adplus-dvertising

Adalet Bakanı Bozdağ: ‘Haksız tahrik konusu tartışmaya açılmalı’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son günlerde münakaşalara neden olan ‘haksız tahrik’ konusunun tekrardan tartışılması gerektiğini söyleyerek, “Tasarlayarak ya da canavarca hisle yahut eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı. Ya da uygulanmamalı mı” şeklinde konuştu.
Takip et
Adalet Bakanı Bozdağ: ‘Haksız tahrik konusu tartışmaya açılmalı’
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Kuvvetlendirilmesi Ortak Projesi Ulusal İçtihat Forumu’nda konuşan Bakan Bozdağ, son günlerde münakaşalara neden olan ‘haksız tahrik’ konusuna değindi.

Haksız tahrik konusunun tartışılmaya açılmasında yarar gördüğünü belirten Adalet Bakanı Bozdağ, şunları anlattı:

“Son olarak bir münakaşaya daha değinmek isterim. Son günlerde her evde, her iş yerinde, sokakta, televizyonda tartışılan bir başka hukuk müessesemiz var. Haksız tahrik müessesesi gerçekten büyük boyutlarıyla tartışılmaktadır. Daha önce de gene kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda da haksız tahrikle alakalı, takdiri indirim sebepleri tartışılmış, şuanda de öbür 29. maddedeki indirim sebepleri geniş bir boyutta tartışılmaktadır. Bu münakaşaları elbette yararlı görüyoruz.

Doğru sonuçların ortaya çıkması hem Türkiye Büyük Millet Meclis’imize hem de içtihat yaratan Yüksek Yargıtay’ımıza ve karar verici mahkemelerimize yol göstermesi bakımından elbette yararlı görüyoruz. Ama yüksek heyetinizin huzurunda ifade etmek isterim ki, haksız tahrikin uygulaması konusunda meydana gelen münakaşalar, son Pınar Gültekin mahkemesinin kararıyla değil başkaca kararlarla da Türkiye’nin gündeminde çok yoğun yer aldı. Çünkü neticede haksız tahrik müessesesi, yüzyıllardır olan ve tüm hukuk sistemlerinde varlığını koruyan bir müessesedir.

Bu müesseseye hayatiyet kazandıracak, adalet duygusunu kuvvetlendirecek, uygulamalara vesile kılacak, adaletsizliği engelleyecek uygulamalara fren olacak bir içtihat ve bir değerlendirme elbette Yüksek Mahkemenin ve yargının da son derece üstünde durması gereken bir konu olduğuna yürekten inandığımı burada ifade etmek isterim. Bunun sınırı, hududu nedir? Belli. Pek çok içtihat da var. Ama belli ki bu içtihatları bir defa daha gözden geçirmekte ve bu konularda daha geniş değerlendirmelere Türkiye’mizin, Yüksek Yargıtay’ımızın rehberliğine bu konuda ciddi bir biçimde ihtiyacı var.”

“Tasarlayarak ya da canavarca hisle yahut eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı”

Bakan Bozdağ, şu şekilde devam etti:

“Pek çok konuda olduğu gibi ben Yüksek Yargıtay’ımızın bu manada da yol açıcı, ön açıcı kararlara imza atacağına yürekten inanıyorum. Olaylardan ve kararlardan bağımsız olarak bunları ifade ediyorum. Öyle değerlendirilmesini de herkesten ifade etmek istiyorum. Haksız tahrik konusunun Türkiye’de tartışılmaya açılmasında son derece yarar gördüğümü buradan ifade etmek istiyorum. Bir soru sorarak da bu münakaşayı Yüksek Yargıtay’ımızın huzurunda Türkiye kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Yalnızca soru. Bir kanaatimi ifade etmeden. Tasarlayarak ya da canavarca hisle yahut eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı? Ya da uygulanmamalı mı? Uygulanacaksa bunun öbür suç tipleriyle acaba tasarlayarak ya da canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun cezai yaptırımı uygulanırken tamamı eşit mi olacak? Aralarında bir skala, bir kademelendirme olacak mı, olmayacak mı? Bunları tartışmakta bunlarla alakalı değerlendirmeler yapmakta ben son derece yarar görüyorum.

Ceza hukukçularımızı da, hukukçularımızı da bu meselenin enine boyuna tartışılmasına davet ediyorum. Ve bu münakaşaların hem Türkiye Büyük Millet Meclis’imize hem de Yüksek Yargıtay’ımıza ve ilk derece mahkemelerimize büyük faydalar sağlayacağına yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. Haksız tahrik müessesesini doğru ve hakkı olan bir yere ve istikrarlı bir uygulamaya kavuşturmak, ne yaparsa yapsın Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi maddeyi düzenlerse düzenlesin eninde sonunda Yüksek Yargıtay’ımızın çok saygın mensuplarının vereceği ya da verdiği istikrarlı içtihatlarla mümkün olacaktır. Yolu siz açacak, istikameti siz gösterecek, rehberliği siz yapacak, ilk derecede ve istinafta görev yapan herkesi sizin verdiğiniz kararlar elbette aydınlatacak, aydınlatıcı olacaktır.”

“Biz kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kadından yana tarafız”

Adalet Bakanı Bozdağ, şu şekilde konuştu:

“Türkiye’de kadın hakları ve kadına karşı şiddet konusunda son derece mühim adımlar attık. Gerçekten hem Türk Ceza Yasası’muzda hem de öbür mevzuatlarımızda mühim değerlendirmeler, mühim değişiklikler yapıldı. 765 sayılı Türk Ceza Yasası’nun kadınlara karşı işlenen bazı suçları siz daha fazla iyi bileceksiniz. Kamuoyu bakımından ifade etmek istiyorum. Adabı umumiye ve nizam-ı aile aleyhinde cürümler başlığı altında 8. babda düzenlendiğini görüyoruz. Cinsel saldırı suçu dahil pek çok cinsel özellikli suçların kadına karşı değil de adab-ı umumiye ve nizam-ı aile aleyhine işlenen cürümler olarak nitelendirildiğini hep birlikte gördük. 5237 sayılı Türk Ceza Yasası tüm suçlar bakımından kadını birey kabul eden her suçun bu cinsel içerikli suçlar dahil adab-ı umumiye değil nizam-ı aile aleyhine cürüm değil bizzat doğrudan kadın aleyhine işlenen suç olarak kabul eden ciddi bir felsefe değişikliğini beraberinde getirdi.

Kasten adam öldürme suçunun üst soy ya da alt soydan birine karşı işlenmesi halinde bildiğiniz gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriliyordu. Yapılan son düzenlemelerle 5237’nin ilk hali ve devam eden senelerde yapılan değişikliklerle eş ve boşanmış eş, kardeşe karşı işlenmesi halinde de özellikli hal kabul edildi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yaptırımına bağlandı. Son yaptığımız düzenlemeyle de biliyorsunuz kadına karşı kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde failin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacağı çok açık ve net bir biçimde kanuna kondu. Bu, kadınlarımızı kasten öldürme suçuna karşı korumak için cezaların engelleyici fonksiyonunun ceza yasamıza ve uygulamamıza yerleşmesi son derece mühim olduğunu buradan ifade etmek isterim.

Adalet Bakanı Bozdağ: ‘Haksız tahrik konusu tartışmaya açılmalı’

Öte yandan kasten yaralama suçunun da gene aynı biçimde üst soya alt soya karşı işlenmesi özellikli halde bunun içerisine eşe karşı, boşanmış eşe karşı işlenmesi sebebini gene özellikli haller arasına koyduk ve aile içi şiddeti resen takip edilen suçlar arasına aldık. Takibi, şikayete bağlı olan suçların dışarısına çıkardık. Biz kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kadından yana tarafız. Bu noktada netiz ve her zaman ifade ettik. Sonuna kadar da bu taraflılığımızı ifade edeceğiz. Onun için de Anayasa’mızın 10. maddesine, kadınla alakalı konuları pozitif ayrımcılık olarak düzenledik ve kadınlar lehine yapılan düzenlemelerin Anayasa’mızın eşitlik ilkesine aykırı değerlendirilemeyeceğini net bir biçimde ifade ettik. Bundan sonra da Türkiye’mizde kadınlar lehine düzenlemeleri yapmaya, adımları atmaya, eşitliği temin etmek için gerekirse pozitif ayrımcılığı yapmaya tereddütsüz devam edeceğimizi buradan bir defa daha ifade etmek isterim.”

“Eleştiriler yol protestocu olduğu takdirde yapıcı olur”

Bakan Bozdağ, yargının kararlarının eleştirilebileceğini, fakat ilk derece mahkemesinin kararının nihai bir karar olmadığını söyledi. Bozdağ, “Yargının kararları elbette eleştirilebilir. Bunda hiçbir şey yok. Eleştiriler yol protestocu olur, yapıcı olduğu takdirde. Ama şunu unutmamak lazımdır ki, ilk derece mahkemesi bir karar verdiğinde bu nihai bir karar değildir. Neticede isimi üzerinde ilk derece mahkemesi kararıdır. Bunun üstünde istinaf yolu vardır. Onun üstünde temiz yolu vardır, temyiz mahkemesinin verdiği karar nihai karardır. Kesin karardır. Ortaya çıkan kararla bir dava bitmiş, sonuçlanmış, kesinleşmiş olmaz. O sebeple de yargılama süreçlerinin sonuna kadar her konuda, her kararda takip edilmesinde Yüksek Mahkememizin nihai kararıyla nokta konuluncaya kadar sürecin yürüdüğünün bilinmesinde yarar vardır.

Elbette hepimizi rahatsız eden kararlar olabilir. Ama bu kararlar eğer doğruysa istinaf ve Yargıtay teyit edecektir. Yok eksiği varsa istinaf ve Yargıtay düzeltecektir. Yok yanlışsa istinaf ve Yargıtay o yanlışa Anayasa ve kanunlar çerçevesinde müdahale edecek ve o kararların doğru zemine oturtulmasına elbette katkı sağlayacaktır. O yüzden de bu konuda süreçlerin sağlıklı takip edilmesi, münakaşaların ve eleştirilerin hukukun somutluklarının gözetilerek hukuk içinde ve hukuka uygun şekilde yapılmasında son derece yarar olduğunu buradan ifade etmek isterim. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ: ‘Haksız tahrik konusu tartışmaya açılmalı’

“Son tartışılan konuda benim de pek çok kimsenin de vicdanı sızladı”

Bakan Bozdağ, konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:

“Son tartışılan konuda elbette insan olarak benim de eminim ki pek çok kimsenin de vicdanı sızlamıştır. Ama hukuk, hukuk uygulamaları, vicdanların Anayasa, yasa, hukuk ve dosya ile bağlı olduğunu da Anayasa’mızın 138. maddesi amirdir. Bizim vicdanlarımız, elbette Anayasa’mıza, kanunlarımıza, hukukumuza ve dosyaya bağlı olarak hareket etmek ve bu çerçevede vicdani kanaatlerimizle hareket etmek her hukuk görevi yapanın ayrılmaz bir vazifesi olduğunu buradan bir defa daha ifade etmek isterim.”

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.