KDV iadesi için beyanname vermek şart!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, "mücbir sebep döneminde KDV iade uygulaması" için önce KDV beyannamesi verilmesi gerektiğini söyledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğinde, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ne “Vergi Usul Yasası Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması” maddesinin eklendiği söylendi.

Covid-19 salgınından ve bu kapsamda alınan önlemlerden doğrudan etkilenen ve mezkur Tebliğ ile tespit edilen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunduğu ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin alakalı dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatıldığı anımsatılan tebliğde, “Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun yahut olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi lazım” dendi ve şu bilgilere yer verildi:

“Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler fakat KDV beyannamesi vermek ve lüzumlu belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilir.

“Öte yandan, mücbir sebep döneminde KDV iade isteklerinin yerine getirilmesinde, bu Tebliğin muhtelif bölümlerinde iade türleri itibarıyla tespit edilen usul ve esaslar korunmakla beraber, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Yasası Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer verilen KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade isteklerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda üretilecek ‘KDV İadesi Kontrol Raporu’nda yer verilen neticeler bakımından aşağıda söylenen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.”

Tebliğde, “KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller neticesinde olumsuzluk bulunmadığı belirlenen tutarlar bakımından mahsuben iade talebinin genel esaslara göre” yerine getirileceği de söylenerek, şu şekilde dendi:

“KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep sebebiyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı belirlenen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

– HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade isteklerinde, bu tutarın yüzde 12.5´i oranında,

– İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade isteklerinde, bu tutarın yüzde 25´i oranında,

– HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu yahut teminat aranmayan iade isteklerinde yüzde 50´si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu yahut teminat aranan iade isteklerinde ise bu tutarın yüzde 120´si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.”

'Cevap kağıdım sosyal mesafeyi korudu' diyen öğrenci herkesi güldürdü

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı