Uzaktan çalışanların hakları belli oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışmaya geçen işyerleri için yönetmelik yayımladı. Bundan sonraki süreçte çalışanlar talep etmesi halinde işveren bazı yükümlülükleri yerine getirmek vaziyetinde kalacak.
Takip et
Uzaktan çalışanların hakları belli oldu!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Koronavirüs pandemisiyle beraber iş yaşamında birçok değişiklik meydana gelmişti. Devlet tarafından verilen desteklerin yanında pandeminin yayılmasının engellenmesi için uzaktan çalışma prensibi işverenler tarafından uygulanmaya başlanmıştı.

Uzaktan çalışma sürecine ilişkin olarak ise bazı konular netlik kazanmamıştı. İşverenin işçiye karşı olan maliyet sorumlulukları, çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışma sürelerinin tespit edilmesi, verilerin korunması, malzeme ve iş araçlarının temini gibi konulara ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

SÖZLEŞME YAPILMASI GEREKİYOR

Uzaktan çalışma sistemi tespit edilmesi halinde sözleşmenin yazılı biçimde yapılması gerekiyor.

Sözleşmede, işin tanımı, yapılma biçimi, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma koşullarına ilişkin hükümler yer alacak.

ÇALIŞMA MEKANI BELİRLENMESİ

Lüzumlu olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân hakkında düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından beraber tespit edilecek. Bu maliyetlerin içine yemek, elektrik, ısınma, internet gibi ücretlerin girmesi bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yemek ücreti 2021 senesinde günlük olarak 25,25 lira olmuştu.

MALZEME VE İŞ ARAÇLARININ TEMİNİ

Uzaktan çalışanın mal ve hizmet imalatı için lüzumlu malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması asıl alındı. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım şartları açık ve anlaşılır bir biçimde uzaktan çalışana bildirilecek.

İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini söyleyen iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilecek. İşçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanacak. İş araçlarının listesi, iş sözleşmesi içerisinde yahut sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse öte yandan yazılı belge düzenlenmesi koşulu aranmayacak.

ÜRETİM MALİYETLERİNİN KARŞILANMASI

İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal yahut hizmet üretimiyle doğrudan alakalı mecburi giderlerin belirlenmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilecek.

ÇALIŞMA SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecek. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak şartıyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üstüne, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak.

İLETİŞİM KURULMASI

Uzaktan çalışmada iletişimin taktiği ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından tespit edilecek.

VERİLERİN KORUNMASI

İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve alakalı mevzuat ile ilgili bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik lüzumlu önlemleri alacak.

İşveren, korunması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede tespit edecek.

Verilerin korunması maksadıyla işveren tarafından tespit edilen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması mecburi olacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, lüzumlu eğitimi vermekle, sağlık gözetimini temin etmekle ve sağladığı ekipmanla alakalı lüzumlu iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlü olacak.

HANGİ İŞLERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YAPILMAYACAK?

Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi yahut söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca alakalı mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis yahut hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis yahut hizmetten sorumlu olan yahut hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca tespit edilecek.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇİŞ NASIL OLACAK?

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir yahut hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

Uzaktan çalışma hakkında talep şu şekilde olacak:

1- Talep yazılı olarak yapılır.

2-Talep işyerinde tespit edilen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir.

3- Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence tespit edilecek öbür kıstaslar kullanılır.

4- Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilmesi esastır.

5- Talebin kabul edilmesi halinde işin tanımı, yapılma biçimi, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma koşullarına ilişkin hükümler yer verilen sözleşme yapılır.

6- Uzaktan çalışmaya geçen işçi, tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirir.

7- Uzaktan çalışmanın mevzuatta söylenen zorlayıcı sebeplerle işyerinin hepsinde yahut bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi yahut onayı aranmaz.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.