Sigara paketlerine yeni düzenleme marka ve şirket ismi yazacak!

Deneme üretimleri başta olmak üzere her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara üstünde marka isimi yahut firma-şirket unvan kısaltması yazılması mecburiyeti getirildi.
Takip et
Sigara paketlerine yeni düzenleme marka ve şirket ismi yazacak!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tütün Mamullerinin Imalat ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, tütün ürünleri ihracatının artırılması ile tütün ürünlerinde kaçak ve kayıt dışılığın engellenmesi maksadıyla değişikliklere gidildi.

Buna göre, firmalarca imalat ve faaliyet uygunluk belgesi alınması ardından, tesis sahası dışında Bakanlıktan izin almak ve tesisin bulunduğu il sınırları dahilinde olmak kaydıyla ek mamul ambarı, kurulum öncesi bildirimde bulunmak koşuluyla da ek ham madde ambarı kurulabilecek. Kullanımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecek. Makine çalışma testleri, ürün denemeleri, deneme üretimleri ile her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara üstünde marka isimi yahut firma-şirket unvan kısaltması yazılması mecburi olacak. Tütün mamulü birim paketi ile sigara üstüne yazılacak bilgiler işlem öncesi Bakanlığa bildirilecek.

İŞLEM GÖRMÜŞ TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ İHRACATI

Yönetmelikle, harmanlanmış tütün, homojenize tütün yahut tekrardan tertip edilmiş tütün, kıyılmış tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntüleri ile tütün döküntülerinin işlenmesi ile elde edilen tütünler artık “işlem görmüş tütün” olarak adlandırılacak. Lüzumlu işlemleri yerine getiren şirket, ürettikleri tütün mamullerini yahut işlem görmüş tütünü serbestçe ihraç edebilecek. İhracat rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulüne ilişkin tespit edilen bilgi ve belgeler imalat öncesi Bakanlığa bildirilecek.

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulleri için dahilde işleme izin belgesi almak maksadıyla Ticaret Bakanlığına müracaat yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınacak. Bakanlığa yapılan müracaatta beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin imalat kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilecek ve uygun bulunanlara, müracaat tamamlanma tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ön izin verilecek. İşlem görmüş tütün yahut tütün mamullerinin ihracatı, yalnızca imalatını gerçekleştiren şirket tarafından yapılabilecek.

“İHRACAT MAKSADIYLA ÜRETİLMİŞTİR” İBARESİ MECBURI

Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üstünde “ihracat maksadıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen ülke adının Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde, en az 8 puntoda sabit ve silinemez olarak basılması mecburi olacak. Homojenize tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntülerinin işlenmesiyle elde edilen tütünler ve bu tütünleri üretmek maksadıyla tütün damarı ve tütün döküntüleri ile aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, şişirilmiş tütün ve kırık tütün ithaline imalat ihtiyaçları ile sınırlı olarak ve Bakanlıktan “Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi” almak kaydıyla izin verilecek.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.