adplus-dvertising

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete’de

Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesine dair Türk Ceza Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasaya göre, failin salt indirim almaya yönelik kılık ve giysisine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki biçimi tutum ve davranışları, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak.
Takip et
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete’de
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesine dair Türk Ceza Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasaya göre, Türk Ceza Yasası’ndaki takdiri indirim sebepleri sınırlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim sebebi olarak kabul edilmeyecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve giysisine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki biçimi tutum ve davranışları, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise gerekçeleri kararda mutlaka gösterilecek. Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi maksadıyla kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artacak. Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun özellikli halleri arasına alındı. Kasten öldürme suçunda ceza müebbet hapis iken bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarıldı. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete’de

İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 sene olan alt sınırı 5 sene hapse çıkarılacak. Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 2 sene olan alt sınırı 2 sene 6 ay hapse yükseltilecek.
Yaşama, vücut yahut cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın 6 ay olan alt sınırı 9 ay hapse çıkarıldı.
Kamu hizmetlerinden faydalanma hakkının önlenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması vaziyetinde verilecek ceza altıda biri oranına kadar artıldı.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete’de

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline getirilecek. Israrlı bir biçimde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini yahut üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üstünde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin yahut yakınlarından birinin güvenliğinden endişe işitmesine neden olan faile 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezası verilecek.
Israrlı takip suçunun, çocuğa ya da ayrılık kararı verilen yahut boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu yahut işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula yahut iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezası verilecek. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete’de

Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama katalog suçlar arasında yer alacak

Kanunla kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında yahut görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alındı.

Kasten yaralama suçunun, beden yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak vaziyette bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.

Ceza Muhakemesi Yasası’nun “Mağdur ile şikayetçinin hakları” başlıklı maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Yasası’nda yer verilen çocukların cinsel istismarı yahut ısrarlı takip suçu ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence yahut eziyet suçları madde kapsamına dahil edilecek. Böylelikle soruşturma ve kovuşturma evrelerinde özellikle şiddet mağduru kadınların, istemleri halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın hukuki yardım ve desteğinden ücretsiz biçimde yararlanmaları sağlanacak ve hak arama yollarını etkin bir biçimde kullanabilmelerine olanak tanınacak. Israrlı takip suçunda uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak.

Sağlık çalışanlarıyla alakalı Mesleki Sorumluluk Kurulu yaratılıyor

Yasaya göre, kamu yahut özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile öbür sağlık meslek üyelerinin sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Öbür Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasa hükümleri uygulandı. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek. Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile öbür sağlık meslek üyeleri bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan yahut yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete’de

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile öbür sağlık meslek üyelerinin sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur vaziyeti gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulunca 1 sene içinde karar verilecek.
Kanunla öte yandan Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun mensupları ve karar alma süreçleri de düzenlenecek. Bu düzenleme, haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma yahut kovuşturmalara devam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile öbür sağlık meslek üyelerinin sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan rücu davalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kurulu’na başvurması için davacıya iki aylık süre verilecek. Müracaat yapılmaması halinde dava usulden reddedilecek. Bu vaziyette yargılama gideri taraflar üstünde bırakılacak ve davacı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.