adplus-dvertising

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alımı ilanı yayınladı. Yayınlanan müracaat kılavuzu ile Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde ihtiyaç duyulan kadrolara Muvazzaf Subay temini sağlanacak. İşte TSK subay alımı müracaat ayrıntıları ve ekranı…
Takip et
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!
 • Yazdir
 • Arttir - Azalt
 • Yorum 0

TSK tarafından Milli Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere Muvazzaf Subay alımı yapılacak. Yayınlanan 2021 Senesi Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Müracaat Kılavuzu ile alımlara ilişkin merak edilen müracaat ayrıntıları ve koşulları bütün adaylara ilan edildi. Başta KPSS koşulu aramayan kurum, alım yapacağı kadroları tablo ile söyledi. İşte 2021 TSK subay alımı müracaat kılavuzu…

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muvazzaf Subay alımı müracaatları 25 Ekim 2021 tarihinde başladı. Adaylar 14 Kasım 2021 tarihi saat 23.59’a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak online biçimde müracaatlarını kolaylıkla tamamlayabilecek.

Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile yahut öbür biçimlerde yapılacak müracaatlar asla kabul edilmeyecek.

MÜRACAAT EKRANI

(a) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Yasa’un 4’üncü, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 6’ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Yasası 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci maddelerinde düzenlenmiş olan,

 • Türk vatandaşı olmak,

 • Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

 • (Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış yahut çıkarılmamış olmak, öbür okullardan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay yahut astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yahut bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

 • Sözleşmeli er/erbaş yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,

 • Devlet memurluğundan yahut kamu görevinden herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel yahut özel af yasaları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş yahut hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak yahut hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af yasaları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış yahut haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, güven kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/yahut uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu yahut uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık,leye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/yahut adli para cezasına hükmedilmemiş olmak yahut bu suçlar sebebiyle hakkında herhangi bir adli yahut idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak yahut kovuşturması uzlaşma ile sonuçlanmamış olmak,

 • Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer yerlerde çalışmamış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar sebebiyle hakkında herhangi bir adli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler sebebiyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/yahut adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

 • Türk Silahlı Güçlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

 • Herhangi bir kadınla yahut erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi beraber yaşamamış/yaşamıyor olmak yahut gayritabii cinsi eğilimleri belirlenmemiş olmak, (XIII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

 • Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve öbür seçim işlemleri neticesinde yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak,

 • Firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Yasasının 148’inci maddesinde söylenen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/yahut adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

 • Silah taşımaya yahut silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

 • (XVII)Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmemiş yahut görmüyor olmak,

 • Terör örgütlerine yahut Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv incelemesi olumlu neticelenmiş olmak,

 • Herhangi bir işte çalışmış yahut halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak,

 • Bakanlık tarafından tespit edilecek öbür özel koşulları taşıyor olmak,

(b) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Yasa, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği, muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Yasası ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik’teki öbür koşullara sahip olmak.

(c) Bu maddede söylenen koşullardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi [muvazzaf subay adayları için 926 sayılı Yasa 14/4 maddesi doğrultusunda deneme süresi (1 sene) içerisinde olmak kaydıyla ve sözleşmeli subay adayları için 4678 sayılı Kanunun13/c maddesi doğrultusunda] sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

MÜRACAAT KILAVUZU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alım başvuru şartları belli oldu!

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.