adplus-dvertising

ATP halka arz kodu nedir? ATP halka arz hakkında bilinmesi gerekenler

ATP halka arz ne zaman? yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ATP (Ata Teknoloji Platformları) yüzde 20 hissenin halka arz talep toplamaları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. ATP Bilgisayar halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı yapılacak? ATP'nin halka arz kodu nedir?
Takip et
ATP halka arz kodu nedir? ATP halka arz hakkında bilinmesi gerekenler
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Ata Grubu Ticari Bilgisayar Ağı halka arz SPK tarafından onaylandı. Ata Grubu Ticari 7.5 milyon lira nominal payın hisse başına 24 TL sabit fiyatla halka arz talep toplaması işlemi 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. İşte, ayrıntılar…

ATP HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ata Grubu iştiraklerinden ATP Ticari Bilgisayar Ağı’nın yüzde 20 hissesinin sabit fiyatla halka arzında talep toplamaları 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde alınacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sermaye artırımı yoluya halka arz edilecek 7.5 milyon lira nominal payın hisse başına 24 TL sabit fiyatla halka arzını onaylamıştı. ATP tarafından yapılan açıklamada, talep toplama işleminin 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, finansal borcu bulunmayan ATP’nin halka arzı yüzde 32.4’lük indirim ile gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 180 milyon lira olarak gerçekleşecek.

Halka arz sonrasında halka açıklık oranı yüzde 20 olacak ATP’nin payları 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka arza Ata Yatırım eş liderlik edecek.

Yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP aynı zamanda orta ve büyük ölçekli şirketlere kapsamlı yazılım ve hizmet sunuyor. Cirosunun yüzde 49’unu yurt dışındaki satış ve faaliyetlerden elde eden ATP geçen yıl 211.6 milyon TL toplam ciro elde etti. Buna göre halka arz büyüklüğü 180 milyon lira olarak gerçekleşecek.

ATP BİLGİSAYAR HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI YAPILACAK?

Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL’den talep toplanacak halka arzsonrasında ATP’nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Halka arz edecek olan ATP Bilgisayar, sabit fiyat toplama yöntemini kullanacak.

ATP Bilgisayar halka arz eşit olarak yapılacak.

ATP HALKA ARZ KODU

Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL’den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP’nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak. Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş halka arzın borsa kodun “ATP“ olacağı ifade ediliyor.

HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

ATP halka arz kodu nedir? ATP halka arz hakkında bilinmesi gerekenler

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.‘nin (“ATP” veya “Şirket”) birincil halka arzının talep toplaması 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde (2 gün) yapılacaktır.

ATP’nin 7.500.000 –TL nominal değerli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %20,00 olacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Halka arzda sabit fiyat ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyatı 24,00 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilecek 7.500.000-TL nominal değerli payların:

%70,0’lık kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a (5.250.000-TL nominal)
%20,0’lık kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a (1.500.000-TL nominal)
%10,0’lık kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a (750.000-TL nominal) tahsis edilmiştir.
Talep Toplamaya İlişkin Bilgiler
Paylar “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” yöntemi ile satılacaktır.

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dır.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına, Konsorsiyum Liderleri’nin önerileri de dikkate alınarak İhraççı tarafından karar verilecektir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına, Konsorsiyum Liderleri’nin önerileri de dikkate alınarak İhraççı tarafından karar verilecektir. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek; ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar; pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında İhraççı’nın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Konsorsiyum Liderleri, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek İhraççı’ya verecektir. İhraççı, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen günü takip eden iş günü içerisinde onaylayacak ve onayladığını Konsorsiyum Liderleri’ne bildirecektir.

ATP HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP’nin yüzde 20’si halka arz edilecek. Halka arz sürecindeki ATP için talep toplama dönemi Perşembe günü başlıyor.

ATP İş Yatırım liderliğinde halka arz ediliyor. Taleplerinizi İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla iletebilirsiniz.

ATP BORSA İSTANBUL’DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

ATP İZAHNAME

ATP izahname tam metni için tıklayınız.

ATP halka arz kodu nedir? ATP halka arz hakkında bilinmesi gerekenler

ATP HAKKINDA

Yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP Türkiye’den dünya markaları çıkardı. ATP’nin Tradesoft markasıyla sunduğu çözümler sermaye piyasalarında aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri işlemlerinin yüksek standartlarda, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Tradesoft platformları Borsa İstanbul işlem hacminde kendi alt yapısını kullanan 3 finans kurumu haricinde kalan ve rekabete açık olan pazarda %44 pazar payına sahiptir. Tradesoft çözümleri halen Türkiye’de 16 aracı kurum, 11 portföy yo¨netim s¸irketi, 3 banka, 2 yatırım ortaklıgˆı ve 2 emeklilik s¸irketi tarafından kullanılıyor.

ATP hızlı restoran zincirleri sektörüne ise Zenia Hero markasıyla çözümler sunuyor. 2020 başında piyasaya sunulan c¸o¨zu¨mler, 2020 sonu itibari ile 2.601 restoranda kullanılıyor. Zenia Hero yazılımları kullanan 4 ku¨resel markanın, Burger King, Popeyes, Arby’s ve Sbarro, dünyada bulunan yaklas¸ık 27.000 restoranı da ATP için bir pazar oluşturuyor. Usta Dönerci ve Usta Pideci gibi yerli zincirlerde de Zenia Hero çözümleri kullanılıyor.

ATP, 2020 yılında C¸in’deki teknolojilere ve c¸evredeki Asya Pasifik u¨lkelerindeki fırsatlara eris¸imi sağlayacak bir platform olus¸turmak üzere Şangay merkezli TS China şirketinin %51 hissesini satın aldı. ATP ayrıca Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) s¸irketlerinin de sahibi.

ATP aynı zamanda orta ve büyük ölçekli şirketlere yaşamsal işlemler gerçekleştiren kapsamlı yazılımlar ve hizmetler sunarak kurumların dijital dönüşümlerini destekliyor. Şirket bu alandaki çözümlerini ATP Digital markası altında sunuyor.

Şirket ArGe alanında da yatırımlar gerçekleştiriyor. Ar-Ge aktiviteleri üzerinde görev yapan 118 uzman çalışanı bulunuyor. Son üç yılda toplam 71 ArGe projesine 24,8 Milyon TL yatırım yapan ATP, 2016-2020 döneminde 8 TUBİTAK ve 16 Teknokent projesini de başarı ile tamamlanmıştır.

2020 yılında ATP’nin cirosu bir önceki yıla go¨re %21 oranında artarak 211,6 Milyon TL olurken, kârlılığı %47 oranında arttı. Şirket cirosunun %49’u yurtdışındaki satış ve faaliyetlerden elde edilirken, toplam gelirlerde %73 paya sahip olan ve konuk ağırlama sektöründe faaliyet göstere Zenia’nın cirosunun %91’i yabancı para birimleri üzerinden gerçekleşti.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.