Anayasa Mahkemesi, 'bekçi' kararıyla kanundaki 7 maddeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, bekçilere 'el ile dıştan arama' yetkisi ve gösteri yürüyüşleri ile karışıklıkların önlenmesi için 'önleyici tedbir alma' yetkisini içeren 7 maddeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 'bekçi' kararıyla kanundaki 7 maddeyi iptal etti.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu, Haziran 2020'de yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, içerdiği bazı maddeler nedeniyle tartışmalara yol açmıştı. CHP, kanunda yer alan 8 düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, başvuruyu değerlendirdi ve kanundaki 7 madde ve fıkrayı iptal etme kararı aldı. İptal edilen maddeler arasında en dikkat çekici olanı, bekçilere "el ile dıştan arama" ve "önleyici tedbir alma" yetkisi veren düzenlemeydi.

Yüksek Mahkeme, iptal kararının gerekçesinde, bekçilere verilen yetkilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını sınırladığına dikkat çekti. Ayrıca, bekçilere el ile dıştan kontrol yetkisi veren düzenlemenin kişilerin özel hayatına saygı gösterme hakkına sınırlama getirdiği belirtildi. Kararda, bu yetkinin keyfiliği önleyecek güvenceleri sağlamadığı vurgulandı.

Yüksek Mahkeme ayrıca, bekçilere halkın sükûn ve istirahatini bozanları engelleme yetkisi veren kuralı da iptal etti. Kararda, engelleme yetkisinin belirsizlik içerdiği ve temel haklara müdahale boyutuna ulaşabileceği ifade edildi. Ayrıca, kanunda bekçilere verilen diğer yetkilerin belirli olmadığı ve uygulanabilir olmadığı belirtildi.

Bekçilere "konut, iş yeri ve araçların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırma" yetkisi de iptal edildi. Kararda, bu yetkiye ilişkin olarak bekçilere tanınan yetkilerin belirsiz olduğu ve yeterli kanuni ilke ve çerçeveyi öngörmediği ifade edildi.

Bekçilerin istihdamı ve işe alınmalarıyla ilgili düzenlemeler de iptal edildi. Yüksek Mahkeme, bekçi istihdamı için belirlenen özel şartların kanunla düzenlenmesi gerektiğini ve bu şartların yönetmelikle belirlenmesinin keyfilik yaratılabileceğine işaret etti. Ayrıca, bekçilerin amirlerinin meslek hiyerarşisi içinde belirlenmesine ilişkin düzenleme de iptal edildi. Kararda, amirlerin belirlenmesinin açık ve net bir şekilde ifade edilmediği ve belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi, 'bekçi' kararıyla kanundaki 7 maddeyi iptal etti.
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Bizi Takip Edin

Bize Katılın