22 Mart Dünya Su Günü nedir?

22 Mart 2021, 10:47 tarihinde eklendi
Tüm sistemlerimizin en iyi şekilde çalışması için su, büyük bir önem arz ediyor 22 Mart Dünyada yaşamımızın olmazsa olmazımız suyun günü ilan edildi. Peki su günü ne demek, neden ilan edildi? Dünya Su Günü mesajları ve sözleri!
Takip et
22 Mart Dünya Su Günü nedir?
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 22 Mart 1993’te aldığı karar çerçevesinde her yıl dünya çapında kutlanıyor. Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen kutlamalar, her yıl farklı bir tema ile gerçekleştiriliyor. Peki, Dünya Su Günü nedir, ne zamandan beri kutlanıyor? Dünya Su Günü önemi ne? Farkındalığı artıracak en güzel Dünya Su Günü mesajları ve sözleri…

22 Mart Dünya Su Günü nedir?

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

22 Mart tarihi, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır.

Teklif ilk kez, 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCED) gündeme getirildi. 1993’ten itibaren katılım her yıl katlanarak arttı; halk, desteklerini göstermek amacıyla gün boyu muslukları açmamaya teşvik edildi. Dünya Su Günü Facebook’ta da çok rağbet gördü.

Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler bu günü, dünyadaki su kaynakları ile ilgili somut çalışmaları ödüllendirmek ve Birleşmiş Milletler tavsiyelerini uygulamaya ayırmışlardır. Her yıl Birleşmiş Milletlerin su alanında çalışmalar yapan farklı bir kuruluşu Dünya Su Günü’nde yapılacak uluslararası etkinlikleri destekleyip koordine etmektedir. UN-Water, kurulduğu yıl olan 2003’ten bu yana Dünya Su Günü etkinliklerine öncülük edecek BM kuruluşunu, etkinlik konusunu ve verilecek mesajları belirleme sorumluluğunu üstlenmektedir.

Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin dışında, içilebilir su kaynakları ve su yaşamını destekleyen bazı sivil toplum kuruluşları da Dünya Su Günü’nü, çağımızın öncelikli su sorunlarına dikkat çekmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Örneğin, Dünya Su Konseyi 1997’den bu yana her üç yılda bir düzenlediği Dünya Su Forumu ile bir hafta boyunca binlerce katılımcıya ulaşmaktadır. Katılımcı kuruluşlar ve Sivil toplum örgütlerinin dikkat çektiği konular arasında, “temiz içme suyuna ulaşma şansı olmayan bir milyar insan” ve “aile içinde suya ulaşmada cinsiyetin yeri” gibi konular yer almaktadır.

Ayrıca Dünya Su Günü vesilesi ile 2003, 2006, 2009 ve 2012 yıllarında Birleşmiş Milletler Dünya Su Kaynaklarını Geliştirme Raporu yayınlanmıştır.

22 Mart Dünya Su Günü nedir?

İYİ BİR İÇME SUYUNUN 11 ÖZELLİĞİ

– Hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir.
– Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.
– Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır.
– Yeterli derecede yumuşak olmalıdır.
– Hidrojen sülfür, demir ve mangan gibi elementleri ihtiva etmemelidir.
– Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir; arsenik, kadmiyum, krom, selenyum, kurşun, cıva gibi. Bunun yanında baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, amonyum, klorür gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir.
– Nitrit, amonyak bulunmamalıdır. Bunlar, suyun organik maddelerle kirlendiğini gösterir. Nitrat ise kirlenmenin aşırı düzeylere yükseldiğini gösterir. Bu maddelerin içme suyunda bulunmaları tehlikelidir. Hele çocuklar için daha tehlikelidir.
– Suda 200 miligramdan fazla klorür bulunması kirlenme işareti sayılabilir.
– Flour 1 litrede 1 miligramdan az, 2 miligramdan fazla olmamalıdır.
– Demir 1 litrede 1-2 miligram bulunmalıdır.
– Suya sertlik veren en önemli maddeler kalsiyum , magnezyum ve klorür bileşikleridir.

22 Mart Dünya Su Günü nedir?

DÜNYA SU GÜNÜ ÖNEMİ

Birleşmiş Milletler’e göre, yaklaşık 4 milyar insan yılda en az bir ay ciddi su kıtlığı yaşıyor ve yaklaşık 1,6 milyar insan (dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri) temiz, güvenli su kaynağına erişimde sorun yaşıyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne göre 2030’a kadar herkes için su çağrısında bulunurken, dünya yüzeyinde su kıtlığının arttığını ve 2050’ye kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacağını söylüyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde, 2030 yılına kadar bütün insanlar için su çağrısında bulunurken, dünya yüzeyinde su kıtlığının her geçen gün arttığını ve 30 yıl içinde dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kıtlığı çeken bölgelerde yaşayacağını söylüyor.

Dünyadaki toplam 1,4 milyar kilometreküp suyun yüzde 97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su, yüzde 2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak yer alıyor. Az olan tatlı su kaynaklarının da yüzde 90’ı kutuplarda ve yer altında bulunuyor.

Aşırı nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, plansız kentleşme ve kirlilik, zaten sınırlı olan su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek artırıyor. Etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynakları üzerinde ilave strese sebep oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde, DSİ Genel Müdürlüğünce su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda ilgili kurum, kuruluş ve tüm paydaşlarla vatandaşların da katkılarına ihtiyaç bulunuyor.

”Sudan daha yumuşak ve ince başka bir şey yoktur; fakat önüne çıkan her şeyi sürükleyecek ve parçalayabilecek kadar güçlüdür.” (Lao Tzu)

DÜNYA SU GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Su beraberinde ferahlık ve temizlik getirir.

Suyun olmadığı yerde barış yoktur.

Petrolünüze değil suyunuza sahip çıkın.

Susuz hayat çölde yaşamaya benzer.

Evini koruyacaksan suyunu koru.

Su stresten ve sıkıntılardan insanı uzaklaştırarak rahatlatır.”

Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.”

Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Suyu tasarruflu kullanmak ve su kaynaklarını korumak hepimizin görevi.

Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.

Sürdürülebilir bir gelecek için suyun değerini biliyoruz.

Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.

Su, dünyanın her noktasında yaşamı ifade eden bir değerdir. Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyoruz! 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun!

Yaşamın kaynağında ve her anında su var! Dünyamızın geleceği için ise suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız.

Küresel su sorununa karşı su kaynaklarımızın iyi yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en öncelikli görevimiz. Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım. Dünya Su Günü kutlu olsun!

Bugün 22 Mart, Dünya Su Günü Kutlu Olsun. Sular boşa akmasın geleceğimiz kurumasın. İleride küresel ısınmayla birlikte sorun yaşamak istemiyorsak kullandığımız suları tasarruf ederek kullanmalı su kaynaklarımızı kimyasal maddelerle kirletmemeliyiz.

Yaşamın devamı için gerekli en temel ihtiyacımız olan su kaynaklarımızı tasarruflu kullanalım, geleceğimizi koruyalım.

Dünyamızda her gün Tuz Gölü büyüklüğünde bir alan çölleşiyor. Akarsular göller ve su kaynaklarımız kirleniyor. Önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu su olacak. Su hayattır, hayatımıza sahip çıkalım. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun.

Dünyada 844 milyon insanın suya erişimi yok! İçme suyuna erişim zorlaşırken, kaçaklar ve eskiyen altyapı nedeniyle su kayıpları da yaşanmaktadır. İçme suyunun kaynaktan musluğa güvenli ve verimli tedarikini iyileştirmede önemli rol oynuyoruz.

Doğru tercihlerle suyu ve geleceği korumak sizin elinizde. Dünya Su Günü kutlu olsun. Kaynaklarımızı koruyalım, dünyamıza sahip çıkalım!

Geleceğimiz için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız… Su Hakkı, vazgeçilmez bir yaşam hakkıdır ve bütün canlıların suya erişim hakkının dokunulmaz insan haklarından sayılması gerekmektedir.

2.5 MİLYAR İNSAN YETERLİ SUYA ULAŞAMIYOR

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacak Türkiye’nin, kişi başına 1.120 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna geleceğine dikkati çeken Prof. Dr. Akgül sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada bugün 783 milyon insanın temiz suya erişimi bulunmamaktadır. Yeterli miktarda temizlik söz konusu olduğunda bu sayı 2.5 milyara ulaşmaktadır. Bu sayının gelecekte daha da artacağı gerçeği sır değildir. Bu bilgiler ışığında, suyun gelecekte şimdiki konumundan daha kıymetli bir noktaya erişeceği düşünülmektedir.”

SU TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

Prof. Dr. Aziz Akgül, günlük hayatta alınabilecek önlemler ile su israfının önemli ölçüde azaltılabileceğini söyledi. Akgül, söz konusu önlemleri şöyle sıraladı:

* Su israfını önlemek için 3-7-10 kuralını uygulayın. Musluğu açıp 3 saniye ellerinizi ıslatıp kapatın. Ellerinizi sabunladıktan sonra musluğu tekrar açıp 7 saniye durulayın. Musluğun 10 saniye açık kalmasıyla yüzde 50 su tasarrufu elde edebilirsiniz.

* Sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine su dolu kapta bir süre bekletin. Bu su ile çiçekleri sulayın.

* Kirlileri bulaşık makinesine koymadan önce dakikalarca sudan geçirmeyin. Bulaşıklarınızı elde yıkamayın. Bulaşık ve çamaşır makinesini tamamen dolduktan sonra çalıştırın.

* İdeal duş süresini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlayın.

* Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken musluğu boşa akıtmayın.

* Düşük akımlı veya sensörlü musluk başlığı kullanın.

* Bahçeniz için sulama aparatları tercih edin. Bu sayede daha az miktarda su kullanırsınız.

* Su kaçağı veya sızıntılara karşı tuvaletleri ve muslukları kontrol edin.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.