Banka borcu artık borçlunun ödeme durumuna göre yapılandırılacak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), kredi yönetmeliğiyle alakalı yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bankalara olan borçlar, borçlunun ödeme vaziyetine bakılarak yapılandırılacak.
Takip et
Banka borcu artık borçlunun ödeme durumuna göre yapılandırılacak!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Ile Ilgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak. Borçluya ait yükümlülüklerin tekrardan yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular, tekrardan yapılandırma kapsamına alınabilecek.

TAHSİLİ MÜMKÜN OLMAYAN KREDİLER KAYITTAN DÜŞECEK

Haber Global’de yer verilen habere göre, “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler”, yani tahsilatı mümkün olmayan alacaklar hakkında de düzenlemede mühim değişiklikler yer aldı. “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü sebebiyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı yahut özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı kayıtlardan düşürülecek.

3 SENE İÇİNDE ELDEN ÇIKARILACAK

Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve öbür varlıkları, alakalı Türkiye Muhasebe Standartlarına göre muhasebeleştirecek. Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve öbür varlıkları edinim tarihinden itibaren üç sene içerisinde elden çıkaracak.

Kurul bu süreyi değiştirmeye yetkili olacak. Alacaktan dolayı edinilecek emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve öbür varlıklar için edinim tarihinden önce Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’de söylenen asıl ve usullere göre gerçeğe uygun değer tespiti yapılacak. Alacaktan dolayı edinilmiş emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve öbür varlıklar, kredi borcuna mahsuben hesaplanan tutar ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülmüş tutardan düşük olanı üstünden kayda alınacak.

DONUK ALACAK NEDİR?

2017 senesinde yapılan düzenlemeyle tüketici kredilerinin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına olanak tanındı. Donuk alacak, bankalar tarafından verilen kredinin geri ödemesinde 3 aylık meydana gelen gecikme vaziyetinin söz konusu olması, bu kredinin donuk olarak sınıflandırılmasına neden olur. Özetle, banka açısından ödenme olasılığı düşük olan alacaklar ya da ödenemeyecek olan alacaklar için ‘donuk’ tabiri kullanılır.

Ödemenin takip edildiği aşamalardan üçüncüsüne gelindiğinde kredi donuk olarak nitelendirilir. Bu aşamadan sonra bankanın söz konusu kredinin yüzde 20’si kadar olan tutarı ayırması lazım. Sonraki aşamada yüzde 50’sini, beşinci ve son aşamada ise yüzde 100’ünü ayırması gerekmekte. Böylece banka batma olan krediye karşı önlem almış olur.

Bir kredi donuk hale gelmiş ise bunun için faiz tahakkuku ve reeskontu asla yapılmaz. Daha önce yapılan tahakkuk ve reeskontlar nakit olarak tahsil edilememişse bunların tekrardan düzenlenmesi yapılır. Donuk alacaklar, bir takım koşulları sağlaması vaziyetinde Kredi ve Öbür Alacaklar Değerleme Fonu’na aktarılır.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.