Mu Asb ne demek? Askeri Kısaltmaların Açılımları

Askeri okullara başvuru esnasında sık sık karşılaşılan muvazzaf söylemi, vatandaşların da sorguladığı konu oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığında rütbeler yaka işaretleri ve kumaşların renklerine göre birbirinden ayrılır. Bu sebeple pek çok kişide kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Peki, muvazzaf ne demek ve ne anlama geliyor? Mu Asb ne demek, görev tanımı nedir? Detaylar haberimizde.
Takip et
Mu Asb ne demek? Askeri Kısaltmaların Açılımları
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki en düşük rütbeler er ve erbaştan başlar. Erden sonra gelen rütbeye onbaşı adı verilir. Mu Asb de askeri bir terimin kısaltılması olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Mu Asb ne demek? İşte, Mu Asb ne demek sorusunun detaylı yanıtı…

MU ASB NE DEMEK?

Mu, muhabere kelimesinin kısaltılmışı olarak biliniyor. Askerî bilginin iletilmesi, işlenmesi ve muhafaza edilmesi ile ilgili görevler muhabere sınıfınca yerine
getirilmektedir. Esas olarak “haberleşme, iletişim” anlamlarına gelen muhabere sözcüğü; Kara Kuvvetleri Komutanlığında, muhabere sınıfının başlıca görev
sahalarını ifade etmek maksadıyla, “Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS)” olarak kullanılmaktadır.

Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için, gelişmiş teknolojiye sahip, süratli, emniyetli, güvenilir, elastiki ve beka kabiliyeti yüksek, muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri ile donatılmış etkili bir komuta kontrol yapısına ihtiyaç vardır. Muhabere sınıfının ana görev sahaları; irtibat, elektronik harp, bilgi sistemleri ve foto film hizmetleridir.

Günümüzün ağ merkezli dünyasında, savaş ortamının resmini ortaya çıkaracak haberleşme, bilgi, iletim sistemlerinin yönetilmesi ve bu sistemlerin siber saldırılara karşı korunması muhabere sınıfının temel görevi olarak ön plana çıkmaktadır. Muhabere sınıfının ana malzeme ve muhabere sistemleri, modern sayısal telli haberleşme sistemleri, tek ve çok kanallı analog ve sayısal telsizler, uydu haberleşme sistemleridir. Muhabere sınıfında; geleceğin harp ortamının kaçınılmaz bir gerçeği olan ‘Ağ Merkezli Harp’ ekseninde çalışmalar yürütülmektedir.

Mu Asb kısaltması ise muhabere görevlerini yerini getiren astsubay rütbesine sahip kişilere denir. Astsubay subaydan kıdemsiz, er ve erbaşlardan kıdemli olan
askerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren astsubaylar, emir-komuta zincirindeki konumlarının yanı sıra muhabere ve askeri eğitim gibi alanlarda da görev alırlar.

Muhabere sınıfının ana malzeme ve muhabere sistemleri, modern sayısal telli haberleşme sistemleri, tek ve çok kanallı analog ve sayısal telsizler, uydu haberleşme sistemleridir.

Muhabere sınıfında; geleceğin harp ortamının kaçınılmaz bir gerçeği olan ‘Ağ Merkezli Harp’ ekseninde çalışmalar yürütülmektedir.

Astsubayların görev ve sorumlulukları, mensubu bulunduğu kuvvet komutanlığına ya da sınıfına göre değişiklikler gösterir. Astsubayların görev ve sorumlulukları  şöyle sıralanır;

Subaylar ile er ve erbaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek,

Muhabere görevlerini yerine getirmek,

Taşıtlarda ya da başka silahlı araçlarda nişancı olmak,

Düşman hava araçları ile mücadele etmek,

Birlikler arası iletişimde görev almak,

Yerleşkelerin nöbet, giriş ya da çıkış hizmetlerini düzenlemek,

Yerleşkelerin güvenliğini sağlamak,

Araçların bakım ve onarım süreçlerinde yer almak,

Atölye gibi çalışma alanlarının düzen ve temizliğini sağlamak.

Muvazzaf ne demek? Muvazzafın anlamı nedir?

Muvazzaf kelimesi, dilimize Arapça’dan geçmiştir. Arapça’da “Görevlendirilmiş kimse, vazifeli” anlamına gelen Muvazzaf, Türk Dil Kurumu’na göre ise askerlik anlamı taşıyor. Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse anlamına geliyor.

Bu çerçevede Muvazzaf Subay, mesleği askerlik olan subay; Muvazzaf Hizmet ise Askerlik çağına giren erkeklerin yapmakla yükümlü bulundukları askerlik görevi anlamı taşımaktadır.

Mu Asb ne demek? Askeri Kısaltmaların Açılımları

ASKERİ KISALTMALARIN AÇILIMLARI VE ANLAMLARI

Kısaltma Açılımı ve Anlamı

A Alay
Açvş Astçavuş
ADESTİM Atış Destek Timi
Akd. Akademi
Alb. Albay
Arç. Araç
As. Asker, Askeri, Askerlik
As. İz. Askeri İnzibat
ASAL Askeralma Dairesi Başkanlığı
Asb. Astsubay
Astsb. Astsubay
Asyş. Asayiş
Atğm. Asteğmen
Atş. Ataşelik
Bçvş. Başçavuş
BDH Barışı Destekleme Harekatları
BHHM Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi
Bkm. Bakım
Bl. Bölük
Bnb. Binbaşı
Böl. veya Blg. Bölge
Brl. Birlik
Brş. Barış
BS Bilgi Sistemleri
Bşk. veya Bşk.lığı Başkan, Başkanlığı
Bt. Batarya
Cph. Cephane
Çek. Çekili (çekilebilen)
ÇNRA Çok Namlulu Roket Atar
Çvş. Çavuş
D/DS Direkt Destek
Değ. Değerlendirme
Dent. Denetleme
Des. Destek
Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri
Dz. Kuv. K. veya Dz.K.K.lığı Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
EDOK Eğitim ve Doktrin
Eğt. Eğitim
EH Elektronik Harp
EM Eğitim Merkezi
Emn. Emniyet
Erb. Erbaş
EYP El Yapımı Patlayıcı
Fz. Füze
G/M Genel Maksat
GATA Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Gen. General
Gn. Genel
Gnkur. Genelkurmay
GNPP Genelkurmay Plan Prensipler
Gör. Görev
Gr. Grup
Güv. Güvenlik
Gzn. Gazino
HA Harp Akademisi
Hav. Havan
Hd. Hudut
Hdf. Hedef
Hf. Hafif
HHO Hava Harp Okulu
Hiz. Hizmet
Hlkp. Helikopter
HO Harp Okulu
Hrk. Harekat
Hrp. Harp
Hv. Hava
Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
Hv. Kuv. K. veya Hv.K.K.lığı Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
Hv. Svn. Hava Savunma
Hvcl. Havacılık
İHA İnsansız Hava Aracı
İKK İstihbarata Karşı Koyma
İkm. İkmal
İrt. İrtibat
İrt. İrtibat
İs. İstihkam
İsth. İstihbarat
İşi. İşleri
İz. İnzibat
J Jandarma
JGK veya J.Gn.K.lığı Jandarma Genel Komutanı veya Komutanlığı
JÖH Jandarma Özel Harekat
K, K.lığı Komutan, Komutanlığı
K/M Kundağı Motorlu
Kad. Kademe
Kd. Kıdem, Kıdemli
Kh. Karargah
KHO Kara Harp Okulu
KKK veya K.K.K.lığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Kom. Komuta
Komd. Komando
Kont. Kontrol
Koor. Koordinasyon
Kor. Kolordu
Kora. Koramiral
Korg. Korgeneral
Kr. Kara
Krk. Karakol
Krm. Koruma
Ks. Kısım
Kşf. Keşif
Kt. Kıta
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
KTBK Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
KTKA Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı
Kur. Kurmay
Kur. Bşk. Kurmay Başkanı, Başkanlığı
Kuv. Kuvvet, Kuvvetler
Loj. Lojistik
Lv. Levazım
Mbl. Mobil
MEBS Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri
Mhf. Muhafız
Mknz. Mekanize
Mlz. Malzeme
Mot. Motorize
Mrk. Merkez
Mrşl. Mareşal
MSB Milli Savunma Bakanlığı
Mu. Muhabere
Müht. Mühimmat
Müş. Müşterek
Myd. Meydan
Myn. Mayın
Nak. Nakliye
Nö. Nöbet, Nöbetçi
Nö. Sb. Nöbetçi Subay
Ob. Obüs
Okl. Okulu
Onb. Onbaşı
Onr. Onarım
Or. Ordu
Ora. Oramiral
Ord. Ordu Donatım
Org. Orgeneral
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu
Öğt. Öğretim
Öz. Özel
ÖZKUV Özel Kuvvetler
P. Piyade
Per. Personel
Pl. Plan
Plt. Pilot
Prj. Proje
Prnsp. Prensipler
Rd. Radar
S/S Seyrüsefer
Sağ. Sağlık
SAİ Sivil Asker İşbirliği
SALT Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri
SAS Su Altı Savunma (Komandoları)
SAT Su Altı Taarruz (Komandoları)
Sb. Subay
SGK veya S.G.K.lığı Sahil Güvenlik Komutanlığı
Shh. Sıhhiye
Shr. Sahra
SİHA Silahlı İnsansız Hava Aracı
Sis. Sistem
Slh. Silah
Smlt. Simülatör
Snf. Sınıflandırma
Svn. Savunma
Svş. Savaş
Ş. Şube
Taar. Taarruz
Tak. Taktik
TASMUS Taktik Saha Muhabere Sistemleri
Tatb. Tatbikat
Tb. Tabur
Tbp. Tabip
Tek. Teknik
TGK Tabur Görev Kuvveti
Tğm. Teğmen
Tk. Takım
Tkr. Tekerlekli
Tlmg. Talimgah
Tml. Temel
Tnk. Tank
Tnkr. Tanker
Top. Topçu
TOW Bir anti-tank roketi türü.
TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Tug. Tugay
Tuğa. Tuğamiral
Tuğg. Tuğgeneral
Tüm. Tümen
Tüma. Tümamiral
Tümg. Tümgeneral
Tyn. Tayin
Uç. Uçak
Uçs. Uçaksavar
Ulş. Ulaştırma
Uz. Çvş. Uzman Çavuş
Uzm. Uzman
Üçvş. Üstçavuş
Ütğm. Üsteğmen
YAŞ Yüksek Askeri Şura
Yb. Yarbay
Ybşk. Yarbaşkanlığı
Yd. Sb. Yedek subay
Ynt. Yönetim
Yrd. Yardımcı
Yzb. Yüzbaşı
Zh. Zırhlı
ZMA Zırhlı Muharebe Aracı

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.