18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

Türklerin hayatını değiştiren, Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir." dediği zaferdir. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında bilinmesi gerekenler..
Takip et
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Gelibolu’da büyük bir kahramanlıkla kazanılan zafer, sadece Türklerin değil bütün dünyanın hayatını değiştirdi. Çanakkale Savaşları, Türkiye tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yüzyılımızın en büyük, en kanlı savaşlarından biridir.

İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u da alarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın kontrolünü ele geçirmek istemesi üzerine ilk hedef Çanakkale Boğazı olmuştur. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Milli mücadele ruhunun ve türk askeri gücünün kanıtlandığı 18 Mart Çanakkale Zaferi birlik ve beraberliğin en güçlü tarihi dönüm noktasıdır. Ülkemizde şehitleri anma etkinleri ve şiirlerle anılacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemine haberimizde değindik.

BU YIL ÇANAKKALE ZAFERİNİN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

Türk askeri tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 106. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

18 MART’TA ÇANAKKALE’DE NELER OLDU?

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya’yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul’u zapt etmek suretiyle Almanya’nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı’nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

Çanakkale Savaşı, batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaşın adıdır. Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Savaşında bütün bir millet olarak destan yazdığı savaştır. 3 Kasım 1914 yılı-18 Mart 1915 yılı tarihleri arasında deniz savaşları olarak yapılmış, 25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 tarihleri arasında ise Gelibolu yarımadasında kara savaşları olarak yapılmıştır. İtilaf devletleri, bu savaşta Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmeyi amaçlamışlardır. Eğer Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne geçmiş olsaydı Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun için ilk olarak Çanakkale Boğazı’na 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başlamıştı.

18 Mart 1915 tarihinde ise en güçlü saldırı yapılmıştır. Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu’nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar vermesini sağlamıştır. Donanma için büyük öneme sahil olan Nusret Mayın Gemisi’nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratılmış ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda bırakılmışlardır. 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam etmişlerdir. Ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyete düşmüşlerdir. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalmışlardır. Zorlu bir savaş olan Çanakkale Savaşı Türk tarihinde destan olarak nitelendirilir. Güçlü bir donanmaya sahip olan itilaf devletlerine karşı daha zayıf bir ordu ile çok büyük bir zafer elde edildiğinden Türk milletinin kazandığı zafer olarak tarihe geçmiştir.

OSMANLI 1. DÜNYA SAVAŞINA NASIL DAHİL OLDU?

Osmanlı İmparatorluğu, Almanya’nın Rusya’ya savaş ilan ettiği 1 Ağustos 1914’ün hemen ertesi günü, Almanya ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma, imparatorluğun eninde sonunda Almanya’nın ana gücünü oluşturduğu İttifak Devletleri safında fiilen savaşa gireceği anlamına gelmektedir. Enver Paşa, fiilen savaşa girmeyi, seferberliğin tamamlanmamış olması ve Çanakkale Boğazı savunmasının tamamlanmaması gibi gerekçelerle ertelemeye çalışmıştır. Ancak Almanya, bir an önce savaşa fiilen girilmesi için baskılarını sürdürmüştür. Bu baskılar, Akdeniz’de Britanya donanması önünden çekilen Goeben ve Breslau savaş gemilerinin İstanbul’a gelmesiyle bir oldubittiye getirilmişti. Daha sonra Osmanlı Donanması’na bağlı bir grup gemiyle Karadeniz’e açılan bu gemiler 27 Ekim 1914 tarihinde Rus limanlarını bombalayınca Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etmiştir.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN NEDENLERİ

Birçok farkı sebepten dolayı Çanakkale Savaşı oldukça önemlidir. 1. Dünya Savaşı’nda bu cephenin açılmasında çok güçlü nedenler bulunuyor.

– Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemektedir,

– İngiliz ve Fransızların İstanbul’u ele geçirme isteği,

– Ekonomisi gittikçe kötüye giden Çarlık Rusya yardım ulaştırmak,

– Osmanlı Devleti topraklarındaki petrol yataklarını ele geçirmek,

– Balkan savaşlarında yara almış olan Osmanlı Devleti’ni tamamen bitirmek,

– 2 Alman gemisinin Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması,

– Bu nedenler ile beraber Osmanlı Devleti’nin müttefik olan Almanya’nın bu savaşa kazanacağı düşüncesi,

Bu gibi sebeplerden ötürü Osmanlı devleti savaşa girmiş ve Çanakkale Zaferi dünya çapında çok önemli bir tarih yaratmıştır. Her ne kadar Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda yenilen taraf olsa bile, Kurtuluş Savaşı’na ateşleyen en önemli muharebeler arasında yer alıyor. Özellikle Kurtuluş Savaşının baş mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk’e karşı halkın inancı ve saygısı çok yüksek noktaya ulaşmıştır

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

ÇANAKKALE ZAFERİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Çanakkale Cephesi’nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir “anıtcephe” dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale’de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da “Çanakkale Geçilemez!” ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN DÜNYA TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı sonuçları ile beraber dünya tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

– Yenilmez denilen İngiliz ordusu yenilgiye uğratıldı,

– Bu savaşın ardından Kurtuluş Savaşı ile beraber İngiliz emperyalizmi darbe aldı,

– Türklerin eğer isterlerse neler yapabilecekleri tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu,

– Türk halkına çok güçlü bir motivasyon sağladı,

– İngiliz hükümetinin çökmesi ile değişiklik yaşandı,

– Türk tarihinin sonraki zaferleri için önemli bir adım teşkil etti,

– 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin kaybetmediği tek cephedir,

– İstanbul’un işgali gecikmiştir,

– Çarlık Rusya yıkılmış ve bu sayede yeni kurulan Sovyetler Birliği ile Bolşevik dönemi Kurtuluş Savaşı sırasında cephane yardım yapmıştır,

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

ÇANAKKALE SAVAŞININ SONUÇLARI

Çanakkale oldukça fazla sonuç ortaya çıkaran önemli bir savaştır. O yüzden bunları madde halinde sıralamak gerekir.

– İngiltere’den 400 bin Osmanlı İmparatorluğu’ndan 500 bin ve Anzaklar ile beraber Fransa üzerinden 125 bin asker bu savaşa katılmıştır,

– Savaşın sonunda itilaf Devletlerinden 250 bin kadar asker ölürken, Osmanlı Devleti’nde lise 253 bin kadar Türk asker şehit olmuştur,

– Savaşın sonunda yeni bir devletin fitili ateşlenmiştir,

– Özellikle Çarlık Rusya’nın ihtiyacı olan yardım ulaşmadığı için, Sovyetler Birliği’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır,

– Devamlı kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti biraz da olsa prestij kazanmıştır,

– Ülke çapında Mustafa Kemal Atatürk’e olan inanç çok daha güçlü noktaya ulaşmıştır,

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

Savaşın düşman yaratmayacağını gösterdi

İngiltere sömürgesi olan Avustralya ve Yeni Zelanda, ANZAC(Australian and New Zealand Army Corps) adındaki birlikleriyle Çanakkale’ye gelmişler, belki de hiç görmedikleri İngiltere ve onun kralı için canlarını vermişlerdi. Savaşların milletlerin değil kişilerin işi olduğunu bilen Atatürk ise, savaşta hayatını kaybeden Anzak askerlerine ve annelerine hitaben söylediği “Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra bizim de evlatlarımız olmuşlardır.” sözleriyle dünyaya bir kere daha örnek olmuştur.

3 büyükler tek yürek oldu

Türkiye’nin en köklü 3 spor klübü olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sporcuları, Çanakkale’de kazanılan zaferde pay sahibidir. Resmi kayıtlara göre 3 büyüklerde o zamanlarda sporcu olan 30 oyuncu(Galatasaray 23, Fenerbahçe 5, Beşiktaş 2) farklı cephelerde şehit olmuştur. Cephede savaştıktan sonra saatlerce yol gidip İstanbul’da maç yapmaya gelip, maç sonunda tekrar cepheye dönen futbolcuların hikayeleri ise kitaplara konu olmuştur.

Yarım milyon insan hayatını kaybetti

Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu. 490.000’e yakın askerle gelen işgalci kuvvetler, 300.000’den fazla kayıp verdi. Buna karşılık Osmanlı tarafının 315.000 askerinin 250.000 tanesi ana yurdunu korurken şehit oldu. O tarihe kadar eşi görülmemiş bir cephe olan Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta hayatını kaybetti.

Hayat o yıl durmuştu

1915 yılında mektepler mezun vermedi, kimse evlenmedi, kimse kendini düşünemedi. Bütün dünya birbirine karşı savaşıyordu ve bu savaşta herkese ihtiyaç vardı. Bunun en büyük örneklerinden birisi ise Tıbbiye’nin 1915 yılında eğitimine 1 yıllık ara vermesidir. Genç yaşlı dinlemeden insanlar savaşa giderken, 1915 yılında hayat durmuştu.

Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olmuştur. Her siperde ayrı destan yazan askerlerimiz, bu zaferin sonunda ‘Çanakkale Geçilmez!’ sözünü tarihe yazdırmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki Türk ordusu, canı pahasına savaşmış ve destan yazmıştır.

”Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” (M.Kemal Atatürk)

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi geçmişten günümüze unutulmayacak izler bırakmıştır.

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi’nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi’nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir “anıtcephe” dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale’de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir..

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da “Çanakkale Geçilemez!” ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

ADIM ADIM ÇANAKKALE ZAFERİNE GİDEN YOL

Ulusça gurur duyduğumuz eşsiz askeri zaferlerden biridir Çanakkale Zaferi. Çanakkale Deniz Savaşları ve Çanakkale Kara Savaşları olarak ikiye ayrılan zafer, Mustafa Kemal’in de yıldızının parlamasını sağlayacak olan ve ününü tüm ülkeye duyurduğu bir zaferdir.

Avrupa’nın Hasta Adamı olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti’nin gerek Afrika’daki topraklarını kaybetmesi, gerekse Balkanlar’daki başarısızlıkları ülkeyi yormuş ve ciddi bir yönetim krizi ile karşı karşıya getirmişti. Dünyanın o zamana kadar gördüğü en büyük savaş olup siyasi haritaların yeniden şekillendirilmesine sebep olan Birinci Dünya Savaşı da sömürgecilikte salyasını silemeyen devletlerin milyonları katletmesine meşru zemin yaratmış, Osmanlı topraklarının da işgalini hazırlamıştı.

Ne yapacağını bilemeyen Osmanlı Devleti, Rusya çekincesi ile İttihat ve Terakki’den dolayı süreçte yol katetmişti.

İngiltere ise Rusya’yı açık denizlere ulaştırmak ve ülke ile bağlantıyı koparmamak adına Çanakkale’den geçecek bir armadanın amaca uygun bir taktik olduğunu benimsemişti.

İşler umdukları gibi gitmese de binlerce insan ölmüş, doğa tahrip edilmiş ve saçma sapan sebeplerden doğan bir savaş daha tarihin hafızasında yerini almıştı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

İngiltere deniz sefası yapmayı planlıyordu

Dünyadaki bütün denizlere hakim olmaya çalışan İngilizler, Osmanlı Devleti kontrolündeki boğazları ele geçirmek için sadece donanmayı kullanacağını düşünüyordu. Çanakkale Boğazı’nda konuşlu Türk askerini bu derece küçümseyen İngilizler, Rusya’ya “merak etmeyin, biz geliyoruz” diyordu ama olacakların şokundan yıllarca çıkamayacaklarının farkında değillerdi.

Plan güzel de orada Türkler var ama İngilizler bunu görmezden gelmek istedi

Bahriye Nazırı Churchill’in planları Akdeniz filosu komutanı Amiral Carden tarafından da desteklendi. Savaşın sonuna doğru İngiltere’nin Çanakkale’den çekilmesi gerektiği konusunda ülkeyi uyaracak olan amiral Lord Fisher bu planı onaylamadı ve uygulanamaz gördü. Ancak Churchill aynı kanıda olmadığından kimse Fisher’ı ciddiye almadı.

İngiliz donanmasının silah ve teçhizat anlamında reddedilemeyecek bir üstünlüğü vardı ki Fransa’nın desteği bu farkı daha da açmıştı.

19 Şubat’ta ilk bombardıman başlıyor

19 Şubat’ta bombardıman başladı. Özellikle 19 Şubat ve 25 Şubat arasındaki bombardıman, giriş tabyalarının geri hatta çekilmesi emrinin verilmesiyle sonuçlandı. Emri veren Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı oldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

19 Şubat rövanş tarihiydi

Saldırının başlama tarihi olan 19 Şubat bir rövanş tarihiydi. İngilizler kasıtlı olarak bu tarihi seçmişlerdi. İngiltere Rusya müttefikliğinin olduğu 1807 yılında Osmanlı Devleti Rusya ile savaşıyordu. İngiltere, Rusya’ya destek olmak istemiş ve bunun için Osmanlı sınırına donanmayı yollamıştı.

Amiral Duckwort komutasındaki donanma Çanakkale önüne gelerek 19 Şubat’ta boğazı geçmiş ve İstanbul önüne gelmişti. Prens Adaları’nın açıklarında bir ay kadar kalan donanma İstanbul yönetimini tehdit etmişti. Fakat, saray tehdide rest çekince umduğunu bulamayan donanma intikam yeminleri ederek geldikleri gibi gitmişlerdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

İlk bombayla Truva’ya gönderme yapıyorlardı

Çanakkale önlerinde ilk mermiyi Agamemnon zırhlısı atmıştı. Bu zırhlıya ilk bombanın attırılmasının sebebi ise yine tarihe gönderme yapmaktı.

Homeros’un İlyada destanında Truva’ya saldıran ve Truva Atı ile bölgeyi ele geçiren Yunan kralının adı Agamemnon’du. İngilizler ve diğer düşman güçleri savaş boyunca, kendilerini İlyada destanının Truva’ya gelen Yunan ordusu ve tabii ki Türkleri de Truvalı olarak gördüklerinin mesajını vermek istiyorlardı. Hatta bu durum Türk tarafını da etkilemişti. Yeni Mecmua’da yayımlanan bir makalede bu durum şöyle karşılık buluyordu: “Truva bir hayaldi, Çanakkale gerçek!” Bu durum daha sonra da sürmüştü; 31 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi aynı Agamemnon zırhlısında imzalanmıştı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

Sabrı kalmayan İngilizler mağlubiyete doğru yüzerken

18 Mart’a kadar geçen süre içinde boğazın girişinde bulunan Rumeli yakasındaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları zarar görmüştü. Bu durum onları ne kadar heyecanlandırsa da savaş bitmemişti ve karşılaşılacak bir direniş öngörülmüyordu.

15 Mart’ta Amiral Carden sağlık sorunlarını ileri sürerek görevden affını istedi. Bunun üzerine bir gün sonra Amiral De Robeck komutanlığa getirildi. Geçen süre İngilizler’i telaşlandırdığı için 18 Mart’ta son darbenin indirilmesi ve boğazın geçilmesi yönünde karar verildi. Halbuki bu son darbe kendileri için altın vuruş olacaktı.

Amiral de Robeck’in atanmasıyla uygulamaya konulacak son plana uygun olarak 18 Mart sabahı 3 deniz tümeninden oluşan düşman filosu boğazda belirdi. Filonun en güçlü gemilerinden oluşan 1. tümen bizzat Amiral de Robeck tarafından kumanda ediliyordu.

18 Mart 10:30’da gök gürlerken Türkler direniyordu

Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson muharebe gemilerinden oluşan 1. tümen saat 10:30’da boğazdan içeri girdi. Filonun önündeki muhripler savaş alanını tanıyorlardı. Planlanan noktaya ulaşıldığında Queen Elizabeth hedefi Rumeli Mecidiye Tabyası, Lord Nelson’un hedefi Namazgah Tabyası, İnflexible hedefi ise Rumeli Hamidiye Tabyası idi.

Düşman gemileri Kumkale’den gelen ateş hattının menziline girmişlerdi. Türk tarafındaki toplardan donanmaya ateş yağıyor ancak aradaki mesafeden dolayı ciddi bir refleks görülmüyordu.

Çarpışma öğlen saatlerinde şiddetleniyor

Saat 12:00 sularında Çimenlik, Rumeli Hamidiye ve Anadolu Hamidiye yara almıştı. Büyük savaş gemilerinden oluşturulan 3. tümen, 1. tümenin arkasından harekete geçti ve hat önündeki yerini aldı.

Karşılıklı olarak şiddetli bir şekilde süren çatışmalarda aradaki bataryalar susturulmuş ama merkez bataryalar ateşe devam ediyorlardı.

Triumph ve Prince George iki İngiliz gemisi Rumeli Mesudiye ve Yıldız Tabyalarını bombalamak üzere hazır bekliyorlardı. Rumeli Mecidiye Tabyası, topçuların şehit edilmesi sonrası susmuştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

Bouvet 603 kişiye mezar oldu

Kendinden emin olan İngilizler “5 çayını İstanbul’da içeceklerini” söylüyorlar, donanma da bu işe yaramayacak plan doğrultusunda bombardımana devam ediyordu ancak saat 14:00’e doğru boğazdan uzaklaşan Suffren isimli zırhlıyı takip eden Bouvet’de patlamalar yaşandı. Batık zırhlıdan sadece 20 kişi kurtarılabilmiş, 603 denizci denize gömülmüştü.

Ağır yara alan Inflexible kendini Bozcaada’ya atıyor

15:30 sularında mayına çarpan Inflexible’ın durumu kötüydü. Topallayarak kaçan bir mafya üyesi gibi Bozcaada’ya sığındı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

Neye uğradıklarını şaşıran İngilizler

Anadolu Hamidiye Tabyası, enziline giren İrrisitible’i bombalıyor ve onu kaçmaya zorluyordu. Gemi, Nusrat’ın daha önceden döşediği mayınlardan birine çarpınca donanma kaçmak için çıkış noktası aramaya başlamıştı.

Amiral de Robeck, 2. tümenin geri çekilmesi için emir verdi.

Bu sırada Seyit Ali Onbaşı Ocean’ı vuran topları yuvasına yerleştiriyordu. Yaralanan Ocean, 18:05’te mayına çarptı ve kaçınılmaz sona razı oldu. Gemideki askerler, muhriplerce kurtarıldı.

İngilizler, ava giderken avlanmış ve beklemedikleri sayıda kayıp vermişlerdi. Geri çekilmeleri, Çanakkale Deniz Zaferi’nin ilanı anlamına geliyordu.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

Seddülbahir ve Kilitbahir

Seddülbahir, savaşın önemli cephelerinden biridir ve anlamı denizin önüne konulan settir. Adına yakışır bir direnç gösteren bu cephe ağır kayıpların da verildiği bir bölge olmuştur.

Kilitbahir ise denizin kilidi anlamına gelir ve Faith Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Kilitbahir Kalesi’nin olduğu alandır.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi nedir?

Dünyanın en ünlü mayın gemisi Nusrat Mayın Gemisi

Nusrat ‘ın döşediği mayınlar 18 Mart 1915’te Bouvet, HMS Irresistible ve HMS Ocean zırhlılarının batmasını sağlamıştı.

Nusrat, dünyanın en ünlü mayın gemisi olarak bakın isminden nasıl bahsettiriyor:

İngiliz Generali Oglander’in “Çanakkale-Gelibolu Askerî Harekâtı” (Military Operations Gallipoli, Official History of the Great War) adlı eserinin 1. cildinden: “Pek uygun başlamış olan gün bu meçhul mayın hattının olağanüstü ve ortalığı kırıp geçiren başarısı yüzünden, tam bir başarısızlıkla sona erdi. Bu yirmi mayının seferin talihi üzerindeki etkisi ölçülemez.”

Ccolyen Corbet’in, “Deniz Harekatı” adlı eserinin ikinci cildinden: “Felaketlerin hakiki sebebi keşif ve tayin olununcaya kadar çok geçmedi. Gerçek şu idi ki, 8 Mart gecesinde Türkler, haberimiz olmadan Erenköy Koyu’na paralel olarak 26 mayın dökmüşler ve keşif gemilerimiz, aramaları esnasında bunlara rastlamamışlardı. Türkler bu mayınları özel amaçla manevra sahamıza koymuşlar, gösterdiğimiz bütün ihtiyata rağmen baş döndürücü bir zafer kazanmışlardır.”

Sonradan İngiltere Başbakanı olacak olan Churchill ise “Revue de Paris” dergisine 1930’da verdiği demeçte: “Birinci Dünya Harbi’nde bu kadar insanın ölmesine, harbin ağır masraflara mal olmasına, denizlerde onca ticaret ve savaş gemisinin batmasına başlıca neden, Türkler tarafından o gece atılan o incecik çelik halat ucunda sallanan yirmi altı demir kaptır.”

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.