adplus-dvertising

İstanbul’da olası sel felaketi için önlem planı!

Marmara’da sel kaygısı bakanlığı harekete geçirdi. Hazırlanmasına başlanan ‘Marmara Sel Planı’nda sellerin işsizliği tetikleyebileceği, sanayi kuruluşlarının tahrip olabileceğine dikkat çekildi. Bakanlık, İstanbul eksenli Marmara Havzası’na yönelik, “sel ve taşkın planı” hazırlıyor.
Takip et
İstanbul’da olası sel felaketi için önlem planı!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak olan bu taslak raporun ‘nihai’ hale ulaşması maksadıyla, “Kapsam Tespit Edilme Toplantısı” yapılacak. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre görüşe açılan taslak raporda İstanbul ve Marmara’ya ilişkin kaygılar şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul’da olası sel felaketi için önlem planı!

-Sel afetinin mevcut yüzey ve yeraltı sularının fiziksel ve kimyasal niteliklerini değiştirmesi.

-Su kaynaklarıyla bağlantılı (baraj, gölet, sulama kanalı, vb.) yapılara, içme ve kullanma suyuna olumsuz etkisi.
-Bilinçsiz tarım ve tarımsal ilaçların yoğun kullanımı sebebiyle oluşan kirlilik yükünün taşkın afeti neticesinde yayılması.

-Selle yayılan kirliliğin insan sağlığına olumsuz etkisi.

-Taşkın afeti neticesinde ortaya çıkan can ve mal kaybı.

İŞSİZLİĞİ TETİKLEYEBİLİR İstanbul’da olası sel felaketi için önlem planı!

-Selle meydana gelen ekonomik kayıplar (tarım alanları, endüstriyel alanlar, sanayi alanları, işyerleri, mal kayıpları). Etkilenen ekonomik aktivitenin işsizliği tetiklemesi.

-Hidrometeorolojik yapıdaki dönemsel değişimlerin taşkın afetini tetiklemesi. Taşkın afetinin engellemek için yapılan su tutucu yapıların (baraj, rezervuar, su tutma bendi, vb.) iklim değişikliğini tetiklemesi.

-Toprak kirliliği ve rüsubat oluşması. Taşkın ve heyelan afetlerinin birbirini tetiklemesi, bitkisel toprak kaybı.

İstanbul’da olası sel felaketi için önlem planı!

-Plansız ve kontrolsüz kentleşme. Kentsel altyapı yetersizliği.

-Akarsuların denize ulaştığı noktalarındaki dolgu problemleri. Akarsu rejimini değiştirebilecek yapıların inşa edilmesi.

-Taşkın afetinin kültürel ve tarihi miras alanları ve yapılarını tahrip etmesi. Turizmi etkilemesi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İstanbul’da olası sel felaketi için önlem planı!

-Taslak rapordaki çözüm ve öneriler ise, şu şekilde anlatılıyor:

-Akarsuların rejimi üstüne etki yaratan deşarjların (Atık su, can suyu, vb.) izlenmesi.

-Dere yatağının fiziksel yapısını değiştirecek aktivitelerin önüne geçilmesi ya da kontrol altında tutulması.

-Tarımda pestisit, herbisit, gübre vb. kullanımının kontrollü biçimde yapılmasının sağlanması.

-Halkın taşkın afetine karşı bilinçlendirilmesi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ İstanbul’da olası sel felaketi için önlem planı!

-Erken uyarı sistemleri yaratılması. Su kaynaklarının kalitesi izlenerek su kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi.

-Taşkından etkilenen nüfusun tespit edilmesi.

-Ekonomik kayıpların tespit edilmesi ve önleyecek tedbirlerin alınması.

İstanbul’da olası sel felaketi için önlem planı!

-Taşkın afetini engelleyici yapılar yapılırken iklim değişikliğinin göz önünde bulundurulması.

-Heyelan riski olan alanların belirlenmesi.

-Rüsubat birikmesini hızlandıran budama artıklarının dere yataklarına atılmaması.

-Yeni yapılaşmaya açılacak alanlarda planlı ve kontrollü gelişme alanları yaratılması.

İstanbul’da olası sel felaketi için önlem planı!

-Erken uyarı sistemleriyle risk altındaki sanayi tesislerinin faaliyetlerinin durdurulması.

-Taşkın nedeniyle oluşabilecek hava kirlilikleri ve toz fırtına ve taşınımının engellenmesi.

-Biyolojik çeşitliliğin taşkın afetinden etkilenmemesi için tedbirlerin tespit edilmesi.

-Taşkının tarihi ve kültürel miras üstündeki etkilerini engellemek için önlem alınması, oluşan hasarların onarılarak telafi edilmesi.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.