2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri

Ambitionscope 2025'te aranacak elemanları belirledi. Bundan 5 sene sonra en popüler meslekler bakın hangileri olacak...
Takip et
2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Günümüzde mevcut olmayan meslekler, gelecekte büyük alanlar kaplayabilir. Geleceğin popüler mesleklerini bilmek; daha doğru bir kariyer planlamanıza ve daha çok mesleki güven duymanıza yarayacaktır. Geçmişe baktığımızda, bazı mesleklerin kaybolduğunu ve yerlerine yeni mesleklerin ortaya çıktığını görürüz. Gelecekte var olacak meslekler sizler için araştırıldı.

Bu işi yapanlar çok aranacak

IT Avukatı- Bilişim Avukatı

2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri

Bilişim avukatı, internet ortamında işlenen suçlar ile bilişim sistemlerinin kullanıldığı özel hukuk (boşanma, tazminat vb.) uyuşmazlıklara bakan avukatları ifade etmek üzere kullanılır. Bilişim avukatları, internet avukatı, bilişim suçları avukatı vb. isimlerle de anılmaktadır. Ancak, mevzuatta bilişim avukatı veya internet avukatı gibi avukatlık uzmanlık alanları mevcut değildir. Bu tanımlamalar uygulamayla gelişmiş olmasına rağmen henüz uygulamada dahi yeknesak bir kavram bütünlüğü oluşturacak şekilde kullanılmamaktadır.

Bilişim, bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasıdır. Bu çerçevede bilişim kavramı, pos cihazları, bilgisayarlar, cep telefonu, tablet vb. benzeri araçlarla yapılan bilgi aktarımlarını ifade etmektedir. Facebook, twitter, instagram, youtube vb. sosyal medya hesapları ile e-mail ve telegram, whatsapp vb. uygulamalar bilişim sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlara veya özel hukuka ilişkin davalara bakan avukatlara da halk arasında internet avukatı veya bilişim avukatları denilmektedir.

Tedarik Zinciri İşçileri

2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri

Hammaddelerin mamullere veya hizmetlere dönüştürülerek son kullanıcılara ulaştırıldığı karmaşık lojistik sistemlerine Tedarik Zincirleri denir.

Tedarik zincirleri boyunca malzemelerin ve bilgilerin tedarikçiler ve müşterileri arasında karşılıklı akışına yönelik tüm yönetsel görevler, Tedarik Zinciri Yönetimi olarak tanımlanabilir.

Tedarik zinciri yönetim süreçleri ve operasyonel uygulamadaki “mükemmellik”, günümüz zorlu ekonomik ve rekabet koşullarında kurumların sürdürülebilir başarısı için kritik öneme sahiptir.

Tedarik zincirinde mükemmellik için temel amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

● Tedarik zinciri boyunca üretilen değerin artırılması

● Rekabetçiliği artıracak şekilde satın alma yapılması

● Üretim ve lojistik süreçlerinin düzenlenmesi

● Talep ile tedariği dengeleyecek şekilde koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması

● Tüm tedarik zinciri süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi

Kurumlar mevcut durumları, kabiliyetleri, rekabet koşulları ve pazar dinamikleri gibi sürekli değişen faktörler varlığında tedarik zincirlerini sürekli şekilde değerlendirmeli ve gerektiğinde yeniden yapılandırmalıdır.

Sanal Gerçeklik Tasarımcısı

2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri

Kullanıcılara gerçeklik hissi yaşatan oyunlar, vücut hareketleri ile eş zamanlı olarak hareket eden sanal karakterler oluşturan kişilere sanal gerçeklik uzmanı denir.

Sanal gerçeklik uzmanı mesleği, genel olarak bilgisayar sistemleri alanında eğitim almış kişiler tarafından tercih edilir. Altyapısı bilişim sektörü olan kişiler tarafından seçilen bu sektörde ayrıca bilgisayar programcıları, grafikerler, 3D animasyon uzmanları ve yazılımcılar çalışır. 3 boyutlu sistemlerin birebir aktarımı söz konusu olduğu durumlarda mimarlar ya da mühendisler de bu alanda görev alır. Sanal gerçeklik uzmanının görevleri şu şekilde sıralanabilir:

Sanal gerçeklik ortamınının üretiminde rol almak,
Gerekli yazılımsal ve donanımsal geliştirmeleri yapmak,
Görsel tasarımları yapmak ve bunları 3 boyutlu dünyaya uygulamak,
Gelişen VR teknolojisini yakından takip etmek ve kendini bu konuda sürekli geliştirmek,
Üretim sürecinde yazılım, donanım ve tasarım alanlarında çalışanların koordinasyonunu sağlamak.

Bilgisayar Sistemleri Analisti

2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri

Sistem analisti; bilgi teknolojilerini kullanarak, iş problemlerini çözümlemek için analiz yapan kişidir. Sistemler üzerinde küçük değişiklikler uygulayarak, sistemi kullanılabilir duruma getirmek için çalışır. Sistemi etkin şekilde kullanmak mümkün değil ise, sistemin yeniden planlanmasını sağlamak için analiz yapar.

Sistemlere şirketlerde, gereksinimler ve sorunlar sonucunda ihtiyaç duyulur. Şirketin kullandığı sistemleri analiz etmek ve sistemleri kullanılabilir hale getirmekle sorumlu olan sistem analistinin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

Şirket gereksinimlerini karşılayacak sistemi tasarlamak,
Sistem üzerinde yapılan düzenlemelerin sisteme olan etkilerini incelemek ve raporlamak,
Sistem üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilere karşı, alternatifler geliştirerek problemlere çözüm oluşturmak,
Sistem üzerinde bir sorunla karşılaşıldığında, sistematik olarak sorunları giderebilmek,
Problem çözme sırasında, sistemin bütünlüğünü bozmadan, detaylı bir şekilde analiz ve raporlamalarını hazırlamak,
Ayrıntılara önem vererek analiz sırasında hiçbir detayı atlamadan süreci kontrol altında tutmak,
Sahip olunan teknik bilgiyi eyleme dökmek.

 Veri Analisti

2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri

Veri analisti bir şirket bünyesinde bulunan tüm bilgileri bilgisayar ortamında toparlayıp analiz eden kişiye denir. Analist ayrıca bu analizleri raporlayarak anlamlı hale getirip paraya dönüşmesini sağlayan kişi veya kişilere denir Endüstri 4.0 ile bazı meslek türleri önemi yitirirken önemini yitirmiş meslekler yerine yeni meslek türleri doğmuştur. Bu yeni meslek türlerinden bir tanesi veri analisti. . Yani bilgisayar ortamında kayıtlı bulanan bilgileri(veri) analiz edip yorumlayan kişidir. Bu meslek türünü yapmak isteyen kişilerin sayılara ilgisinin yüksek olması gerekmektedir.

Blockchain Geliştiricisi

2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri

Blockchain, şifrelenmiş işlemlerin takibini sağlayan bir veri kayıt sistemi. İlk olarak 2008 yılında bitcoin ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilen sistem bugün farklı alanlarda sıkça kullanılıyor.

Blockchain teknolojisi sayesinde ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak isteyen şirketlerin, blockchain platformlarını geliştirmelerine yardımcı olacak uzmanlığa sahip blockchain geliştiricilerine ihtiyaçları var. Blockchain geliştirme uzmanlığı, bu alan özelinde şu an için en öne çıkan kariyer yollarından biri. Birçok programlama dilini bilmeyi ve etkin şekilde kullanmayı gerektiren bu meslek, yakın gelecekte en popüler iş alanlarından biri olmaya aday.

3D Baskı Teknisyeni

2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri

Günümüzdeki kullanım şekliyle 3D baskı, çeşitli türlerdeki malzemenin bir araya getirilmesiyle suretiyle üç boyutlu bir nesne oluşturmak için bilgisayar kontrolü altında bu malzemenin birleştirildiği veya katılaştığı süreçleri ifade eder (sıvı veya katı moleküllerin birbirine kaynaşması gibi).

3D baskı hem hızlı prototipleşme hem de fiziki madde imalatında kullanılır. 3D Baskı hizmeti ile ortaya çıkacak nesneler hemen hemen her şekle veya geometriye sahip olabilir.

Sivil veya Ticari Drone Pilotu

2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri

Drone ya da Türkçe adıyla insansız hava araçlarını kullanan kişilere drone pilotu denir. Drone pilotları genellikle drone’ların üzerine yerleştirilen kameralar ile çekim yapılmasını sağlar. Bunun dışında askeri amaçlı drone’ları kullanan subay ya da astsubaylar bulunur.

BT Güvenlik Analisti-Siber Güvenlik Analisti

2025’in meslekleri belli oldu! İşte geleceğin öne çıkan meslekleri

Siber güvenlik analistleri, siber tehditleri önlemek, tespit etmek ve yönetmek için çeşitli teknolojiler ve işlemler kullanarak bir kurumun korunmasına yardımcı olur. Bu bilgisayarların, verilerin, ağların ve programların korunmasını içerebilir.

Genel olarak, aşağıdaki alanlardan birinde çalışabilirsiniz:

Danışmanlık, müşterilerine danışmanlık hizmetleri sunmak
Çalıştığınız kuruluşun güvenliğini korumak için çalışmak.
İş ünvanları değişkendir ve bilgi güvenliği analisti, güvenlik analisti, bilgi güvenliği danışmanı, güvenlik operasyon merkezi analisti ve siber zeka analisti olabilir.

Dijital Kaldırma Uzmanı

Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

Dijital İçerik Uzmanı

Makine öğrenimi/öğretim

Akıllı Bina Teknisyeni

Yazılım Geliştiricileri

Enerji Teknisyenleri

Kalifiye İşçi

Sağlık Sektöründe Çalışanlar

Matematikçi

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.