Evli polise gece kulübünde yaşadığı yasak aşkın cezasını Danıştay kesti!

Görevi nedeniyle gittiği içkili eğlence yerinde tanıştığı kadına aşık olan ve onunla duygusal ilişki yaşayan evli polis memuruna 16 ay kıdem durdurma cezası verildi. Karar, Danıştay tarafından da onandı.
Takip et
Evli polise gece kulübünde yaşadığı yasak aşkın cezasını Danıştay kesti!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Görev için gittiği eğlence mekanında tanıştığı kadınla duygusal ilişki yaşayan evli memura, ‘hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak’ fiilini işlediği gerekçesiyle 6 ay kısa zamanlı kıdem durdurma cezası verildi.

Memurun cezası; yaptığı görevin niteliği ve mahiyeti icabı, toplum içerisinde daha özenli ve dikkatli davranması, kendisini, mesleğini ve bağlı olduğu kurumu zor vaziyette bırakacak hal ve vaziyetlerden kaçınması gerektiği dikkate alınarak Valilik İl Polis Disiplin Kurulu’nca Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 14. maddesi uyarınca 16 ay uzun süreli kıdem durdurmaya çevrildi.

Mesleğini yeterince temsil etmemekle suçlanan memur, cezanın iptali talebiyle İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı memur, bu kararı da Danıştay’a taşıdı.

Dava dosyasını tekrardan inceleyen Danıştay 5. Dairesi, mahkeme kararını onadı. Kararda, “Memur olan davacı, görevli olarak gittiği içkili eğlence yerinde tanıştığı kadınla duygusal ilişki içerisine girmiştir. Davacıyla kadın arasında cinsel ve duygusal ilişki meydana geldiği, bu vaziyetin davacının eşi ve çevresi tarafından da bilindiği, akabinde meydana gelen süreçte konunun adli bir vakıa haline geldiği ortadadır. Davacının, mesleki etik anlayışının ve basiretli bir polis memurunun davranış biçiminin tamamen dışına çıktığı, görev icabı bulunduğu mekanları, özel yaşamın sınırları içinde kalması gereken ilişkiler için kullandığı ve bunun neticesinde da adli olaylara sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Davacının yapmış olduğu görevin niteliği ve mahiyeti icabı, toplum içerisinde daha özenli ve dikkatli davranması, kendisini, mesleğini ve bağlı olduğu kurumu zor vaziyette bırakacak hal ve vaziyetlerden kaçınması gerekmektedir. Usulüne uygun olarak yürütülen disiplin soruşturması ile ortaya konulan olayın meydana geliş şekli ve neticeleri bir tüm olarak değerlendirildiğinde, davacı ile ilgili isnat olunan fiilin sabit olduğu görülmekle, geçmiş sicili de dikkate alındığında tekerrür hükmü uygulanarak 16 ay uzun süreli durdurma cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek özellikte görülmemiştir. Davacının temyiz isteminin reddine, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi’nin temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nun 49. maddesinde sayılan bozma sebeplerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” dendi.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.