Stokçulukla mücadele yasası yürürlüğe girdi! Stokçulara Ceza yağacak…

Stokçuluğa karşı önlemlerin artırılmasını içeren Bazı maddelerde düzenleme yapılan kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Takip et
Stokçulukla mücadele yasası yürürlüğe girdi! Stokçulara Ceza yağacak…
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Yasaya göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri taktiğiyle özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 seneden az süreli sözleşme süreleri, müracaat gerçekleştirilmesi, sözleşmeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve davalardan vazgeçilmesi halinde 49 seneye kadar uzatılacak.

Ek sözleşmelerde süre uzatımı, ek sözleşme bedeli ve ödeme şartlarıyla alakalı konular dışında özelleştirme sözleşmesini değiştirecek herhangi bir hükme yer verilemeyecek. Ek sözleşmeyle uzatılan süre, yatırım sürelerine eklenemeyecek.

Ek sözleşme bedelinin tespitinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasa hükümleri kapsamında Sermaye Piyasası Yasası’na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilecek.

Özelleştirme sözleşmesi bedeli, işletici/alıcı tarafından yapılan yatırım tutarları, kapasite artışı ve özelleştirme ardından işletici firma hisselerinin satışı söz konusu olmuş ise bu bedeller ve öbür bütün veriler dikkate alınarak, uluslararası değerleme standartlarına göre hazırlanmış değerleme raporlarıyla tespit edilen ek sözleşme bedeli, uzatım süresi ve öbür konular, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayına sunulacak.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayı halinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca alıcı/işleticilere ek sözleşme imzalanmak üzere üç ayı geçmemek üzere süre verilecek. Talep halinde bir defaya mahsus olmak üzere ilk verilen süreyi geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

Stokçulukla mücadele yasası yürürlüğe girdi! Stokçulara Ceza yağacak…

LPG depolamanın kapsamı genişletilecek

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yasası ve Elektrik Piyasası Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa’da yer verilen “depolama” tanımının kapsamı genişletildi. Tanımdaki “LPG dağıtıcıları” ibaresi, “piyasa faaliyetinde bulunanlar” biçiminde değiştirildi. Böylece, öbür lisans sahipleri de kapsama dahil edildi. Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla “depolama” tanımına rafinericiler de eklendi.

Kaçakçılıkla Mücadele Yasası’na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlara, LPG Piyasası Yasası ve Elektrik Piyasası Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa kapsamında lisans verilmeyecek.

Lisans sahibinin tüzel kişi olması vaziyetinde söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde 10’dan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan yahut halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve mensuplarına, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek, bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamayacak.

Stokçulukla mücadele yasası yürürlüğe girdi! Stokçulara Ceza yağacak…

Yenilenebilir enerjide yerli imalat desteği

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Imalatı Maksatlı Kullanımına İlişkin Yasa kapsamında, 30 Haziran 2021’den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından faydalanacak.

Kapatılan ETİBANK ve Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve özelleştirilen elektrik dağıtım firmaları ismine tapuda tescil edilen ve bu tescil esnasında geçmişte harç, döner sermaye gibi hizmet bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakların (tesislerin), faaliyet alanlarına göre TEİAŞ yahut Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye devri, mükerrer harç, döner sermaye gibi hizmet bedeli ödenmeden sağlanacak.

Tescil işlemlerine ilişkin devir ve tashih işlemleri her türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.

Stokçulukla mücadele yasası yürürlüğe girdi! Stokçulara Ceza yağacak…

Stokçuluğa karşı caydırıcılık artırılacak

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’un “ceza hükümleri” başlıklı maddesinde de değişiklik yapıldı.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını önleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı tekrardan tespit edildi.

Caydırıcılığın artırılması maksadıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarıldı.

Oda ve borsa alacaklarında icra takipleri duracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Yasası hükümlerine göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların, birliğe olan aidat borçları asılları ile Sigortacılık Yasası uyarınca TOBB’a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından 31 Aralık 2023’e kadar derdest olan icra ve iflas takipleri duracak, taraf ve takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek, yeni icra ve iflas takipleri olmayacak, zaman aşımı süreleri ve takip hukukuna ilişkin süreler duracak. Bu süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak.

Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 30 gün uzamış sayılacak.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.