Türkiye’nin ekonomi programı resmi gazetede yayımlandı!

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Takip et
Türkiye’nin ekonomi programı resmi gazetede yayımlandı!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler tespit edildi. Orta Vadeli Program’a göre Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 9, 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024’te yüzde 5,5 büyümesi düşünülüyor. Öbür taraftan, enflasyonun bu sene yüzde 16,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Enflasyon hedefi gelecek sene için yüzde 9,8 olarak öngörülürken 2023’te yüzde 8, 2024 için de yüzde 7,6 olarak tespit edildi. Program dönemi boyunca istihdamın senelik yaklaşık 1 milyon 170 bin kişi artması öngörülürken ihracatın ise 2023’te 250 milyar dolar hedefini aşması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, OVP ile alakalı yaptığı açıklamada “Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz” ifadesini kullandı.

MİLLİ GELİRDE HEDEF 10 BİN DOLAR

GSYH’nin bu sene 6,6 trilyon, 2022’de 7,9 trilyon, 2023’te 9 trilyon, 2024’te 10,2 trilyon lira olması bekleniyor. Bu sene 9 bin 489 dolar olması beklenen kişi başına millî gelirin 2020’de 9 bin 947 dolara 2023’te 10 bin dolara 2024’te 11 bin 465 dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

DOLAR 2024 SENESINDE 10 LİRA

Programda sene sonu dolar kuru beklentisi 8,30 TL olarak açıklandı. Doların 2022’de 9,27 TL, 2023’te 9,77 TL olacağı tahmin edilirken 2024’te ise 10 lira bandını aşarak
10,27 TL olması bekleniyor.

İşte beklentiler:

– BÜYÜME: Sene sonu tahmini yüzde 9 olurken ekonominin 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024 senelerinde ise yüzde 5,5 büyüyeceği düşünülüyor.
– ENFLASYON: Sene sonunda yüzde 16,2 olması beklenirken, enflasyon hedefi gelecek sene için yüzde 9,8, 2023 için yüzde 8, 2024 için yüzde 7,6 olarak tespit edildi.
– BÜTÇE AÇIĞI: Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2022’de yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.
– İŞSİZLİK: Programda, işsizlik oranının bu sene sonunda yüzde 12,6 olacağına yer verilirken, gelecek sene hedefi yüzde 12, 2023 senesi için yüzde 11,4 ve 2024 için ise yüzde 10,9 olarak tahmin edildi.
– İHRACAT VE İTHALAT: İhracatın, 2021 sonunda 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken 2022’de 230,9 milyar dolar, 2023’te 242 milyar dolar, program sonunda 255 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın ise sene sonunda 258 milyar dolar, 2022’de 282,7 milyar dolar, 2023’te 294 milyar dolar, 2024’te de 309 milyar dolar olması öngörüldü.

İSTİHDAM İÇİN ULUSAL STRATEJİ BELGESİ

İşsizliğin azaltılması için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi yaşama geçirilecek. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanları başta olmak üzere geleceğin işlerine yönelik farkındalık geliştirilecek. Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların iş kuvveti piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını hedefleyen “İş Kulübü Programları” yaygınlaştırılacak. Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalfa ve usta talebini karşılamak üzere mesleki eğitim merkezleri kuvvetlendirilecek. Girişimcilik eğitimlerinin aktif iş kuvveti programları içindeki payı artırılacak, girişimcilere yönelik danışmanlık hizmetleri dijital imkânlardan da yararlanılarak geliştirilecek. Program dönemi boyunca istihdamın senelik yaklaşık 1 milyon 170 bin kişi artması düşünülüyor. İş kuvvetine katılımdaki artışa karşın işsizlik oranının kademeli gerileyerek program dönemi sonunda yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

İHRACATIN MENZİNİ ARTIRILACAK

Türkiye, mal ve hizmet ihracatında menzilini artıracak, bu doğrultuda coğrafi olarak uzak, ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine yönelik “Uzak Ülkeler Stratejisi” uygulanacak. Afrika ve Latin Amerika’ya yönelik ortaklık ve açılım politikaları ile “Tekrardan Asya” girişimi çerçevesinde somut adımlar atılacak. Başta Gümrük Birliği olmak üzere mevcut tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmalarının hizmet ticareti ve dijital ticareti de içine alacak biçimde güncellenmesi sağlanacak. KOBİ’lerin, kadın ve genç girişimcilerin ihracatını artırmaya yönelik özel programlar uygulanacak. Başta e-İhracat olmak üzere hizmet ihracatı desteklenecek. Yurt dışı lojistik merkezler üstünden ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE ALINACAK

Vadeli Program’a göre (OVP) enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi hedefiyle bir dizi politika ve önlem uygulanacak. Fiyat istikrarını temin etmek maksadıyla başta gıda fiyatlarına yönelik “Erken Uyarı Sistemi”, tarım arazilerinin korunması, ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması, hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılması, tarımsal imalat planlaması olmak üzere çeşitli önlemler peyderpey yaşama geçirilecek. Çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi için tarım-sanayi entegrasyonunu sağlamaya yönelik sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek. Finansal istikrarın desteklenmesi maksadıyla banka ve banka dışı mali sektörün uluslararası düzenlemelere uyum sağlamasına yönelik mevzuat değişiklikleri yapılacak.

ASLAN PAYI HAZİNENİN

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 senesi ödenek teklifi tavanlarının toplamı ortalama 1,6 trilyon lirayı bulurken ödenekte aslan payı ortalama 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığının oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığını 189 milyar lirayla Millî Eğitim Bakanlığı, 111,2 milyar lirayla Sağlık Bakanlığı izledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 88,3 milyar lira, Millî Savunma Bakanlığına 80,4 milyar lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 66,1 milyar lira ödenek ayrıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ödeneği 56 milyar 996 milyon 86 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 38 milyar 391 milyon 106 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 35 milyar 996 milyon 445 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ödeneği 27 milyar 757 milyon 508 bin lira oldu.

DİJİTAL LİRA

Orta Vadeli Program’da (OVP) dijital liranın da sinyalleri verildi. Programda incelemelerin pilot projelerinin devam edeceği söylenerek şu ifadelere yer verildi: Dijital paranın teknolojik, ekonomik ve hukuki yapıları çalışmalarının neticeleri da değerlendirilerek Dijital Lira Araştırma Araştırma ve Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testlere devam edilecektir.

KUANTUM VE YAPAY ZEKA

Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak. Kuantum, yapay zekâ, biyoteknoloji, genetik, yeni nesil nükleer enerji gibi alanlarda öncül incelemeler desteklenecek. Salgın sonrası dönemdeki yeni düzene uyumlarını hızlandırmak için KOBİ’lerin dijital dönüşüm projeleri desteklenecek. Türkiye’deki mevcut yatırımcılar ile düzenli aralıklarla “yatırım ortamı değerlendirme anketleri” gerçekleştirilerek yatırım ortamına ilişkin problemler ilk elden belirlenecek ve yatırımcıların önerileri alınacak.

ÇEVRE DOSTU YEŞİL ÜRETİM

OVP’de yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin politika ve önlemler tespit edildi. Buna göre politikalar Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yer verilen hedeflere göre şekillenecek. Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak biçimde yaygınlaştırılacak. Başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu ihracatın rekabet kuvveti artırılacak. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek maksadıyla enerji ve imalat kaynaklarını verimli biçimde kullanan, çevre dostu imalata yönelik yatırımlar desteklenecek. Yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.