adplus-dvertising

Sağlık Bakanlığı izin, istifa ve emeklilik müracaatlarını durdurdu!

Sağlık Bakanlığı 81 il için ‘esnek mesai ve idari izin’ genelgesi yayımladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla gönderilen genelgeye göre izin, istifa ve emeklilik müracaatları kabul edilmeyecek.
Takip et
Sağlık Bakanlığı izin, istifa ve emeklilik müracaatlarını durdurdu!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

İşte Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen ‘esnek mesai ve idari izin’ genelgesi:

Cumhurbaşkanlığımızca, 14/04/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan; Covid-19 Kapsamda Kamu Çalışanlarına Yönelik Önlemler konulu 2021/8 sayılı Genelge ile Covid-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi maksadıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama koşuluyla düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur.

Bilahare Bakanlığımızın başvurusu üstüne, Bakanlığımıza Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığının 14.04.2021tarih ve16135 sayılı yazıları ile bahse konu Genelgede yer verilen hususlardan farklı olarak Bakanlığımız çalışanları ile ilgili düzenleme yapılmasına müsaade edilmiştir.

Gelinen süreçte; kamu sağlık hizmetinin aralıksız, etkin, salgının yayılımının engellenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesi teminen Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm personele yönelik olarak Cumhurbaşkanlığımızın 2021/8 sayılı Genelgelerine ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının mezkur yazıları çerçevesinde aşağıdaki dizinlemelerin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

1-Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma taktiği hakkında usul ve esaslar;

Bakanlık Merkez Teşkilatınca birim amirlerince,

Bakanlığımızla alakalı ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince,

İllerde il Sağlık Müdürü, İlçelerde, il Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlık Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecektir.

2- Covıd-19 hastalığı için yalnızca risk grubunda olan kanser hastalan ve organ nakli olanların vaziyetleri; Bakanlık Merkez Teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın alakalı ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi başkanı ve sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir.

3- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımda görev yapan hamile personele, hamileliğinin 24 üncü haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilecektir.

4- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışıp da engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmaksızın idari izin verilmesi cihetine gidilecektir.

5- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışıp süt izni kullanmakta olan personel idari izinli kapsamında değerlendirilmeyecek olup alakalı mevzuatında söylenen usul ve esaslar çerçevesinde süt izni hakkını kullanmaya devam edeceklerdir.

6- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ve 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli kapsamda değerlendirilmeyecektir.

7- Personelin her ne nedenle olursa olsun görevinden çekilme (istifa) istekleri kabul edilmeyecektir.

8- Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan vaziyetlerde Bakanlığımızca mecburi olarak iller arası geçici görevlendirilen (re’ sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır.

9- Çalışma saatlerine ilişkin olarak mevcut uygulamalara devam edilecek olup, merkez ve taşra teşkilatlarımızda sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde çalışma saatleri hususunda mevcut uygulamanın dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

10- Sağlık Hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, idari izinli sayılan personelin mezkur izinlerinin sonlandırılıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiştir. Bu kapsamdaki çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine döneceklerdir.

11- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımda çalışan tüm personelin bu süreçte maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda lüzumlu mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda kurum amirlerince lüzumlu önlemler anacaktır.

12- İdari izinli sayılanlar fiilen göreve gelmedikleri sure zarfında idari izinli ve istihdamlarına asıl görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklardır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile öbür özlük haklan saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir.”

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.