Erdoğan’ın Adaylığına İtiraz

SOL Parti Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin itiraz başvurusunda bulundu. Erdoğan’ın 2014 ve 2018’de cumhurbaşkanı seçilmesi ile Anayasa'daki iki dönemini tamamladığının belirtildiği itiraz dilekçesinde, referandum sonrasına ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığına da dikkat çekildi.

Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Aykırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü dönem adaylığının hem Anayasa hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ilgili maddelerince aykırı olduğunun dikkat çekildiği dilekçede, itiraz nedenleri şöyle sıralandı: "Recep Tayyip Erdoğan, 10.03.2023 tarihinde Anayasa’nın 116/2’nci maddesi uyarına seçimlerin yenilenmesi kararı almıştır. Anayasa’nın 2007 yılında değiştirilen 101/2’nci maddesine göre, 'Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.' Anayasa’nın 101. maddesinde 2017 yılında değişiklik yapılmış ise de 101/2’nci fıkra içeriğinde yani bu fıkrada bir değişiklik yapılmamıştır. 2017 yılında Anayasa’da değişiklik yapılırken, Cumhurbaşkanı’nın yetki ve görevleri de artırılmış, ancak bu değişiklik öncesindeki seçimlerin 101/2’nci maddesi dışında kaldığı yolunda Anayasa’ya bir geçici madde de konulmamıştır. Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında 2 kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi kararı, TBMM tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 101/2, 116/3’ncü maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası’nın 3/2’nci maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez. Yasama organının bazı konularda çıkarabileceği yasaları, Cumhurbaşkanı’nın kararname adı altında çıkarabilmesi nedeniyle, adaylık engeline rağmen yapılan işlemle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 1. Protokolü’nün 3. maddesine de aykırılık yaratılmıştır. Açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle, itirazın kabulü ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı koşullarını taşımamasına rağmen aday gösterilmesinin karşısında, adaylığının kabul edilmemesine karar verilmesini talep ederiz." Sol Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinin, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildiği aktarıldı.
Erdoğan’ın Adaylığına İtiraz
Bizi Takip Edin

Bize Katılın