adplus-dvertising

“Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası açılabilir”

Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, balkonda mangal yakan kişilerden rahatsızlık duyan kat maliklerinin manevi tazminat davası açılabileceğini belirterek, “Balkonda mangal yakarak itfaiyeyi meşgul etmek, idari yaptırıma sebep olabilir” şeklinde konuştu.
Takip et
“Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası açılabilir”
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Apartman sakinlerine rahatsızlık veren komşular için mahkemeden müdahale kararı alınabileceğini belirten Emir Akpınar, “Hukukumuzda mangal yakmanın yasak olarak düzenlendiği spesifik bir yasa hükmü olmamaktadır. Fakat Kat Mülkiyeti Yasası madde 18’e göre kat malikleri apartmanın bağımsız yahut ortak kullanım alanlarını kullanırken birbirlerini rahatsız edemezler. Bu minvalde apartmanda mangal yapmanın yasak olarak kararlaştırılabileceği gibi yasağa uyulmaması halinde ise cezai müeyyidelerle de karşı karşıya kalınabilir. Aynı yasanın 33.maddesince Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu yasaya ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde apartmanda mangal yapmak usulen yasaktır. Bu husus bazı apartmanların yönetim planlarında da açık biçimde ifade edilmektedir. Rahatsızlığa sebebiyet veren komşuya karşı mahkemeden müdahale kararı alınabilir. Duydukları rahatsızlık nedeniyle dava açan komşuların manevi tazminat hakkı bulunmaktadır. İzmir Konak Bahçelievler semtinde komşuların mangal yakılmasından ötürü rahatsızlık duyulması nedeniyle açılan emsal bir davada hakim 500 TL tazminata hükmetmiştir. Hükmedilen tazminatın ödenmemesi halinde Kat Mülkiyeti Yasası 33. maddesi gereğince belirlenen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, 250 TL’den 2 bin TL’ye kadar idarî para cezası verilebilir” şeklinde konuştu.

“Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası açılabilir”
“Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası açılabilir”

Akpınar, mangal yakarak rahatsızlık verilmede ısrarcı olunursa dairenin satışının istenebileceğini belirterek, “Fakat yasanın saklı hükmü 25. Maddede yer almaktadır. Bu hükümde çekilmezlik hali aranmakta olup olayımıza ilişkin çekilmezlik hali Kat Mülkiyeti Yasasının 33. maddesi gereğince hakim tarafından verilen karara ilişkin yazılı borç ve yükümlülükleri devam ettirmek olacaktır. Yaz aylarında mangal aşkı ile beyaz atlet giyip balkonda keyif yapan vatandaşımız karara karşın tutumuna devam ederse, çekilmezlik hali devamlılık kazanacak bu halde dairenin kiracısı değil sahibi olsa dahi kat maliklerinin sayı ve arsa payı oranına göre çoğunluk kararına göre dairenin satışı istenebilecek akabinde daire kat malikleri tarafından arsa payı oranında satın alınacaktır. Böylece sorunlu komşu apartmanda çıkartılabilecektir. Bina sakinlerine rağmen lüzumlu saygıyı göstermeyen ve huzursuzluğa sebebiyet veren kiracıya ilişkin ise öncelikle ev sahibi tarafından çekilecek olan tahliye ihtarnamesi ile hukuki süreç başlatılabilir. Komşusunun mangal yakmasından rahatsız olanların mangal yakan komşuyu apartman ya da site yönetimine şikayet yolu ile bildirmesi gerekmektedir. Yönetim, söz konusu kimseyi uyarmalıdır. Vaziyet devam ediyorsa ya da uzlaşma sağlanamamış ise ana gayrimenkulün bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine vaziyet bildirilerek hakimden müdahale etmesi istenebilir” ifadelerini kullandı.

“Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası açılabilir”

Mangal yakan kişilerin kaygı yaratarak itfaiyeyi meşgul etmesinin de idari yaptırım cezasına sebep olabileceğini belirten Emir Akpınar, sözlerine şöyle devam etti:

“Hukukun genel ilkeleri bağlamında değerlendirildiğinde de komşuluk hukukunda da kişilerin eylemlerinin dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun olması gerekmektedir. Kat maliklerinin yönetim planı hükümlerinde cezai yaptırım öngörülmese dahi genel hükümlere göre tazminat sorumluluğu doğabilecektir. Suça vücut veren tipik eylemler muhtelif yasalarda ihlal ettiği hukuki fayda nedeniyle farklı biçimlerde düzenlenmiştir. Komşuluk hukukunun yanında balkonda mangal yakmanın neticeleri Türk Ceza Yasası’na göre de suç teşkil edebilecektir. Zira balkon gibi, site gibi alanlarda ateş yakmanın olumsuz sonuçları kitleleri etkileyebilir. Kamu düzenine ilişkin tehlike arz etmesi nedeniyle TCK madde 170/2’ye göre genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürme suçunu yaratabilir. Mangal yakmak gibi bir eylemin neticeleri itibariyle Topluma Karşı İşlenebilen bir suç olarak nitelendirilmesi mümkündür. Kişinin mangal yaparak etrafta yangın kaygısı yaratması nedeniyle itfaiyenin lüzumsuz yere meşgul edilmesi vaziyetinde idari yaptırım uygulanabilirliği de gündeme gelecektir.”

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.