adplus-dvertising

Müsilaj ile ilgili hükümleri içeren kanun teklifi yasalaştı

Müsilaj ile alakalı hükümleri içeren yasa teklifi yasalaştı.
Takip et
Müsilaj ile ilgili hükümleri içeren kanun teklifi yasalaştı
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Çevre Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi kabul edildi ve yasalaştı.
Kabul edilen kanunda, DSİ tarafından inşa edilen baraj, gölet ve öbür depolama tesislerinin amaç oranları Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek.

Müsilaj ile ilgili hükümleri içeren kanun teklifi yasalaştı

Marmara Denizi’nde yaşanan Müsilaj ile mücadele kapsamında idari para cezası miktarlarında da artış yapılacak.

Belediyelere ileri arıtma tesisi kurma mecburiyeti getirilecek. Belediyeler tespit edilen sürede proje hazırlamazsa, yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçecek.

Tesis kurmayanlara idari para cezası uygulanacak. Tanker, gemi ve deniz araçlarıyla katı atık ve evsel atık boşaltanlara iki katı ceza kesilecek.

Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer verilen illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin hepsinde, ileri atıksu arıtma tesisi, arıtma çamuru işleme ve bertaraf tesisi ile atık geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulmaması nedeniyle çevre kirliliği riski oluşması ya da halk sağlığının tehdit edilmesi halinde, bu tesisleri kurmayan yerel yönetimlere söz konusu altyapı yatırımlarının iş termin planlarını Bakanlığa sunmaları için 6 ay süre verilecek.

Tesis kurmada ortaya çıkan maliyet, mahalli idarelere aktarılan paylardan, ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı yahut İller Bankası tarafından kesinti yapılarak tahsil edilecek.
Atık alım, ön arıtma, arıtma yahut bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara bu sene için uygulanan toplam 328 bin 819 TL’lik para cezası; Boğazlar ve Susurluk havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzasında ve bu havzada yer verilen illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin hepsinde iki kat olarak uygulanacak.

Müsilaj ile ilgili hükümleri içeren kanun teklifi yasalaştı

Tankerlerin evsel atık, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama sistemi suları vb. yıkama sularının yahut katı atıkların denize boşaltılması vaziyetinde 5 bin TL; 18 ila 50 (dahil) groston arasında olanlara 10 bin Türk lirası, 50 ilâ 100 (dahil) groston arasında olanlara 20 bin Türk lirası, yüz ilâ yüz elli (dahil) groston arasında olanlara 30 bin Türk lirası idari para cezası getiriliyor.

Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, yat limanı gibi kıyı tesisi yönetimlerinin; kendi yönetim sahaları içerisinde yaşanan kirliliği yetkili mercilere bildirmemesi halinde kıyı tesis yönetimlerine 25 bin Türk lirası; deniz çöpleri, atıklar ve atık suların toplanması ve yönetimine ilişkin lüzumlu önlemleri almaması halinde bu yönetimlere 25 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer verilen, Bakanlık tarafından Türkiye Çevre Ajansı’na kullanma izni verilen yahut kiralanan, Kıyı Yasası kapsamındaki devletin hüküm ve tasarrufu altında yer verilen alanları işletme ve işlettirmek ile mapa ve şamandıra sistemleri kurmak, işletilmesini, işlettirilmesini temin etmek. Deniz araçlarına atık alım hizmetlerini vermek ve bu hizmetlerin verilmesini sağlamasının da önü açılıyor.

Müsilaj ile ilgili hükümleri içeren kanun teklifi yasalaştı

Türkiye Çevre Ajansı tarafından, Çevre Yasası kapsamında yer verilen depozito düzenlemeleri çerçevesindeki Yap-İşlet-Devret Projeleri, Türkiye Çevre Ajansınca yatırımı düzenlenen kamu yatırımlarının özel sektör tarafından belirli koşularla ve 10 seneden uzun zamanlı olarak işletilmesi bu yasadaki usul ve esaslara göre gerçekleştirebilecek.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.