Kiracı kullanım kaynaklı eskime ve bozulmadan sorumlu tutulamaz!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin aldığı bir karar milyonlarca kiracının yaşamını etkileyecek. Kararda kiracının, mülkteki kullanımdan yaşanan eskime ve bozulmadan sorumlu tutulamayacağına hükmedildi.
Takip et
Kiracı kullanım kaynaklı eskime ve bozulmadan sorumlu tutulamaz!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Mülkünü işyeri olarak kiraya veren vatandaş, kiracının projeye aykırı olarak değişiklikler yaptığını, her türlü bakım işletme ve onarımın kiracıya ait olduğunu savunarak Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Davacı mülk sahibi, davalı ile aralarında kira sözleşmeleri bulunduğunu, kiracının işyerinde projeye aykırı birçok değişiklikler yaptığını, kira sözleşmesinde kiralanan mülkteki her türlü bakım, işletme, onarım ve hasar işlerinin kiracı tarafından karşılanacağının belirtildiği halde kiracının hasarları gidermediğini iddia etti.

HASARLARIN KİRACIDAN ALINMASI TALEBİ

Mahkeme aracılığıyla zarar miktarı ve onarım süresinin belirlendiğini, belirlenen hasar bedeli ile 4 aylık onarım süresi kira bedelinin tahsili maksadıyla takip başlatıldığını, davalının haksız yere takibe itiraz ettiğini söyleyerek, itirazın iptaline karar verilmesini talep etti. Mahkemede ifade veren davalı kiracı ise kiralanan taşınmazın teknik üniversite öğretim görevlilerince yapılan inceleme neticesinde binaya kuvvetlendirme yapılması yahut tekrardan inşa edilmesi gerektiği yönünde rapor alındığını dile getirdi. Binada davacının bilgisi dışında projeye aykırı üretimler yahut yıkımların yapılmadığını, lüzumlu bakım ve tadilatların yapıldığını, dava konusu binanın deprem riski dolayısıyla mecburi olarak boşaltıldığını ve binanın yıkılarak tekrardan yapılması gerektiğini söyleyerek davanın reddini diledi.

Mahkeme, davanın kabulüne, davalının icra dosyasına yapmış olduğu itirazının iptaline, takibin devamına, alacak yargılamayı gerektirdiğinden davacı faydasına icra inkar tazminatı takdirine yer olmadığına karar verdi. Kararı hem kiracı hem de mülk sahibi temyiz etti. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, davalının hor kullanma tazminatına yönelik itirazını yerinde buldu. Daire; kiracının sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmadığına, kötü kullanım sebebiyle oluşan zarar ve hasardan sorumlu olduğuna hükmederek mahkeme kararını bozdu. Tekrardan yapılan yargılamada mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı kararı temyiz edince bu defa devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

KİRACIYI SEVİNDİREN KARAR

Yargıtay kararında, 14 sene boyunca mülkte olağan kullanımdan dolayı bozulmalar yaşandığı hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Yapılan hesaplama neticesinde 14 senelik yıpranma payının da yüzde 17 oranında olacağı söylenerek sonuca ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Kiracı sözleşmeye uygun olağan kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım sebebiyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur. Davalının kiralananı kullandığı süre ve kullanma maksadı gözetildiğinde olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranma ve eskimelerin olacağı kuşkusuzdur. O halde mahkemece alınacak bilirkişi raporu ile hor kullanım sebebiyle oluşan zarar ve hasar tespit edilirken her bir kira sözleşmesi ve kiralananın cinsi ve vaziyeti ayrı ayrı değerlendirilerek gene her bir kiralananın kullanım süresi her bir kira sözleşmesine göre ayrı ayrı hesaplanarak kullanım süresi ile orantılı olarak yıpranma payının hesap edilip alacaktan düşülmesi lazım.

Mahkemece gerçek zararın söylenen biçimde belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi lazımken kira sözleşmelerinin sene ortalamasının alınması suretiyle hatalı hesaplama yapılan bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı biçimde karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.