Cumhurbaşkanlığına personel alımı yapacak! Şartlar belli oldu…

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak.
Takip et
Cumhurbaşkanlığına personel alımı yapacak! Şartlar belli oldu…
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, toplam 45 kadro için bölüm ve kontenjanlar; iktisat (10), işletme (6), kamu yönetimi (5), uluslararası ilişkiler (5), hukuk (3), maliye (6), inşaat mühendisliği (4), bilgisayar mühendisliği (2) ve endüstri mühendisliği (4) olarak tespit edildi.

İŞTE ARANAN KRİTERLER

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı’na katılabilmeleri için adayların en az 4 senelik lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, maliye, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden yahut yurt içindeki yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması; İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki 5 sene içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az yetmiş 70 puan almış alması yahut dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk yahut üzeri puan almış olması gerekiyor.

Öte Yandan adayların 2020 yahut 2021’de yapılan KPSS’den mezun oldukları bölümlere göre söylenen puan türlerinden 70 ve üstü puan alması ve 35 yaşını doldurmamış olması isteniliyor.

MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?

Müracaatlar 1-15 Kasım tarihleri arasında “www.sbb.gov.tr” internet adresindeki bağlantı üstünden talep edilen bilgilerin elektronik ortamda girilmesi ile gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hak kazandığı belirlenen adayların listesi 22 Kasım’dan itibaren aynı internet adresinden ilan edilecek.

ÖNCE YAZILI SINAV YAPILACAK

Yazılı sınav 12 Aralık’ta Ankara’da yapılacak. Adayların sınava girecekleri adresler 03 Aralık’ta internet adresinden duyurulacak. Yazılı sınav test biçiminde yapılacak. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, genel iktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sorular adayların müracaat yaptıkları bölümlerin alan müfredatı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görev alanını içeren konulardan oluşacak.

70 ÜZERİ ALANLAR SÖZLÜ SINAVA TABİ TUTULACAK

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere tespit edilen kontenjanların 4 katı aday başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri “www.sbb.gov.tr” internet adresinden duyurulacak.

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve mensuplarının 100 tam puan üstünden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme kuvveti, liyakati, temsil yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna yeteneği ve inandırıcılığı, genel kabiliyet ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacak.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAVIN ORTALAMASI ALINACAK

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak tespit edilecek. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda söylenen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar esas adayın listesi ilan edilecek. Yapılan sınavlarda başarılı olmak koşuluyla, ilanda söylenen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla sınav komisyonu tarafından tespit edilen sayıda yedek adayların adlarını kapsayan bir liste de ilan edilecek.

Esas listedeki adaylardan başvuru etmeyenler yahut hukuki sebeplerle ataması yapılamayanlar olduğu takdirde, lüzumlu görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren 3 ay içinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre atama yapılabilecek.

YALAN BEYAN OLURSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Giriş sınavını kazananlardan müracaat belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.