Sağlık Bakanlığı, personel alımı için şartlar ve atama takvimi açıklandı!

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile öbür kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk kez yahut tekrardan yapılacak atama müracaatları 12-16 Kasım’da alınacak. Detaylar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Takip et
Sağlık Bakanlığı, personel alımı için şartlar ve atama takvimi açıklandı!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Sağlık Bakanlığının “2021 Senesi 3. Dönem İlk Kez ve Tekrardan Atama Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Hizmetleri Temel Yasası’nun alakalı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre;

Atamalar noter tarafından kurayla yapılacak

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile öbür kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk kez yahut tekrardan yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla gerçekleştirilecek.

Eczacılar için iki ayrı yerleştirme…

Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı yerleştirme yapılacak, öbür unvan ve branşlar için yalnızca ikinci yerleştirme işlemi uygulanacak.

Birinci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı yapılacak.

İkinci yerleştirmede ise Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile öbür kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.

Müracaatlar nasıl yapılacak?

Müracaatlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet sitesinde yer verilen Personel Bilgi Sistemi (PBS) üstünden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek kura takviminde söylenen sürelerde yapılacak.

Kura yeri ve saati nasıl öğrenilecek?

Kura yeri ve saati aynı internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, kura takviminde söylenen tarihler arasında PBS üstünden müracaat formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işleminden sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen müracaatlar ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen müracaat formu fiziki evrak olarak öte yandan gönderilmeyecek.

Türk soylu yabancılar nasıl başvuracak?

2527 sayılı Yasa kapsamındaki Türk soylu yabancıların, resmi kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi müracaat sistemi üstünden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.

Eczacı dışındaki öbür unvan ve branşa sahip adaylar, yalnızca ikinci yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Genel kurayla yerleşmek istediğini söyleyen adaylar, tercihlerinin gelmemesi halinde boş kalan münhallere genel kurayla yerleştirilecek.

Kura başvurusu yapıp vazgeçenler ne yapacak?

Kura başvurusunda bulunup müracaatını iptal ettirmek isteyenler, 17 Kasım’dan 30 Kasım saat 18.00’e kadar PBS üstünden elektronik ortamda bunu yapabilecek. Bu kişiler, bu kuraya tekrardan müracaatta bulunamayacak.

İnceleme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleriyle, tebligat yerine geçmek üzere PBS üstünden ilan edilecek. Elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeler PBS üstünden açıklanacak.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanlar…

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların tekrardan atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nun 97. maddesindeki süreler dikkate alınacak. Fakat bu vaziyette bulunanlardan, kuranın son müracaat tarihi itibarıyla engel hallerinin bitimine bir ay kalanların başvuruları kabul edilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres asıl alınacak. Kura neticesi herhangi bir kadro yahut pozisyona yerleşenler, bunun ilanından itibaren bir sene süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

İlan metninde söylenen koşullara uymayan adayların müracaatları kabul edilmeyecek. Müracaatları sehven kabul edilip kurayla yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Belgeleri eksik olan yahut hatalı müracaatta bulunan adayların da başvuruları geçersiz sayılacak.

Kura ardından kadrolara yerleşen adaylar, haklarında yapılacak arşiv incelemesi neticelendikten sonra atanacak. Arşiv incelemesi olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

5335 sayılı Yasa kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Fakat aynı yasa gereği emekli tabip ve uzman tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.

Atama kurası takvimi

İlanda yer verilen “2021 Senesi 3. Dönem İlk Kez ve Tekrardan Atama Kurası Takvimi”ne göre, PBS üstünden müracaatlar, yarından itibaren 16 Kasım Salı saat 18.00’e kadar yapılacak.

Müracaat değerlendirme neticeleri 24 Kasım Çarşamba günü PBS üstünden ilan edilecek. İnceleme sonrası müracaatları reddedilenlerin itirazları, 25 Kasım Perşembe saat 18.00’e kadar gene bu sistem üstünden alınacak. İtiraz neticeleri 1 Aralık Çarşamba PBS üstünden açıklanacak.

Kura çekimi 2 Aralık Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Atamaya asıl evrak, 17 Aralık Cuma saat 18.00’e kadar alınacak.

Kamu kurum ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.