adplus-dvertising

Danıştay’dan milyonları ilgilendiren karar

Danıştay 3. Dairesi, yetim maaşı hesabına vergi borçları sebebiyle haciz konulamayacağına hükmetti.
Takip et
Danıştay’dan milyonları ilgilendiren karar
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Babasının ölümünden sonra yetim maaşı alan genç, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Haczin hukuksuz olduğunu iddia eden genç, İdare Mahkemesi’ne başvuru etti. Mahkeme; davacının muhtelif vergi borçları sebebiyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen tutarın iadesini kanuna uygun buldu. Vergi Dairesi karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Vergi Dairesi Başkanlığı bu kararı da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi. 2022 senesinde emsal özellikte bir karara imza atan Danıştay, yetim maaşının vergi borcundan ötürü kesilemeyeceğine hükmetti.

Kararda şu şekilde dendi: “Davacının bir kısım vergi borçlarının tahsili maksadıyla 5434 sayılı Yasa hükümlerine tabi olarak çalışmakta olan babasının vefat etmesi sebebiyle 01/07/1993 tarihinden itibaren almış olduğu ölüm aylığının 1/3’ünün 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Yasanın 71. maddesi uyarınca haczedildiği anlaşılmıştır. 5434 sayılı Yasa çerçevesinde ölüm aylığı alanların ödemelerine devam edileceği belirtildikten sonra işlemlerin nasıl yapılacağının sayma usulü ile tespit edilmiş olduğu ve bu sayılan hükümler içerisinde hacizle alakalı herhangi bir düzenleme yer almadığı ortadadır.

5510 sayılı Yasa çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu yönde bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede iddia edilen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek özellikte görülmemiştir. Temyize konu Vergi Dava Dairesi kararının onanmasına hükmedilmiştir.”

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.