Enflasyonla mücadelede eylem planı hazır: Kira ve fatura detayı

Yeni kabineyle beraber, enflasyonun dar gelirliler üstündeki olumsuz etkisini azaltacak politikalara hız verilecek. Vatandaşa yansıyan enerji maliyetleri, kira harcamaları düşürülecek.

Enflasyonla mücadelede eylem planı hazır: Kira ve fatura detayı
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek haneli enflasyonda rotayı çizdi.
  • Enflasyonla mücadelede eylem planı hazır.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de problemleri çözme formülünü anlattı.
  • Yüzde 5 hedefi için Merkez Bankası ile omuz omuza ilerlenecek.
  • Bürokraside atamalar tamamlanacak.
  • Enflasyonun dar gelirli üstündeki etkisi azaltılacak.
  • Vatandaşın enerji, kira faturası düşürülecek.
  • TL cinsi tasarruflar artacak.

Ortalama 4 saat süren kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini enflasyonla mücadelede yarattı. Enflasyonda yüzde 5 hedefi için Merkez Bankası ile omuz omuza çalışılacak, uygulanacak maliye politikası, yapısal reformlarla destek verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon kaynaklı yaşam pahalılığı ve fahiş fiyat problemini vatandaşın gündeminden çıkarmakta kararlıyız" vurgusu yaparken atılacak bazı mühim adımlar şu şekilde;

TL TASARRUFLAR ARTACAK: Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Bir yandan büyüme ve istihdam dostu politikaları sürdürürken, öbür yandan enflasyon ile mücadele kararlı bir biçimde devam ettirilerek enflasyon tek haneye indirilecek. Finansal enstrümanları daha da geliştirerek TL cinsi tasarrufları arttırılacak.

MERKEZ BANKASI'NA DESTEK: Para, maliye, gelirler ve finansal sektör politikalarında daha kuvvetli bir eşgüdüm sağlanacak. Enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedefleyen amaçlayan ihtiyatlı para politikası tedbirleri maliye ve gelirler politikaları tarafından desteklenecek. Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve araçlar çeşitlendirilecek. Enflasyon hedeflemesi doğrultusunda, hükümet ve Merkez Bankası enflasyon hedefini beraber belirlemeyi sürdürecek. Merkez Bankası, fiyat istikrarının sağlanması temel maksadı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için bütün araçları kararlı ve bağımsız bir biçimde kullanmaya devam edecek.

GIDA FİYATLARINDA OYNAKLIĞA SON: Enflasyonun dar gelirli vatandaşlarımız üstündeki olumsuz etkisini giderecek politikalara hız verilecek. Tarımsal imalat, verimlilik ve lojistik planlaması kuvvetlendirilerek gıda arz güvenliği sağlanacak, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçilecek. Tarımsal imalat planlaması öncelik kazanacak. Imalat fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek.

STRATEJİK ÜRÜNLER VE GİRDİ MALİYETLERİ: Arz eksiği olan stratejik hububat, bakliyat ekimi mazot, gübre, tohum desteği ve cazip alım fiyatları yoluyla teşvik edilecek. Tarımsal ürün fiyatları tespit edilirken yurt içi girdi maliyetleri de dikkate alınacak. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak. Ürün piyasası reformları kapsamında rekabet artırılacak. Girişimciliğe yönelik yasal ve idari engeller ile belirsizlikler son bulacak.

ENERJİ, KİRA MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLECEK: Enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı politikalarımıza paralel olarak vatandaşa yansıyan enerji maliyetlerinde düşüş sağlayıcı bir yaklaşım sergilenecek. Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde mühim bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edilecek.

KAMU HARCAMALARINA ÖZEN: Kamu harcamalarında verimlilik ve etkinlik asıl alınacak. Kamu mali yönetimi ve ihale sistemi reforme edilecek. Kamu harcamaları kompozisyonu uzun dönemde büyümeyi olumlu etkileyecek sektörler lehine dönüştürülecek.

REKABETE KÜRESEL HUKUK STANDARDI: Piyasalarda rekabeti bozucu yapı ve davranışlar daha yakından takip edilecek. Bu konuda uluslararası rekabet hukuku standartları çerçevesinde etkin önlemler alınacak.

ÇALIŞANAIN YÜKÜ AZALTILACAK: Enflasyonun çalışan kesim üstünde tahribat yapması her zaman olduğu gibi engellenecek, hatta refah payı ile telafi edici önlemler de alınacak. Gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalar belirlenecek ve tekrardan düzenlenecek. Vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Firmalara, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar tekrardan yapılandırılacak.

BÜROKRASİ ATAMALARI TAMAMLANACAK: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve öbür bakanlar dün TBMM'de yemin ederek görevlerine başlarken, bürokrasideki atamaların tamamlanması bekleniyor. Başta Merkez Bankası olmak üzere ekonomi bürokrasisinde yapılacak atamalar hem piyasalar hem de uluslararası kuruluşlarca yakından takip ediliyor.

Enflasyonla mücadelede eylem planı hazır: Kira ve fatura detayı
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Bizi Takip Edin

Bize Katılın