Vergi indiriminden yararlanmak için şartlar belli oldu

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek.
Takip et
Vergi indiriminden yararlanmak için şartlar belli oldu
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Vergi indiriminden faydalanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu sene ile bu seneden önceki son 2 seneye ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş olmaları ve beyannameler üstüne tahakkuk eden vergilerin ödenmesi koşulu aranacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri no: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri no: 312), Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi.

Ticari, zirai yahut mesleki faaliyeti sebebiyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans firmaları ile emeklilik firmaları ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), tebliğde söylenen koşulları taşıyanların senelik gelir yahut kurumlar vergisi beyannameleri üstünden hesaplanan verginin yüzde 5’i ödenmesi gereken gelir yahut kurumlar vergisinden indirilecek.

İndirimden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu sene ile bu seneden önceki son 2 seneye ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme maksadıyla yahut pişmanlıkla verilen beyannameler bu koşulun ihlali sayılmaz) olması gerekecek.

Söz konusu süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen yahut idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla yahut 213 sayılı Vergi Usul Yasasının uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması vaziyetinde bu koşul ihlal edilmiş sayılmaz) koşulu aranacak.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üstüne tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek. Vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dahil) 1000 liranın üstünde vadesi geçmiş borç bulunmayacak.

Anılan beyannamenin ait olduğu sene ile önceki 4 dört takvim senesinde Vergi Usul Yasasının alakalı maddesinde sayılan fiilleri işlediği belirlenenler bu haktan yararlanamayacaklar.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.