İtikaf nedir, itikaf nasıl yapılır?

Camide itikaf nasıl yapılır? Ramazan ayında ibadetlerini en verimli şekilde yapmak isteyen Müslümanlar itikafa nasıl girilir? itikafın şartları neler? sorularına yanıt arıyor. Camilerde yapılan itikafın çeşitleri ve itikaf hadisleriyle ilgili ayrıntılar haberimizde.
Takip et
İtikaf nedir, itikaf nasıl yapılır?
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

İTİKAF NEDİR?

Allah’ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve  ibadetle meşgul olmak anlamına gelen “itikaf”, ramazanın son 10 gününde  yapılıyor. İtikaf, modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine  yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için ramazanın ayrılmaz bir parçası.

İTİKAF NİYETİ NASIL YAPILIR?

Kişi Allah (cc) rızası için şu mescidde şu kadar müddet itikaf yapmaya niyet ettim demekle itikafı nefsine vacip kılar. Kalben bunu geçirirse de niyet yerine geçmiş olur. Bu niyetle mescide giren kimse abdest almak, gusletmek, abdest bozmak gibi zaruret olmadıkça mescidden ayrılmaz. Aksi takdirde itikafı bozulur.

İtikaf nedir, itikaf nasıl yapılır?

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 658-662).

İtikaf nedir, itikaf nasıl yapılır?

İTİKAFA NE ZAMAN GİRİLİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

İTİKAFIN ŞARTLARI NELER?

* Diğer ibadetlerde şart olduğu gibi itikafta ‘niyet’ şarttır. Niyet etmeksizin camide beklemek itikaf yerine geçmez.

* Erkeğin 5 vakit cemaatle namaz kılanan mescitte itikafa girmesi gerekir. İtikafın en faziletlisi Mescid-i Haram’da, sonra Mescid-i Nebevi’de, sonra Mescid-i Aksa’da olandır.

* Vacip olan itikafta oruç şarttır.

* Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir.

KADINLAR NASIL İTİKAF YAPAR?

Kadınlar camide itikaf yapamaz. Evdeyse şarta bağlıdır. Eğer mescit olarak kullandıkları bir oda varsa, o odada itikafa girebilirler.

Yemek yapmak, temizlik gibi ev işlerinin hiçbiri yapılmaz. Sadece ibadetle uğraşılır. Abdest gibi zaruri işleri yapmanın mahzuru olmaz.

Ramazan’ın son 10 gününde olanı sünnet-i kifayedir. Az itikaf da yapılabilir. 1 gün veya birkaç saat gibi.

İtikafa girenin oruçlu olması şarttır. Sadece Şafii mezhebinde oruçlu olma şartı yoktur. Diğer üç mezhepte oruçlu olmak şarttır.

İTİKAF ÇEŞİTLERİ

1. Vacip olan itikâf: Adak olan itikâf vaciptir. Bu, en az bir gün olur ve gündüz oruçla geçirilir. Hz. Ömer, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den, “Cahiliyye devrinde Mescid-i Haram’da bir gece itikâfta bulunmayı adamıştım; ne yapayım” diye sormuş Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); “Adağını yerine getir” buyurmuştur (Buhârı, i’tikâf, 16; Ahmed b. Hanbel, ll, 10).

2- Sünnet olan itikâf: Ramazan’ın son on gününde itikâfa girmek sünnettir. Hazreti Âîşe’nin rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) orucun farz kılınmasından ömrünün sonuna kadar Ramazan aylarının son on gününde itikâfa girmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129). Bir yerleşim merkezinde bulunan müslümanlardan birisi bu sünneti yerine getirirse, diğerleri üzerinden bu görev düşer. Bu duruma göre, her yerleşim birimi için itikâf sünnet-i kifâye hükmündedir. Bir kişinin bunu yapması o beldedeki diğer müslümanları sorumluluktan kurtardığı gibi Cenâb-ı Hakk’ın, itikâf yapanın ecrini diğer belde müslümanlarına da vereceği umulur.

3- Müstehab (mendub) olan itikâf: Vacip ve sünnet olan itikâfların dışında itikâfa girmek müstehabdır. Bunun belirli bir vakti yoktur. Hatta mescide giren kimse çıkıncaya kadar itikâfa niyet ederse orada kaldığı sürece itikâfta sayılır. Bu itikâfda oruç şart değildir.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.