SGK, KPSS puanı ile memur alımı yapacak! Şartlar belli oldu…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memur alımı yapacağını duyurdu. Müracaatlar e-Devlet üstünden yapılacak olup, müracaat koşulları ve merak edilenler haberimizde!
Takip et
SGK, KPSS puanı ile memur alımı yapacak! Şartlar belli oldu…
 • Yazdir
 • Arttir - Azalt
 • Yorum 0

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine yazılı sınav ile 25 kişilik müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Müracaat yapacak adayların Ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Öte Yandan ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSSP22 yahut KPSSP48 puan türlerinin birinden seksen ve üstünde puan almış olmaları gerekmektedir.

 1. Geçerli KPSS Sınavları: 2020 ve 2021 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları.

 2. Yazılı Sınav Tarihi: 19.02.2022 (Cumartesi) ve 20.02.2022 (Pazar) – Yazılı Sınava Müracaat Tarihleri: 06.12.2021 – 17.12.2021 tarihleri arası.

 3. Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nun 48’inci maddesinde yazılı özellikleri taşımak – Sınavın yapıldığı 2022 senesinin Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

 • En az dört senelik eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden yahut sosyal hizmetler, sağlık idaresi yahut sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 • ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSSP22 yahut KPSSP48 puan türlerinin birinden seksen (80) ve üstünde puan almak,

 • Yazılı sınava başvuru eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 125 kişi içerisinde bulunmak (2020 ve 2021 KPSS sınavı bahsedilen puan türleri beraber değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır), koşulları aranır.

 • Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sağlık vaziyetinin yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında seyahat etmeye elverişli olması lazım.

Müracaatlar; e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav adresinden 06.12.2021-17.12.2021 tarihler arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

Adaylar; T.C. Kimlik Numarası ile müracaat ekranına giriş yapacak, “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Müracaat Formu” nu eksiksiz ve doğru biçimde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak müracaatını tamamlayacaktır. Müracaatta yer verilen bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır. Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üstünden sistem tarafından kontrol edilecektir.

– Yazılı sınav; klasik usulde olmak koşulu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde sayılan ve aşağıda söylenen konu başlıklarından hazırlanır.

a) Kompozisyon (Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, güncel ve sosyo-ekonomik konularda yapılır.)

b) Kamu Maliyesi

1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)

2) Maliye Politikası

3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Ekonomi

1) Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi)

2) Ekonomi Politikası

3) Para Teorisi ve Politikası

4) Uluslararası Ekonomi

5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Problemler

ç) Hukuk

1) Anayasa Hukuku

2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

3) Borçlar Hukuku

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Firmalar Hukuku ve Değerli Evrak Hukuku)

5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku

6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

d) Muhasebe

1) Genel Muhasebe

2) Mali Tablolar Analizi

e) Yabancı Dil

1) İngilizce

2) Fransızca

3) Almanca, dillerinden birisi.

 • Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.

 • Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma kabiliyeti, tutum ve davranış gibi kişisel özellikleri de göz önünde bulundurulur.

 • Yazılı ve Sözlü Sınavlarda başarılı sayılmak için Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33’üncü maddelerinde başarılı sayılmak için öngörülmüş puanları almış olmak lazım.

 • Yazılı ve sözlü sınav neticelerine itirazlar, yazılı ve sözlü sınav neticelerinin açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılabilir. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç 3 iş günü içinde incelenir ve netice ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 • Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı neticeleri; sınavı asil yahut yedek olarak kazananları, başarı sırasını gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanmak suretiyle açıklanacaktır.

 • Adaylar sınav günü sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, şoför belgesi yahut pasaport) olması gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır.

 • Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların vaziyetleri tutanakla belirlenerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 • Adaylar sınavda yazacakları yazılar için yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

 • Sınav esnasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların vaziyetleri tutanakla belirlenerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 • Giriş sınavını kazanan adaylardan bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu atama işlemlerinden önce Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talebinde bulunamazlar. Öte Yandan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen kişiler hakkında Türk Ceza Yasası’nun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.