Gelir vergisi beyannamesi verecekler dikkat!

Gelir vergisi beyannamesi son gün ne zaman? 30 Nisan'a kadar ertelenen Gelir vergisi beyannamesi için son üç güne girildi. Konu ile ilgili uzmanlar uyarıyor. Süre aşıldığında cezai işlem uygulanabilir.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden etkilenen pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ekonomide tedbirler alındı.Bu kapsamda alınan tedbirlerden biri de 31 Mart’a kadar verilmesi gereken senelik gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldı. Vergisel yükümlülüklerin uzatılmasıyla salgının doğrudan etkilediği sektörlere öncelik verildi ve bütün sektörlere yönelik bir aylık KDV ertelemesi yapıldı. Mazars Denge Ankara Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, “Hali hazırda yeni bir erteleme gelmediği için 30 Nisan Perşembe günü sonuna kadar 2019 senesi Gelir Vergisi Beyanlarının yapılmış ve ilk taksitlerinin ödenmiş olması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken konulardan biri de bir değişiklik olmazsa mücbir sebep hali kapsamında ki Gelir Vergisi mükelleflerinin de 2019 senesi Gelir Vergisi beyanlarını yapıp ödemek mecburiyetinde olduklarıdır.” şeklinde konuştu.


Merak edilen soruları cevaplayan Yayla, konuyla alakalı şu bilgilendirmelerde bulundu;

MÜKELLEFLERİN TAMAMININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ GEREKLİ MİDİR?

“Elde ettiğimiz gelirler sebebi ile Vergi Mükellefi olmamız, elde ettiğimiz bu gelirleri beyan etme yükümlülüğümüz bulunduğu manasına gelmemektedir. Örnek vermek gerekirse; mükelleflerin Türkiye’de ki tek işverenden elde ettikleri ve tevfikat yapılan ücretinin beyan yükümlülüğü bulunmamaktadır.

KİMLER GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDADIR?

2019 senesi içerisinde;

Ticari ve Zirai faaliyette bulunan,

Avukatlık, doktorluk gibi Serbest Meslek faaliyetinde bulunan,


Ücret geliri elde eden,

Kar payı gibi menkul sermaye geliri elde eden,

Araç kira geliri dahil olmak üzere kira geliri gibi Gayrimenkul sermaye geliri elde eden,

Değer artış kazancı gibi öbür kazanç ve irat elde eden,

Gerçek kişi mükellefler, koşulları sağlaması vaziyetinde Gelir Vergisi beyanı verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEZSE NE OLUR?

Eksik ve hiç beyan verilmemesi vaziyetinde, Vergi Usul Yasası gereği vergi aslı ve gecikme faizi ile beraber 1 Kat Vergi Ziya-ı Cezası kesilecektir. Öte yandan, Gelişen teknolojin ile beraber T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem altyapısı gerek Bakanlığa verilen muhtasar beyannameler, gerekse SGK gibi öbür kamu kurumlarından alınan veriler neticesi kişilerin beyan yükümlülüklerinin olup olmadığının tespitine tespit olanağı vermektedir. Bu kapsamda mükelleflerin beyanlarında dikkatli özeni göstermeleri yararlı olacaktır.

ÜCRET GELİRLERİ HANGİ VAZIYETTE BEYAN EDİLECEKTİR?

Öncelikle; 2019 senesinde tek işverenden tevkifat yapılan ücret geliri elde eden mükellefler her hâlükârda beyanname vermeyeceklerdir.

7194 sayılı Yasa ile yapılan Gelir Vergisi Yasası değişikliği 01.01.2020 tarihinden sonra elde edilen ücretleri kapsamaktadır. Bu sebeple, 2020 senesinde tek işverenden dahi elde edilse bu ücret tutarının vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer verilen tutarı (2020 senesi için 600.000 TL) aşması vaziyetinde 2021 senesinde senelik beyanname verilmesi gerekecek olup bu 2019 senesine ilişkin beyan mecburiyeti bulunmamakta olduğunu hatırlatmak yararlı olacaktır.

Bu ücretleri elde edenlerin beyan mecburiyeti bulunmaktadır.

Birden fazla işverenden kesinti (tevfikat) yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 40.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer verilen tutar) aşan ücretliler, (Beyan tutarı tespitinde hangi ücretin ilk ücret olduğuna mükellefler karar verecek olup bir mecburiyet bulunmamaktadır.)

Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),

Hazine ve Maliye Bakanlığınca senelik beyanname ile bildirilmesi lüzumlu görülen ücret ödemesi yapılanlar,

Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen ücretliler.

ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN ÖZELLİKLİ VAZIYETLER NELERDİR?

Öncelikle, beyan edilecek gelirlerden daha önce yapılmış olan stopajlar beyan sonrası ödenecek vergiden düşülebilecek hatta indirimlerin yüksek olması vaziyetinde ise vergi iadesi de söz konusu olabilecektir. Fakat, mükelleflerin kendilerinden yapılan stopaj tutarlarını mahsubunu yapabilmek için bu tutarların teyidini mutlaka yapmak ve tevsik edici evraklarını saklamaları gerekmektedir.

Ayrıca, sene içerisinde işveren değiştiren çalışanlar açısından ikinci işverenden elde edilen ücret (Vergi Yargısı bazı kararlarında sene içerisinde ki iş değişikliklerini elde edilen ücret sınırı aşılsa bile beyan kapsamında değerlendirmemekle beraber Maliye Bakanlığı’nın görüşü beyan edilmesi yönündedir.) birden çok işverenden elde edilen ücret gibi değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu iki işverenden elde edilen ücret gelirleri için beyan yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

Ayrıca, ücretli olarak çalışırken başka bir firmanın yönetim kurulu üyeliği (bağımsız üyeler dahil), hakemlik, bilirkişilik yahut belediye/il genel meclisi üyeliğinden elde edilen gelirler de ücret sayıldığı için bu tür gelir elde edenlerinde mutlaka beyan yükümlülüğü bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

BEYANNAMEDEN DÜŞÜLEBİLECEK İNDİRİMLER NELERDİR?

Gelir Vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan mükellefler aşağıda yer verilen harcama ve bağışlarını beyan edilen gelirlerinden düşebileceklerdir.

Kendileri ve/veya eşleri çocuklarına ilişkin hayat/şahıs (sağlık, ölüm, kaza, hastalık) sigorta primleri ve Eğitim/Sağlık harcamaları,

Kamu Kurum Kuruluşlarına, Vergiden Muaf Vakıflara, Kamuya Faydalı Derneklere yapılanlar gibi indirilebilecek bağış ve yardımları,

Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına, Kızılay ve Yeşilay’a makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışları,

Şartlara uygun olarak yapılan Sponsorluk harcamaları,”

Elon Musk'tan yüzen araba

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı