adplus-dvertising

Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, anlamı ne?

Nasuh tevbesi nedir? Nasuh tövbesi ne demek? gibi sorular, Sefirin Kızı dizisiyle beraber araştırılmaya başlandı. Nasuh tövbesinin anlamını sorgulayanlar, internet üzerinden araştırma yaparak Nasuh tevbesinin kelime anlamını öğrenmek istiyor. Peki, nasuh tevbesi nedir? Nasuh tövbesi ne demek? Nasuh kelimesinin anlamı nedir? İşte, nasuh tevbesi veya nasuh tövbesi ile ilgili merak edilen bilgiler..
Takip et
Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, anlamı ne?
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Nasuh tevbesi, nasuh tövbesi, nasuh tövbesi yemini gibi terimler Sefirin Kızı dizisiyle gündeme geldi. Diyaloglardan birinde geçen nasuh tövbesinin anlamını merak edenler, internet üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, nasuh ne anlama geliyor? Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir? Merak edenler için nasuh, nasuh tevbesi veya nasuh tövbesi ile ilgili bilgileri derledik.

Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, anlamı ne?

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Nasuh kelime anlamı olarak “en halis, en safi ve en içten” anlamına geliyor. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

Nasuh tövbesi, en halis, en içten, en yürekten edilen tövbe anlamına geliyor.

Nasuh tevbesi bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbe anlamına gelmektedir.

Tövbe (=Tevbe): Sözlükte “dönmek” demektir. Istılahta ise kabahatinden, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmek ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir. (Ragıb el-isfehani, el-Müfredât, s. 83) Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Bu anlamda tövbe, Allah’ın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınma demektir.

Nasuh kelimesi de sözlükte “en halis, en safi ve en içten” anlamına gelir. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, anlamı ne?

Ayrıca tövbe-i nasuh başkalarına nasihat ediyor gibi güzel örnek olmak anlamlarını da taşımaktadır. Nitekim kul, günah ile kirlenirken, tövbe ile temizlenebilmektedir.

Gel seninle nasuh tövbesi edelim dedim (Reşat N. Güntekin).

Nasuh: Yapılan hatalardan vazgeçmektir. Bir daha günah işlememeye azm etmek, murâd etmek ve gayret etmek demektir.
“Nasuh tevbesi” halisen Allah (cc) için, şaibelerden (hata) temiz olarak yapılan tevbe demektir. Nasuh, nasihat kökünden türemedir. Günahtan kalbi bir karartı bırakmayacak şekilde temizleme, hem de günahın kalpte açtığı yarayı tedavi etme, iman ve amelde meydana getirdiği açığı kapama demektir.

Bir kimse bir günahı yapıp, sonra onu gözünün önüne getirip, ölünceye kadar “Ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günâhı işledim?” diye pişman olup, bir daha öyle bir günaha dönmemesidir. İşte bu tevbe-i nasuh yani bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbedir. (Ahmed bin Asım Antâkî)
Tevbe için sadece dil ile istiğfarda bulunmak yeterli değildir. Niyeti ve amelleri de dilini doğrulamalıdır. Tevbenin en makbul olanı, günahtan kesin dönüş yapılarak, Allah’tan (cc) bağışlanma istenmesidir. Buna “Nasuh tevbesi” denir. (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)

Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, anlamı ne?

Nasuh Tövbesini Yakalayanlar

Nasuh tövbesini yakalayan ve affa mazhar olan kişilerin başında İsrail oğullarından Kifl, islam tarihinde de Ebu Lübabe, Ka’b b. Malik ve arkadaşları gibi sahabe-i kiram örnek gösterilebilir.

Nasuh tövbesi içten, samimi ve halisane yapılan Kur’anî bir tövbedir. Dolayısıyla kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah’a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır. Şu halde Kur’an’da anlatılan nasuh tövbesi, bilmeden yapılan kötülükleri öğrendikten sonra hemen terk edebilme şeklindeki azim ve kararlılıktır. (Nisa, 17) Nasuh tövbe, yapmış olduğu bir hatadan dolayı kendini direğe bağlayan, yemeyen içmeyen kişilerin gösterdiği samimiyettir.

TAHRİM SURESİNDE DE GEÇMEKTEDİR

Nasuh kelimesi Tahrîm Suresi’nin 8.ayetinde de geçmektedir. “﴿ Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: “Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.” Bu âyette yapılması istenen tövbenin nasıllığıyla ilgili olarak kullanılan nasûh kelimesi, “hâlis, katışıksız” mânası taşıdığı gibi “düzeltici, onarıcı” anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak “öğüt vermek, nasihat etmek” demektir. Âyetteki ifade, tövbenin tam mânasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 117). Kelimenin bu sözlük anlamları ve tövbede aranan şartlar dikkate alınarak meâlde bu kelime “içtenlikle ve kararlılık içinde” şeklinde çevrilmiştir. Böyle bir içtenlik ve kararlılıkla yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir (tövbe hakkında bk. Nisâ 4/17-18; Tevbe 9/117; Furkan 25/70-71; buradaki nûr kelimesi ve “sağ yanlarından” ifadesinin açıklaması için bk. Hadîd 57/12; 9. âyetin açıklaması için bk. Tevbe 9/73).

Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, anlamı ne?
Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.