Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!

Emekli olup çalışmaya devam eden herkesin aklında kıdem tazminatı var. Aylığını kestirip çalışanlar, işveren işten çıkarır yahut haklı sebeple işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı alırlar. İşte ayrıntılar…
Takip et
Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

1 Ekim 2008’den önce çalışmaya başlamış yahut emekli olmuş bir kişi, emekli olduktan sonra 4/a’lı olarak aynı yahut başka bir işverene bağlı çalışmaya devam etmek isterse sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek aylığı kesilmeden çalışabileceği gibi aylığını kestirip normal prim ödeme taktiğine de dönebilir.

Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!

Milliyet’ten Cem Kılıç’ın yazısı:

Bu sebeple günümüzde birçok işçi yaşlılık aylığı almasına karşın çalışmaya devam edebilmektedir. Hem yaşlılık aylığı almak hem de kıdem tazminatına hak kazanmak işçilerin bu yolu tercih etmelerinin başlıca sebebi.

Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!

Tüm işçiler açısından bağlı bulundukları yasayla yahut Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum yahut sandıklardan yaşlılık, emeklilik yahut malullük aylığı veya toptan ödeme almak maksadıyla işten ayrılmaları kıdem tazminatına hak kazandıran bir vaziyettir.

Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!

Öte Yandan sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Bu sebeple emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışma olanağı bulunan işçiler hem yaşlılık aylığını bağlatmak, hem de kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmeyi tercih etmektedirler.

YARGITAY NE DEDİ? Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!

Yargıtay, emeklilik sebebiyle işten ayrılan çalışanın tekrar aynı iş yerinde çalışmaya devam etmesi halinde, emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödenmişse, kıdem hakkının sıfırlandığı yönünde kararlar vermişti.

Yani, emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra aynı iş yerinde çalışan kişi için yeni bir çalışma dönemi başlamakta ve hem bir senelik asgari sürenin baştan başlaması, hem de son süre üstünden kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmaktaydı. Çalışanın bu iş yerinden tekrar ayrılırken ödenecek olan kıdem tazminatının da emekli olduktan sonraki dönem üstünden hesaplanması gerektiği belirtilmekteydi.

MAHSUBA KONU OLUR Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!

Yargıtay yakın tarihli bir kararında, 01/01/1995 – 03/02/2015 tarihleri arasında aynı iş yerinde depo sorumlusu olarak çalışan işçinin iş sözleşmesinin 06/12/2013 tarihinde emeklilik sureti ile sona erdiğini fakat işçinin çalışmaya devam ettiğini ve 03/02/2015 tarihine kadar çalıştığını, bu tarihte kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacak biçimde iş sözleşmesinin sona erdiğini belirtmiş, kıdem tazminatının hesabı bakımından, mülga 1475 sayılı İş Yasası 14/2 maddesi uyarınca her iki çalışma dönemi birleştirilmek sureti ile hesaplamaya gidilmesinin ve emeklilik nedeni ile kısmi olarak ödenen, kıdem tazminatının mahsubunu isabetli bulmuştur.

Bunun manası, önceki kararların aksine emeklilik sebebiyle ödenen kıdem tazminatının önceki dönemi sıfırlamadığı, kıdem tazminatının son işten ayrılma tarihindeki ücret ve tüm süre üstünden hesaplanması gerektiği, önceki ödenen kıdem tazminatının yalnızca mahsuba konu olacağıdır.

AYLIĞI KESTİRMEDEN OLMAZ Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!

Emekli olduktan ve kıdem tazminatını aldıktan sonra SGDP ödeyerek, yani aylığını kestirmeden çalışan kişi çalışmasını sonlandırmak istediğinde, emekli olmak sebebiyle tekrar kıdem tazminatı talep edemez.

Fakat SGDP ödemek yerine aylığını kestirip çalışmaya devam ederse, istediği zaman çalışmasını sonlandırıp işverenden kıdem tazminatı talep edebilir. Dolayısıyla, emekli olup tekrardan çalışmaya devam edecek olan kişiler bu tercihi yaparken kıdem tazminatı konusunu da dikkate almalılar. SGDP ödeyerek çalışmaya devam edenler, işverenin işten çıkarması halinde yahut haklı sebepleri ile işten ayrılmaları vaziyetinde kıdem tazminatı alabilirler.

İKİ AYRI DÖNEM NASIL HESAPLANIR? Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!

Kimi zaman işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisinden kaynaklı, yaşlılık aylığı alarak çalışmaya devam etmenin neredeyse aralıksız çalışmaya devam etme olarak görülmesi sebebiyle, yaşlılık aylığı almak için iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde kıdem tazminatı ödenmemektedir.

İşçi de halen çalıştığı bir iş yeri olması sebebiyle, son ücret üstünden kıdem tazminatı almak beklentisiyle kıdem tazminatını takip etmemektedir. İş sözleşmesi tam olarak sona erdiğindeyse işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı, kazandıysa hangi ücret üstünden hak kazandığı gibi sorular gündeme gelmektedir.

Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!

Daha önce kıdem tazminatını almamasına karşın, işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı son işten ayrılma sebebine göre mi yoksa emeklilik öncesi ve sonrası ayrı ayrı değerlendirmeye tutulup, iki neden ayrı ayrı mı değerlendirilecektir?

ZAMANAŞIMI İDDİASI Emekliyken çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir!

Yargıtay yakın tarihli bir kararında bu vaziyeti açıklamıştır. İşçinin son işten ayrılma sebebini özel sebepler olarak belirttiği, haklı bir sebebe dayanmadığı olayda, emeklilikle sona eren ilk dönem çalışması için kıdem tazminatına hak kazandığını, ilk dönem çalışması için tespit edilecek kıdemi üstünden ve ilk sona erme tarihindeki ücreti baz alınarak kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine, sonraki dönem içinse kıdem tazminatına hak kazanılmadığına karar vermiştir.

Karardan çıkan neticeye göre, işçi yaşlılık aylığı almak için ayrıldığında kıdem tazminatına hak kazanmıştır. İlgili tarihteki ücretin asıl alınması bunu net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Karar işçinin sonradan kıdem tazminatına hak kazandıracak biçimde iş sözleşmesini sona erdirmemesi halinde en azından ilk dönemi koruması açısından mühimdir. Öbür yandan alakalı karardan hareketle ikinci sona ermenin de kıdem tazminatına hak kazandıracak biçimde olması halinde iki dönemi birbirinden ayırması, önceki dönemi ilk sona erme tarihindeki ücretle sınırlandıracak olması sebebiyle işçinin aleyhine neticeler da doğurabilecektir. Bu biçimde bir değerlendirme ileride zamanaşımı iddialarını da gündeme getirebilecektir.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.