Dünyanın sonu ne zaman gelecek? Dünyanın sonunun geleceği tarih

NASA, bir yandan uzayda yaşamın izlerini ararken bir yandan da dünyanın yok olacağı tarihi ve bu yok oluşun nasıl gerçekleşeceğini hesaplamaya çalışıyor. Dünyanın sonu ne zaman ve hangi sebeple gelecek merak ediyorsanız NASA'nın bu konuda yaptığı açıklamayı okumak isteyebilirsiniz. Peki 2021 yılında kıyamet mi kopacak? Kıyamet Kur'ân-ı Kerîm'e göre nasıl gerçekleşecek?
Takip et
Dünyanın sonu ne zaman gelecek? Dünyanın sonunun geleceği tarih
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Uzay çalışmaları yapan bilim insanları yıllardır dünyanın sonunu neyin getireceğiyle ilgili teoriler ortaya atmaya devam ediyor. Göktaşı çarpması, küresel ısınma, iklim krizi, nükleer savaş, uzaylı istilası…

Dev göktaşları, yok olan hayvan türleri, tahrip edilen yağmur ormanları, küresel ısınma, iklim krizi, nükleer savaş tehdidi… İnsanlık tarihinin başından beri dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık.

Peki dünyanın sonu ne zaman ve ne şekilde gelecek? 

NASA ‘yaşamın sonu’na ilişkin tarih verdi. Buna göre artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya’da yaşam bir milyar yıl sonra yok olacak. NASA’ya bağlı bir araştırma ekibinin yürüttüğü çalışmaya göre Güneş zamanla Dünya’daki oksijeni tüketecek ve yeryüzü yaşanamaz hale gelecek. Dünya’nın sonunun gelmesine ise bir milyar yıl var.

NASA’da bu konuda araştırma yapan ekip dünyanın sonunun güneşte artan radyasyondan geleceğini açıkladı.

Bu teoriye göre bilim insanları güneşin zaman içinde dünyadaki oksijeni tüketerek dünyayı yaşanmaz hale getireceğini iddia ediyor.

Bunun ise güneşteki artan radyasyon sebebiyle gerçekleşeceği söyleniyor. Peki bu korkunç son ne zaman gerçekleşecek?

Araştırmayı yapan bilim insanlarına göre bunun gerçekleşmesi için önümüzde hâlâ uzun bir zaman var.

Araştırma ile ilgili yayımlanan makalede, Güneş ışınları nedeniyle yerkürenin ‘oksijenleştiği’ ancak oldukça yavaş olan bu sürecin günlük yaşamı etkilemediği belirtildi. Yapılan modellemeye göre günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021’i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek. Araştırma ekibinden Kazumi Ozaki, geliştirdikleri modeli 400 bin kez çalıştırdıklarını söyledi. Dünya yaklaşık 2.5 milyar yıl önce oksijen zengini bir gezegen olmuştu.

Çalışma sonucunu gösteren makaleye göre aslında bu süreç günümüzde de yaşanmaya devam ediyor, her gün güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor.
Ancak bu süreç o kadar yavaş ilerliyor ki gündelik hayatımızda bu etkiyi hissetmiyoruz.

Ancak bilim insanları bu iddialarına rağmen dünyanın geleceği konusunda en büyük tehlikenin küresel ısınma ve iklim krizi olduğunun altını çiziyor.

Kovid-19 salgınının etkisiyle gerileyen küresel ısınmanın tekrar eski haline döndüğünü belirten uzmanlar bu konuda ciddi önlemler alınmazsa yaşayacağımız felaketler konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor.

DÜNYA SANAYİ ÖNCESİ DÖNEME GÖRE DAHA SICAK

Oksijensizleşmeye bir milyar yıl var ancak insanlığın önündeki en büyük tehlike küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği. Covid-19’un getirdiği kısa süreli normalleşme de etkisini yitirdi. Karbon salınımı Covid-19 öncesi dönemlere geri döndü. Dünya sanayi öncesi döneme göre 1.5 derece daha sıcak.

Küresel ısınmanın devam etmesiyle birlikte dünyayı bekleyen en büyük tehlike bu olacak.

1 milyar sonra gerçekleşecek oksijensizleşme sonucu yok oluş kaçınılmaz olsa da küresel ısınma nedeniyle gerçekleşecek felaketleri önleyebilmek hâlâ elimizde…

2021’DE KIYAMET Mİ KOPACAK?

Hristiyan bir din adamı, 2021 yılında kıyamet sürecine gireceğimizi ve 2028 yılında Hz. İsa’nın Dünya’ya geri geleceğini iddia etti. Bir süredir nadasa bırakılan kıyamet tahminleri ise böylece tekrar canlandı.

2016 yılında bu dünyadan göçüp giden Hristiyan din adamı Dr. F. Kenton Beshore’nin kıyamet öngörüleri ortaya çıktı. Beshore’e göre Dünya 2021 yılında kıyamet sürecine girecek ve Hz. İsa 2028’de geri dönecek.

Beshore, İncil’e dayandırdığı kıyamet iddiasında, aynı yüzyıl içinde iki dünya savaşının yaşanması ve İsrail’in kurulması gibi detayları, kıyamet alameti olarak değerlendirdi.

2016 yılında yaşamını yitiren din adamı, ‘When: When Will the Rapture Take Place?’ (Kıyamet ne zaman kopacak?) adlı kitabında, İsrail’in kurulmasını İncir Ağacı’na benzetiyor ve Matta İncili 24. ayet 8. suresini ‘Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır’ hatırlatıyor.

Kıyametin yedi alametinin halihazırda gerçekleştiğini söyleyen Beshore, önümüzde gerçekleşmesi gereken 15 alametin daha olduğunu vurguluyor.

Dünyanın sonu ne zaman gelecek? Dünyanın sonunun geleceği tarih

Yeni bir dünya savaşı mı başlayacak?

Beshore’un iddialar arasında merkezinde İsrail olan ve Rusya ve İran gibi büyük ulusların da dahil olduğu bir savaş da bulunuyor.

Beshore’a göre İsrail’e karşı savaş açacak uluslar tanrı tarafından püskürtülecek ve ateşe boğulacak.

Kıyamet algısı aslında nedir?

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Newton’un kıyamet tahminini daha geriye çeken bu tahmin, geçtiğimiz yüzyılda yaşanan büyük olaylara dayandırılmış olsa da, kıyamet sürecinin 2021’de başlayacağına ikna olmayan çok kişi var.

Bazılarına göre de iklim değişikliği, savaşlar, çevre kirliliği gibi faktörler zaten kıyametin koptuğunu gösteren detaylar.

Şimdiye kadar yapılan tahminlerden en az birinin tutma olasılığı yüksek görünüyor çünkü hemen hemen her yıla dair bir tahmin bulunuyor.

MÜSLÜMANLARA GÖRE KIYAMET NE ZAMAN OLACAK?

Kıyamet Günü gelinceye kadar var olacakları bildirilen bilinçli Müslümanlara ilişkin bir hadisin, Peygamberimiz’in dilinden aynen çıkıp çıkmadığı belirsiz kelimelerinin batıl yöntemler olan Ebced ve Cifir hesabına vurularak kıyametin kopacağı zamanla ilgili 2120 ve benzeri tarihler çıkarılması ve buna inanılması, kâfirliğe götürebilecek şekilde Hak’dan sapmadır. Acı olan bu tür sapmaların kendilerini İslâm’la ilişkilendiren kişilerde ve cemaatlerde görülmesidir.
İslâm Dîni’nin başlıca îman esasları, yaratıcı, yaşatıcı ve yasa koyucu olarak Allah’a inanmaktır. Allah’ın insanlar arasından seçtiği ve kendileri aracılığıyla emirlerini ve yasaklarını bildirdiği Peygamberlerini tasdik etmektir/doğrulamaktır. Bir de Âhiret Günü’ne îman etmektir. (Nisa 4/136)

Daha açık bir anlatımla Kıyamet’e, yeniden diriltilecek bedenlerimizin rûhlarımızla birleştirileceğine, İlahî Yargı’ya, Cennet ve Cehennem’e îman etmektir.Aşağıda Kur’ân’a göre oluş şekli açıklanacak Kıyamet, gerçeğine îman, bir inanç esası olduğu için onun inkârı kâfirliktir. Cehennem’e düşürecek pek azim bir günahtır.

Kıyamet Kur’ân-ı Kerîm’e göre nasıl gerçekleşecek?

Kıyamet’in ne olduğunu, nasıl vaki olacağını ve ne şekilde sonuçlanacağını bildirecek bilgileri, ancak onu gerçekleştirecek olan Yaradan verebileceği için O’nun Kitabı Kur’ân biricik başvuru kaynağımızdır. Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerine göre Kıyamet’le ilgili sözünü ettiğimiz bilgileri şöylece özetleyebiliriz. Kur’ân’a göre Kıyamet, “Göklerde ve yerde gerçekleşecek; Sarsıntısı pek büyük olacak; Kulakları sağır edercesine korkunç bir gürültü ile gelecek; Felaketi bütün varlıkları kaplayıp kuşatacak, çok büyük bir beladır.”* (Hakka 1-3, Abese 33, Kariâ 1,Ğâşiye 1, Naziât 34)

O’nun vukuu da şöyle olacaktır: “Gök yarıldığı zaman; güneş dürüldüğü (ve ışığı söndürüldüğü) zaman, yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman, yer yüzü şiddetle sarsıldığı ve içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarıya attığı zaman, dağlar yürütüldüğü (toz duman olduğu), zaman, denizler fışkırtıldığı zaman, böylece yerin başka yere, göklerin de başka göklere çevrileceği zaman…” (Sırasıyla bak. İnfitar 1, Tekvir 1, İnfitar 2, Zilzal 1-2, Tekvir 3, İnfitar 3-4, İbrahim 48, )

İşte o zaman Kıyamet gerçekleşecek ve korkusu herkesi bürüyecektir.

Yaşanacak dehşeti Rabbimiz şöylece açıklar:

“Ey İnsanlar! Rabbinizin emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun. Şüphesiz Kıyamet sarsıntısı çok büyük bir olaydır.
Kıyamet’i göreceğiniz gün (korkusundan ötürü) her emzikli kadın çocuğunu bırakır, her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları (içine düştükleri dehşetten ötürü) sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah’ın azabı pek şiddetlidir.” (Hac 1-2)

“O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilmek için kabirlerinden bölük bölük çıkacak ve her bir insan ‘kaçış nereye’ diyecek. Hayır hiçbir sığınak yok. O gün herkesin varıp duracağı yer ancak Rabbin huzurudur. Artık kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun sevabını görüp mükâfatını alır.
Kim de zerre miktar şer yapmışsa onun cezasını görür.” (Zilzal 7, 9; Kıyame 5-12)

KIYAMET ZAMANINI BİLMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Kıyamet’in ne zaman kopacağı ona inananlar ve inanmayanlar tarafından Peygamberimize sorulmuş fakat cevabı Kıyametin bilgisini kendi zatına ayıran Rabbimiz vermiştir. Kur’ânın değişik sûrelerinde verilen cevabın özünü oluşturan A’râf Sûresi’nin 187. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Sana Kıyamet saâtini, onun ne zaman gerçekleşeceğini soruyorlar. De ki:

O’nun bilgisi ancak Rabbimin yanındadır. Onu zamanını açıklayabilecek olan yalnız O’dur.

Oluşturacağı yıkım ve değişimle Kıyamet göklere de yere de pek ağır gelecektir. Üstelik O size ansızın geliverecektir. (Ey Peygamberim!) Sanki sen, O’nun vaktini biliyormuşsun gibi sana soruyorlar.

De ki: Onun bilgisi Allah katındadır.
Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” Bu ve benzeri âyetlerden anlaşılacağı üzere Kıyamet’in ne zaman kopacağını yalnızca Rabbimiz bilir.
O’nun evrensel elçisi kıldığı Peygamberimiz Hz.Muhammed dahil Peygamberler de onu bilmezler. Çünkü onlara da bildirilmediğini, yukarıda anlamı sunulan ayetin “Sanki sen, O’nu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar.” bölümünden anladığımız gibi ilgili diğer âyetlerden de öğreniyoruz. Naziât sûresinde şöyle buyrulur:
“Sana Kıyamet saatini, onun ne zaman gerçekleşeceğini soruyorlar. Sen onu nereden bileceksin. Onun kesin-nihai vaktini Rabbin bilmektedir. Sen ancak ondan korkanlar için bir uyarıcısın.” (Naziat 79/42-45)

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.