim sağlayıcılar tarafından kurulması yükümlülüğü getiriliyor.

Erişim Sağlayıcıları Birliğine, kendisine gelen içeriğin çıkarılması ve/yahut erişimin önlenmesine yönelik mahkeme kararlarını, elektronik posta yoluyla alakalı içerik yahut yer sağlayıcılarına bildirme olanağı sağlanıyor.

Teklifle, internetin dağınık ve dinamik yapısı sebebiyle içerik yahut yer sağlayıcının nerede bulunduğunun tespitinde meydana gelen problemlerin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yetki tartışmasının giderilmesi ve katalog suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla yurt içi yurt dışı ayrımı kaldırılıyor, Başkanın engelleme yetkisinde yeknesaklık sağlanıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına dahil ediliyor.

Hakim tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/yahut erişimin önlenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması vaziyetinde, alakalı kişi tarafından Birliğe başvuru edilmesi halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Başvurunun Birlik tarafından kabulüne karşı itiraz, kararı veren hakimliğe yapılacak. İnternet sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin önlenmesi kararlarında bu fıkra hükmü uygulanmayacak.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.