Asgari ücret desteği için şartlar belli oldu!

İşverene sağlanan işçi başına aylık 75 TL. tutarındaki asgari ücret desteğinden faydalanabilmek için, işçi sayısının geçen senenin en az işçi çalıştırılan ayından daha az olmaması lazım. Ancak, Kovid-19 pandemisi sebebiyle bu sene kısa çalışma yaptırılması, ücretsiz izne çıkartılması sebebiyle işçilerin fiilen çalıştırılamaması, destek alınmasını engellemeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),bu sene işçi başına 75 lira olarak uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin detayları içeren genelgeyi yayımladı. Genelgede bu sene önceki senelerden farklı olarak pandemi düzenlemesi yapıldı.

Asgari ücret desteğinden, geçen sene uzun vadeli sigorta primi yatırılmış işçi çalıştıran işverenler faydalanacak. Destek verilecek işçi sayısı, işverenin bir önceki sene çalıştırdığı brüt ücreti günlük 128 TL’nin altındaki işçi sayısını aşamayacak. Sendikalı iş yerlerinde günlük 256 TL, yeraltı madenlerinde ise günlük 341 TL’nin altında ücret alan işçi sayıları asıl alınacak.

Destekten yararlanılabilmesi için işverenlerin 2020 senesine ait aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi için vermeleri gerekiyor. Belgelerin ve beyannamelerin yasal süresi içinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacak.

Yasal süresi dışında verilen ve prim gün sayısını artıracak mahiyetteki ek prim ödeme gün sayıları, destekten faydalanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

PRİM BORCU OLANLAR DA DESTEK ALABİLECEK

2020 senesi öncesinde tescil edilmiş işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na geçmiş yahut cari dönem prim borcu olsa dahi işverenler asgari ücret desteği alabilecek. Örneğin, 2020 ocak ayına ait prim ödemesini nisan ayına kadar yapmamış olan işveren, gerek ocak ayı için, gerekse sonraki aylar için asgari ücret desteği almaya devam edecek.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANA DESTEK YOK

2020 senesinde sigorta primine asıl kazancı eksik bildirdiği yahut hiç bildirmediği müfettişlerce yahut mahkeme kararları ile belirlenen işverenler, 2020’de asgari ücret desteği alamayacaklar. Kaçak işçi çalıştırdığı yahut işçinin primini eksik bildirdiği destek aldıktan sonra belirlenirse, ödenmiş olan asgari ücret desteği gecikme zammı ve gecikme cezasıyla geri alınacak.

PANDEMİ NEDENİYLE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMASI ENGEL TEŞKİL ETMEYECEK

Asgari ücret desteğinden faydalanabilmek için bu seneki işçi sayısının, geçen sene ocak-kasım ayları arasında bildirilen en düşük işçi sayısından az olmaması gerekiyor. Örneğin, geçen sene nisan ayında 9, öbür aylarda 10 işçisi olan işveren bu sene 8 işçi çalıştırdığı ay destekten faydalanamayacak, 9 ve daha çok işçi bildirdiği aylarda ise desten faydalanabilecek.

Ancak, bu konuda Kovid-19 salgını dolayısıyla istisna getirildi. Buna göre, destekten faydalanılacak ayda “18-Kısa çalışma ödeneği”, “21- Öbür ücretsiz izin”, “27 – Kısa çalışma ödeneği ve öbür sebepler” , “28 – Pandemi ücretsiz izin”, “29 – Pandemi ücretsiz izin ve öbür” koduyla sigorta bildirimi yapılmış olması, destekten yararlanmaya engel teşkil etmeyecek.

YENİ KURULAN İŞ YERLERİ BÜTÜN İŞÇİLER İÇİN DESTEK ALACAK

2020 senesinde faaliyete başlayan işyerleri, sigortalı olarak çalıştırdıkları işçilerinin hepsi için asgari ücret desteği alacak. İşçilerin günlük brüt kazançlarının 128 TL’nin altında kalıp kalmadığı dikkate alınmayacak.

2020’den önce tescil edilmiş işyerlerinde prim borcu bulunması destekten yararlanmaya engel teşkil etmezken, bu sene tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteği alabilmesi için hem aylık bildirim ve beyannamelerini yasal süresi içinde yapmaları, hem de cari primlerini zamanında ödemeleri gerekiyor. Cari primini süresi içinde ödemeyen yeni kurulan işyerlerinde asgari ücret desteği verilmeyecek. Amme Alacakları Yasası kapsamında borçlarını taksitlendirip vadesi içinde öderlerse faydalanabilecekler.

EV HİZMETLERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR DA DESTEK ALACAK

Ev hizmetlerinde ayda on günden fazla işçi çalıştıranlar ile konut kapıcısı çalıştıranlar da asgari ücret desteğinden faydalanabilecek. 2019 senesinde bu kapsamda çalıştırılan işçilerin günlük ücretlerinin 128 TL’nin (aylık 3.840 TL) altında olması gerekiyor.

İlk kez bu sene ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlarda ise ücret tutarına bakılmayacak fakat primlerini süresi içinde ödemeleri gerekecek.

Haber Etiketleri

Elon Musk'tan yüzen araba

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı