Muhalefet partileri “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” için protokol imzaladı!

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi. Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, marka haline gelen “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”in içini doldurmak için çalışıyor. Muhalefet partilerinin yarattığı ‘protokol’ sızdı… İşte detaylar…
Takip et
Muhalefet partileri “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” için protokol imzaladı!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Millet İttifakı bileşenleri ile, DEVA ve Gelecek Partisi’nin yer aldığı muhalefet bloğunun “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi- GPS” toplantılarında uzlaşılan konular protokole bağlandı. Bugüne kadar ikisi uzaktan olmak üzere her partiden birer hukukçu 4 defa bir araya gelen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem toplantılarına kimler katılıyor? Toplantılara CHP’den Muharrem Erkek, İYİ Parti’den Bahadır Erdem, DEVA Partisi’nden Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi’nden Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp, Saadet Partisi’nden Bülent Kaya katılıyor. “Şu anda yürütülen toplantılarda genelde görüş birliği hakim” diyen Sözcü yazarı Saygı Öztürk, muhalefetin GPS protokolünü yazdı… İŞte o yazı…

Toplantı protokolü 3 ana başlıktan oluşuyor

Tespit Edilen konular 3 ana başlık altında toplanmış. Girişi dört maddeden oluşuyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in temel esasları başlığı altında; yasama beş ana, 27 alt başlıktan, yürütme dört ana 17 alt başlıktan, yargı yedi ana, 19 alt başlıktan oluşuyor. Demokratik bir sistemin temel esasları başlığı da üç ana dokuz alt başlık olmak üzere toplam 101 maddeden oluşuyor.

Maddeler tek tek ele alınıyor. Örneğin seçim barajının tamamen kaldırılması da gündemde. Siyasi partilerde lider ağırlığına son verilmesi, ön seçimler yapılması gibi toplumun beklediği, özlediği birçok konu enine-boyuna tartışılıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra liderler bir araya gelecek ve rapora son şeklini verdikten sonra özeti kamuoyuna açıklanacak.

Uyumlu bir çalışma var

Tespit Edilen konularda siyasi partiler arasında görüş birliği var. Örneğin, tamamı ülkedeki yolsuzluklardan yakınıyor, bunun nasıl engellenmesi gerektiği üstünde duruyor. Yargının vaziyeti gene öncelikler arasında. Hakimler Kurulu ayrı, Savcılar Kurulu ayrı olacak. Seçimlerde siyasetin ağırlığı kaldırılacak.

Taraflar arasında imzalanan protokolün giriş bölümünde şu konular yer alıyor:

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne nasıl gelindi?

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne neden karşı çıkıyoruz?

-GPS önerimizle geçmişe dönmeyi reddediyoruz!

-Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in temel esasları:

– Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in temel esasları: Yasama. Yasamanın oluşumu.

– Seçimler: Meclisin görev süresi. Seçim barajı. Seçim sistemi.

– Siyasi partiler hakkında genel tutum (Anayasa 68, 69): Parti içi demokrasinin kuvvetlendirilmesi. Siyasetin finansmanın şeffaflaştırılması. Hazine yardımları.

– Yasama çalışmaları: Meclis iç tüzüğü. Yasama bağışıklığı.

– Yasa yapım süreçleri: Torba yasa usulü. Yasa Hükmünde Kararname (KHK) yetkisi. Cumhurbaşkanının yasalara ilişkin veto yetkisi. Halk girişimi ve halk vetosu önerisi. Komisyonların kuvvetlendirilmesi. Yasa yapım süreçlerinde muhalefet hakkı.

– TBMM’nin denetim yetkisi: Sözlü soru önergesi. Yazılı soru önergesi. Gensoru. Genel görüşme ve Meclis incelemesi. Meclis soruşturması. Kamu kuramlarının Meclis denetimi kapsamına alınması. Komisyonların denetim görevi. Genel denetim. Denetim komisyonları.

– Bütçe Hakkı: TBMM’nin görev ve yetkileri. Sayıştay’ın görev ve yetkileri

– Yürütme: Cumhurbaşkanı. Seçim Usulü. Görev Süresi ve Adaylık Sayısı. Tarafsızlığı. Sorumluluğu-sorumsuzluğu ve karşı-imza kuralı.

– Görev ve yetkileri: Yasamaya ilişkin görevleri. Yürütmeye ilişkin görev ve yetkileri. Yargıya ilişkin görev ve yetkileri.

– Bakanlar Kurulu: Başbakanın seçim usulü. Bakanlar Kurulu’nun oluşumu. Bakanlar Kurulu’nun sorumluluğu.

– Yönetimde İstikrar: Yapıcı güvensizlik oyu.

– Olağanüstü Hal (OHAL) yönetimi: OHAL ilan etme yetkisi. OHAL süreleri.

– OHAL Kararnameleri: Kararnamelerin kapsamı. Yargısal denetimi.

– Yargı: Hakimlik ve Savcılık mesleği ile yargı sistemine ilişkin öneriler. Hakimler ve Savcılar Kurulu. Yapısı. Mensup seçimi. Görev ve yetkileri. Kurul kararlarının yargı denetimi.

– Anayasa Mahkemesi: Yapısı-çalışma usulü. Mensup seçimi. Görev ve yetkileri. Anayasal denetimin Kapsamı. İptal davası açma yetkisi. Yüce Divan. Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının tanınması için atılacak adımlar.

– Yüksek Yargı Organları: Danıştay’a mensup seçimi. Yargıtay’a mensup seçimi.

– Yüksek Seçim Kurulu’nun yapısı.

– Sayıştay: Yapısı.Mensup Seçimi. Görev ve yetkileri. Denetim kapsamı.

– Barolar ve Türkiye Barolar Birliği: Anayasal statü. Çoklu baro.

– Demokratik bir sistemin temel esasları.

– Temel hak ve hürriyetler: İfade, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının güvence altına alınması. Basın özgürlüğü -RTÜK’ün yapısı ve seçim usulü.

– Çevresel Haklar ve sürdürülebilirlik

– Kamu yönetimi: Kamu yönetiminde asıl alınacak İlkeler. Kamuya alım süreçlerinde liyakat ve mülakat usulü. Yolsuzlukla etkin mücadele için atılması gereken adımlar. Yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeler. Üniversiteler ve akademik özgürlük Düzenleyici ve denetleyici kurumlar.

– Siyasi Etik Yasası

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem denince akla yalnız TBMM gelmesin. Ülkemizin hemen her kritik konusu ele alınıyor. Bununla da kalmayacak, liderler toplantılarında kapsamı belki daha da genişletilecek.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.